BETEKENISEVOLUTIE | impact voor betere wereld

Betekenisevolutie

Betekenisevolutie: draag evolutionair bij aan een betere wereld

In actie komen voor een hoger doel is een mooie manier om impact voor een betere wereld te realiseren. In de wandelgangen wordt dat purpose evolution of betekenisevolutie genoemd. Jongeren zijn steeds meer op zoek naar bedrijven met een duidelijke betekenis. Maar ook klanten willen liever kopen bij een purpose-geleid bedrijf. En dat is niet vreemd. Eigenlijk wil iedereen wel op een positieve manier een sociale en betekenisvolle bijdrage leveren.

De vierde industriële revolutie zit eraan te komen. Dit zal de arbeidsmarkt en de businessmodellen ingrijpend veranderen, stelt de denktank World Economic Forum. Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten behoren tot de koplopers in de globale concurrentie door hun keuze voor innovatie en toponderwijs. In deze ranking van 140 landen staat Nederland op de 5e plaats. Ons land is een van de meest geavanceerde en innovatieve economieën van de wereld. Dat betekent dat we niet zomaar achterover kunnen leunen. We staan op de drempel van een nieuw economisch paradigma waarbij evolutionair van betekenis zijn waardebepalend gaat worden voor burgers en bedrijven: purpose evolution!

Geluksrendement
De nieuwe betekeniseconomie draait sinds de crisis in 2008 op het rendement van geluk. De focus moet volgens Richard Layard, hoogleraar economie aan de London School of Economics, verschoven worden van geld naar menselijke relaties. En volgens het Gallup-rapport How millennials want to live and work willen jongeren die rond de eeuwwisseling volwassen zijn geworden vooral een purpose. Technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij met anderen en met de wereld communiceren. We kunnen nu zelf – zonder tussenpersonen – zien, horen en lezen hoe het leven van anderen in de mondiale wereld is. Toch moeten velen werken in een organisatie met de trage en taaie structuur van de piramide. Jongeren kiezen daarom liever voor een bedrijf met minimale hiërarchie die niet alleen de omgekeerde piramide hanteert maar ook een hoger doel nastreeft. Uiteraard staan geluk en welzijn op hun verlanglijstje, maar ze willen met hun leven ook het verschil kunnen maken. Albert Einstein zei zelfs: ‘Als je een gelukkig leven wilt leiden, stel jezelf dan een hoger doel en laat je geluk niet afhangen van andere mensen of dingen.’ Toenemende concurrentie, kritischer en mondiger wordende consumenten, de nieuwe inzichten en het tekort aan talenten dwingen organisaties om sneller in te spelen op deze nieuwe trend van purpose. Organisaties die de hiërarchie met succes loslaten, transparanter worden en een hoger doel nastreven, profiteren op vele manieren: medewerkers worden meer betrokken, de bedrijfskosten dalen en de flexibiliteit neemt toe.

Betekenisvol leiderschap
De interesse in betekenisvol leiderschap (purpose-driven leadership)  is de afgelopen vijf jaar enorm toegenomen. Wetenschappers en business experts stellen dat betekenis de sleutel is tot geweldige prestaties en psychologen beschrijven betekenis als de weg naar groter welbevinden. Artsen, tenslotte, hebben zelfs aangetoond dat mensen die hun betekenis kennen (people with purpose in their lives) minder bevattelijk zijn voor ziekte. Kortom, er is in toenemende mate bewijs dat betekenis van doorslaggevend belang is om je staande te houden in de uitdagende en complexe wereld van vandaag.

Schrijf een purpose statement
Om betekenisvol te kunnen zijn is het nodig om allereerst het woord betekenis voor jezelf helder te krijgen en deze in een purpose statement op te schrijven. Dat dient persoonlijk te zijn, jouw eigenheid te bevatten en je aan te zetten tot actie. De voldoening die je voelt als je dat voor jezelf op een rijtje hebt is fantastisch. En al helemaal als je in actie komt om het verschil te kunnen maken. Het is daarom belangrijk om je belofte uit te werken in concrete acties, in feitelijk gedrag. Daarvoor stel je een impact plan op.

Ben jij een sociale en betekenisgevende evolutionair?

  1. Je hebt een sterk gevoel om het verschil te willen maken.
  2. Andere mensen helpen of evolutie brengen in de wereld is belangrijk voor jou.
  3. Je eigenbelang staat niet op de eerste plaats wanneer je het verschil wilt maken.
  4. Je kent je unieke talenten en je levensmissie en zet deze in om een verandering tot stand te brengen.
  5. Je hebt een emotionele en mentale connectie met jouw hogere doel.

Waar kun je je hogere doel vinden en samen met anderen evolueren?

  1. Maatschappelijke onderwerpen
  2. Sociale vraagstukken
  3. Kwesties op het werk
  4. Milieuverbetering
  5. Buurtparticipatie

De vreugde die je voelt als je gewoon eens tijd neemt voor een ander, je gezin, iemand die eenzaam is, maar ook voor een collega of een klant, kan evolutionair gezien het verschil maken. Het geeft zoveel voldoening dat geluk en een betere wereld ineens heel dichtbij is. Voor je naaste en voor jezelf.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 160905
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
welzijnsmonitor | Evolutiegids

Huidige economie drukt evolutie

Herstel economie drukt welzijn zegt ABN AMRO in zijn welzijnsmonitor van 2022. Wat te doen?

purpose

Purpose@work

Voorbeelden van bedrijven met betekenis.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?