RISICOSTEDEN met meeste marktkansen | zakelijke evolutie

risicosteden met marktkansen

Steden met de meeste risico’s én zakelijke kansen

Wanneer over opkomende economieën wordt gesproken, gaat het meestal over China
of India. Het Deense duurzame onderzoeksbureau Sustainia heeft nu een lijst samengesteld van negen steden met de grootste risico’s en de meeste marktkansen
. Zaken doen is daar wel een kwestie van de lange adem.

Steden over de hele wereld worstelen met schijnbaar onoverkomelijke uitdagingen. In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden. Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en bescherming tegen overstromingen. Volgens de laatste schattingen wonen in 2050 1,3 miljard mensen in overstromingsgevoelige gebieden. Dit is ongeveer 15% van de wereldbevolking.

Sustainia
Het Deense Sustainia in Kopenhagen onderzocht negen steden met de grootste uitdagingen. Zakendoen in deze negen steden is niet eenvoudig. Het is vaak een kwestie van de lange adem en een goede voorbereiding. Het grootste risico is luchtvervuiling en de zakelijke kansen liggen meestal op het gebied van duurzaamheid.

cities in action

Tangshan en Xian, China
Tangshan in China is een van de meest vervuilde steden van China. Het is een centrum van zware industrie en kolenverbranding en produceert enorme hoeveelheden cement, chemicaliën en staal. In 2018 werd er $ 6,4 miljard toegekend om de emissie van koolstof, zwaveldioxide en stikstofoxide te verminderen. In 2030 zal dat bedrag naar schatting $ 3,2 biljoen bedragen. Volgens Greenpeace is er nog een lange weg te gaan, omdat het beleid nog steeds gericht is op kolen en zware industrie.

Varanasi, India
De historische stad Varanasi in India, waar een miljoen mensen wonen, is een van de meest vervuilende steden ter wereld. Verontreiniging wordt voornamelijk veroorzaakt door voertuig- en industriële emissies, waarbij de percentages van astma en patiënten die kortademigheid rapporteren in de periode van 2010 tot 2016 met 25% zijn gestegen. Actie is hard nodig om de gezondheidsrisico’s te verminderen. Aangezien 14 van de 15 van de meest vervuilde steden in de wereld in India te vinden zijn en de wereldwijde markt voor monitoring van luchtkwaliteit groeit ($ 3,9 miljard omzet in 2017), zijn de marktkansen enorm. Niet alleen luchtverontreiniging, ook afvalbeheer en verontreiniging door het transport zijn problematisch. De overheid wil in 2020 alle openbare bussen vervangen door hybride en elektrische bussen. De vraag naar deze vervoersmiddelen is dus groot.

Lagos, Nigeria
De dichtstbevolkte stad van Afrika kampt met een huisvestingstekort van meer dan 17 miljoen woningen. De sloppenwijken rijzen de pan uit met slechte levensomstandigheden voor miljoenen mensen. Naar schatting 2,6 miljoen woningen zouden moeten worden gebouwd om het probleem te kunnen oplossen. Er is dus niet alleen behoefte aan huizen, maar ook aan inrichting van de huizen. Trend is het ombouwen van zeecontainers in huizen. Die zijn goedkoper dan traditionele huizen.

Santiago, Chili
25% van de Latijns-Amerikanen wonen in sloppenwijken of informele woningen. Deze huizen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Door de klimaatverandering ontstaat er vaak schade aan woningen. Patrimonio Hoy biedt microfinanciering aan. In samenwerking met architecten geven ze uitgebreid advies over huisvestingsplannen en geven ze wekelijkse terugbetalingsopties. Patriomonio Hoy heeft meer dan 2,3 miljoen mensen aan woningen geholpen.

Jakarta, Indonesië
Indonesië is een tamelijk veilig land, maar er is wel sprake van corruptie. De grootste problemen in Jakarta zijn de dalende bodem, illegale grondwaterpompen, gebrek aan goede rioleringen en zware overstromingen. Tel daarbij op de gezondheids-, milieu-, economische en sociale risico’s en het plaatje is compleet. De wegen zijn vaak in slechte staat en het verkeer staat regelmatig vast. De infrastructuur is simpelweg niet meegegroeid met de toename van het inwonertal. Dat betekent dat producten nabij de afzetmarkt moeten worden geteeld omdat de afstanden anders niet te overbruggen zijn. Daarbij beschikt Indonesië vrijwel niet over gekoeld transport, dus de reistijd voor versproducten kan niet te lang zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikt over een uitgebreide marktscan van het land.

Mexico City
Sommige delen van Mexico City – met 21 miljoen inwoners – zinken met een snelheid van een meter per jaar. Dit brengt meerdere risico’s met zich mee die verband houden met waterbeheer en gezondheid, behoud van historische locaties, verkeersverstoring door overstromingen en schade aan huizen. Geen enkele centrale instantie neemt op korte of lange termijn verantwoordelijkheid voor het waterbeheer. In 2018 beloofde burgemeester Claudia Sheinbaum Pardo om 370 miljoen dollar te investeren om de problemen rondom de zinkende stad en de watercrisis aan te pakken. De oplossingen zijn echter kapitaalintensief en vereisen een gecentraliseerde planning op regionaal niveau om effectief te kunnen zijn. De watertekorten kunnen worden verholpen door de aanleg van parken met waterdistributiekanalen. Er is dus veel werk aan de winkel op het gebied van groene infrastructuur en drinkwatervoorziening.

Buenos Aires, Latijns-Amerika
De vraag naar energie in Latijns-Amerika zal in het volgende decennium met meer dan 50% stijgen. Daarnaast verwacht men dat de uitstoot van broeikasgassen door de bouwsector tussen 2010 en 2030 zal verdubbelen. Dit opent nieuwe kansen voor energiebedrijven met schaalbare, duurzame oplossingen. Temperatuurregeling en elektriciteitsverbruik zijn hot topics. In heel Latijns-Amerika kunnen naar schatting 25 miljoen straatlantaarns worden vervangen. Dat levert een potentiële besparing van $ 2 miljard op.

Saharasteden
Meer dan twee derde van de landen ten zuiden van de Sahara heeft geen behoorlijke toegang tot elektriciteitsnetten. Ziekenhuizen, scholen en sanitaire voorzieningen kunnen daardoor niet optimaal functioneren. Als iedereen in 2050 de beschikking zou hebben over schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, zou alleen dat al in Afrika bezuiden de Sahara jaarlijks 70.000 sterfgevallen minder betekenen.

Het zal tijd kosten om deze steden te transformeren, opdat het levensonderhoud van miljarden stadsbewoners kan worden gewaarborgd. Het werk dat we vandaag doen – de duurzame opbouw van steden, het ontwerpen van nieuwe oplossingen, het verbinden van mondiale en lokale actoren – is essentieel om volgende generaties een veilige haven te kunnen bieden. Wat doet jouw stad om andere steden weerbaarder te maken?

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190208
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Lokaal voedsel | Evolutiegids

Lokale landbouw

Zelf voedsel verbouwen zit in de lift. Of willen mensen supermarkten niet langer rijk maken?

prefabhuis

Prefabhuizen die zichzelf bouwen

We zitten dichter bij een futuristische droom zitten dan we denken. Dat bewijst Ten Fold Engineering met hun modulaire en opvouwbare huis.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?