WOODY TASCH | Slow Money Movement | sociale evolutie

Slow Money Movement

Herwaardering van duurzaam geproduceerd kwaliteitvoedsel

De Slow Money Beweging, opgericht door Woody Tasch, wil bereiken dat gewone mensen een deel van hun geld investeren in kleinschalige landbouw en lokale voedselsystemen.

Bezoek Slow Money Movement op:

Slow Money Movement van Woody Tash:

‘Gebruik je geld om verandering te ondersteunen’

De Slow Money Movement is in 2008 door Woody Tasch opgericht en brengt mensen samen rondom investeringen in nieuwe kapitaalvormen van kleine en lokale landbouw zoals biologische boerderijen en lokale netwerken. Het algemeen belang moet voorop staan. Volgens de Slow Money Movement is de basis van ons bestaan landbouw en daarom is investering hierin zinvol. Het motto zou kunnen zijn: Hou ’t lokaal klein.

De aanleiding was de op hol geslagen banksystemen en leiders die de burgers en lokale gemeenschappen laten betalen voor de ontstane crisis. In 2008 was de wereld ternauwernood aan een financiële collapse ontsnapt. Wat Al-Qaida in september 2001 bij lange na niet lukte, had de financiële sector in september 2008 op een haar na wel teweeggebracht: een diepe ontwrichting van de samenleving. Voortbordurend op het gedachtengoed van slow food, heeft de Amerikaan Woody Tasch daarom de Slow Money Beweging in het leven geroepen. Niet alleen de Slow Money Beweging, ook de Occupy Beweging en mensen als Joris Luyendijk hebben kritiek op het bankensysteem. Geld stroomt te snel, bedrijven zijn te groot en de systemen van financiering te complex. Structureel is op enkele nieuwe regels na alles na 2008 bij het oude gebleven. Zeker qua mentaliteit.

Reden waarom de Slow Money Beweging vooral wil investeren in nieuwe kapitaalvormen. Het is een reactie op fastfood en het snelle geld en complexe systemen. Ze willen de economie hervormen en het dierenwelzijn, de landbouw en de volksgezondheid veilig stellen. Slow Money is daarom een netwerk van investeerders, donateurs en boeren. Het begint allemaal met landbouwgrond. Het leven is immers daarvan afhankelijk. ‘When we erode our soil, we erode our social capital, we erode community’, zeggen ze. Slow money wil bereiken dat gewone mensen een deel van hun geld investeren in kleinschalige landbouw en lokale voedselsystemen.

Het mooie van de Slow Money investering is de verbinding tussen mensen. De leden besluiten namelijk gezamenlijk hoe ze hun geld voor lokale voedselsystemen zo duurzaam mogelijk zullen investeren. Zo investeren ze in vermindering van fijnstof, minder gebruik van antibiotica, gezond en natuurlijk voedsel, e.d. Dit komt het leefklimaat ten goede. Iedereen kan bijvoorbeeld genieten van de dieren in de wei, de diversiteit in de natuur en de schone lucht. Lokaal voedsel is dus niet alleen goed voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gehele gemeenschap.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170727
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Evolutiegids: dienend kapitaal

Betekenisevolutie

Betekenisevolutie: kleur je leven met een evolutionair doel

Jongeren zijn steeds meer op zoek naar bedrijven met een duidelijke betekenis. Maar ook klanten willen liever kopen bij een purpose-geleid bedrijf. Eigenlijk wil iedereen wel een sociale en betekenisvolle bijdrage leveren.

robhopkins

Rob Hopkins doet aan doe-het-zelf-transitie

Activist Rob Hopkins weet een nieuw licht te werpen op duurzaamheid. Hij bedacht en creëerde een bottom-up-proces waarbij bewoners hun omgeving opnieuw opbouwen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?