SOCIALE EVOLUTIE | sociaal gelukkig?

Van sociale media word je niet gelukkiger

Een artikel over het gebrek aan verbinding in het communicatieve tijdperk. Het gevaar van vereenzaming en depressie, omdat je mensen niet meer face-to-face ziet. In het artikel zijn we niet tegen de internettechnologie, maar zijn een voorstander van een goede balans tussen het gebruik van sociale media en persoonlijk contact. Dat is evolutionair gezien van belang.

We worden eenzamer door een overvloed aan communicatie. Niet alleen door de oppervlakkigheid en de jachtigheid, maar ook omdat we sociale vaardigheden gewoonweg niet meer leren. Een voorbeeld: de familie zit aan tafel te eten. Plotseling gaat de handy van de moeder over. Wat volgt is een lang gesprek aan de telefoon aan tafel. De kinderen krijgen alles mee en er is geen aandacht meer voor de kinderen. Welke boodschap krijgen de kinderen mee?

We zien een generatie opgroeien die niet voldoende aandacht heeft gekregen van scrollende ouders. We zijn verliefd geworden op de mogelijkheden van internet. En kinderen leren niet meer hoe ze een persoonlijk gesprek moeten voeren.

We spelen

We twitteren en zitten op facebook. Praten we nog wel écht met elkaar? Amerikaanse socioloog en auteur Sherry Turkle (1948) schreef een boek ‘Samen alleen’. Ze zegt: ‘We zijn weliswaar verbonden, maar niet op de manier die belangrijk is voor mensen bij wie we zijn. Dat baart me zorgen. Eigenlijk zijn we niet onszelf op internet, maar spelen we met onszelf. Eigenlijk zijn we jaloers op mensen die in onze ogen een boeiender leven hebben dan wijzelf.’ De vraag is of dat schadelijk is voor ons. Volgens Turkle is dat wel degelijk schadelijk, omdat we leren niet onszelf te zijn. ‘In een gesprek maken we echt verbinding en laten we zien wie we werkelijk zijn, in al onze kwetsbaarheid. We hebben de illusie van vriendschap op internet zonder de eisen die vriendschap aan ons stelt.’ Eigenlijk is dat armoede.

Persoonlijk contact
Mensen kunnen niet meer alleen zijn. Als ze al alleen zijn, zetten mensen de televisie aan of pakken ze de telefoon om te sms-en. In feite vermijden mensen om op dat moment werkelijk persoonlijk contact met anderen te zoeken. Soms mijden we persoonlijke contacten om moeilijke gesprekken uit de weg te gaan. Als dit proces van ontwijking lang duurt, kunnen mensen gedeprimeerd of nog erger in een depressie raken.

Mensen hebben voor hun overleven de omgang met elkaar nodig: we ervaren de meeste stress en ziekte als we geïsoleerd zijn van anderen, of ons niet met anderen verbonden kunnen voelen.

Snelle oplossing
‘Als je je niet verbonden voelt met anderen, kun je daar van alles aan doen’, zegt Sherry Turkle. ‘We zien technologie als een snelle oplossing, maar het gaat om een sociaal probleem van vereenzaming en het probleem van geen persoonlijke connecties meer kunnen maken. We moeten ons echt afvragen wat de nieuwe technologie ons kost.’

Volgens mij is dit het moment om een gesprek met jouw omgeving aan te gaan. We zijn alleen wie we zijn op grond van onze verbondenheid met alles in onszelf en in direct contact met anderen.

AUTEUR MARY SPAN |©EVOLUTIEGIDS | 150811
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

bestagers

Sociale vernieuwing in krimpregio

spiritleadership

Spiritueel leiderschap is bewuste evolutie…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?