VERNIEUWING IN KRIMPREGIO | sociale evolutie

Sociale vernieuwing in krimpregio

De krimpregio’s hebben te maken met vele problemen, onder meer met bezuinigingen, wegtrekken van jongeren en vergrijzing. Niet de minste van de problemen. Hoe kun je oplossingen voor sociale vernieuwing in de krimpregio bedenken? Hoe en met wie?

Nederland zou de krimpregio als laboratorium voor sociale vernieuwing moeten gebruiken. Dat zegt directeur Leo van Wissen van het Nidi, hoogleraar en adviseur van het nationaal plattelandsparlement. De aandacht gaat in Nederland vooral uit naar de grote steden en de innovatieve regio’s zoals Twente en Eindhoven. Het platteland moet met haar problemen van krimp en vergrijzing haar eigen boontjes doppen. Want in sommige gemeenten zal straks de helft van de inwoners 65-plus zijn.

Vernieuwing
“Het platteland hou je leefbaar door nieuwe dingen voor de vraagstukken van de regio te bedenken en nieuwe wegen in te slaan”, vindt de Nidi-directeur. De vraagstukken liggen op allerlei terrein, onder meer leegloop van (hoge)scholen, krimp in de dorpen door het wegtrekken van de jongeren, eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen en het moeilijk kunnen vervullen van vacatures.De media bombaderen ons bijna dagelijks met het ideaalbeeld van het jong-zijn, waardoor oud zijn als iets negatiefs wordt gezien. Vooral het onderwijs kan een voorbeeldfunctie hebben in het verkondigen en uitdragen van andere samenlevingsvormen en daarbij dus een initiërende rol spelen in de sociale vernieuwing. Maar helaas wordt veel vernieuwing tegengehouden door achterhaald beleid of tegenwerking.

Samen leren leven
De toekomst in de regio is aan de jongeren én de ouderen. De jongeren zullen immers in een samenleving moeten leren leven waar veel ouderen zijn. Vele onderzoeken wijzen uit dat het beeld van jongeren over ouderen niet positief is, zeker wat de fysieke achteruitgang betreft. Maar gelukkig scoren ouderen op sociaal en mentaal gebied in hun ogen wel positiever.

Het beeld over ouderen wordt positiever naarmate jongeren meer contact hebben met ouderen. Bij een nauwer contact ontstaat er meer begrip over en weer. Jongeren blijken bij veelvuldig contact te onderkennen dat ouderen productiever en meer leiderschap en inzicht hebben dan ze dachten. En ouderen zien bij veelvuldig contact in dat jongeren creatiever en innovatiever zijn doordat ze (nog) niet vastzitten aan de regels van de maatschappij.

Educatie en samenwerking tussen deze twee groeperingen is daarom noodzakelijk en gewenst. Waarom zouden we niet samen met 45-plussers én jongeren een sociaal vernieuwingsdebat voor de krimpregio organiseren met een slim sociaal plan als uitkomst? Laten we een open verbinding met elkaar aangaan en ons hart daarbij laten spreken.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150811
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Een artikel met voorbeelden van sociale verantwoordelijkheid.

Van sociale media word je niet gelukkiger…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?