SLOW SCIENCE MOVEMENT | vitale evolutie

De tegenbeweging in de wetenschap heet Slow Science

De Slow Science-filosofie is hot. Wetenschappers willen meer tijd om te onderzoeken en na te denken. In ons aller belang. Het leven is namelijk geen ratrace. Het is evolutionair.

Nederland is een kenniseconomie en een informatiemaatschappij. Kennis en informatie zijn van groot belang voor economische voorspoed en maatschappelijk welzijn. De wetenschap is in de maatschappij een cruciale productiefactor geworden. Dit heeft grote gevolgen voor de universiteiten, die meer en meer betrokken raken in een internationale concurrentieslag en steeds bedrijfsmatiger gaan functioneren. Het wetenschapsbedrijf is een stammenstrijd met winstbejag geworden.

Publicatiedrift
Daar heeft iedereen maar één doel: targets halen en resultaten laten zien. De hiërarchie binnen het wetenschapsbedrijf wordt bevochten in een strijd op slagen of falen, een kwestie van eten of gegeten worden. Wat er speelt is: publicatiedrift, carrière maken, de relatieve waarde van het (noodzakelijk) promoveren, congresbezoeken, dierproeven, subsidies-najagen, epidemiologie, alternatieve geneeswijzen en de waarde van kennis. De Nederlandse arts-onderzoeker Miquel Bulnes schreef er een dolkomisch boek over: Zorg, een moderne satire over de zorgsector.

Er is dus van een gezonde wetenschappelijke omgeving al lang geen sprake meer. Een academicus laat zich veel te gemakkelijk verleiden om zoveel mogelijk output in de vorm van publicaties te leveren. Uit een verlangen zaken in cijfers te vangen om daarmee controleerbare conclusies te kunnen trekken, maar ook onder druk van het systeem. Kwantiteit is blijkbaar belangrijker dan kwalitatief onderzoek. 

Ellenbogenwerk
Wetenschappers zitten in een wereld van beperkte kansen en mogelijkheden, een wereld die door de politiek en de universiteitsbesturen wordt bepaald. Succes hangt blijkbaar meer af van slim ellebogenwerk dan van wetenschappelijke kwaliteit. Met fraude van bijvoorbeeld Diederik Stapel als gevolg.

Bewust onthaasten
Geen wonder dat er een tegenbeweging is: Slow Science. Bewust onthaasten met behoud van kwaliteit is daar het kernwoord. Het is een beweging die voortkomt uit de Slow Movement en die ingaat tegen de trend dat sneller altijd beter is. Ik ben wel gealarmeerd door deze beweging. Het geeft aan dat er iets niet goed zit. Wetenschappers in Duitsland hebben zelf aan de bel getrokken en een Slow Science Manifesto gepubliceerd. Ze zeggen daarin dat wetenschap het nodig heeft om de tijd te nemen. Om te lezen, om na te denken, om te verwerken en te mislukken. De maatschappij zou wetenschappers de tijd moeten geven die ze nodig hebben. Slow Science is volgens hen niet bedoeld om instant medicijnen af te leveren of voorgekookte voorspellingen te doen.

Heroverweging
De Slow Science Movement vraagt om een radicale heroverweging van de werkhouding van wetenschappers. Wetenschap vraagt om bewuste evolutie. Het vraagt om Bildung (algemene vorming) van zaken die écht belangrijk zijn. Wetenschap zou inclusiever moeten worden: het is belangrijk dat onderwijs, onderzoek en de wetenschapspraktijk een ethische en lerende eenheid gaan vormen. Bovendien zou de academische vrijheid in ere moeten worden gehouden en niet als loopjongen van de markt moeten dienen. Dat vraagt om actieve oppositie tegen de dominante kennismarkt. Dat vraagt om een andere houding van politici, onderzoekcentra, investeerders en bestuurders. De Slow Science Movement wil niets anders dan dat er kritisch en opbouwend wordt nagedacht over de huidige tendens naar meer, meer, meer. 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180615
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Evolutionair leiderschap in de Evolutiegids

Be a Light You Wish to See in the World

Een bewuste én evolutionaire leider is niet te stoppen in tijden van verstoring.

Ik knok voor minder regels in de ggz

Een gesprek met Ernst Klunder, topman binnen deze ambitieuze en vitale aanbieder van ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?