Sisterhood, de stille vrouwenkracht van de economie

Het tromgeroffel rondom de vrouwenrechten- en MeToo-beweging is nog lang niet verstomd. Want vrouwen willen niet meer opgesloten zijn, niet misbruikt, ongelijk behandeld en onzichtbaar gemaakt worden. De vrouw dient meer gerespecteerd te worden voor haar waarde(n)volle inbreng in de economie en maatschappij. Met sisterhood versterken vrouwen elkaar.

Het economisch denken van de laatste eeuw vertoont barsten. We zien en horen het dagelijks om ons heen. De economische wereld is geobsedeerd door de winst van de arbeid en gaat totaal voorbij aan het onbetaalde werk dat dit alles mogelijk maakt. En totaal voorbij aan sisterhood.

Onbetaald
En wie zijn die onbetaalde krachten dan wel? Dat zijn de mantelzorgers, huismoeders, huisvaders en vrijwilligers die de spileconomie draaiende houden. Onzichtbaar, niet gehoord en veelal niet erkend. Eigenlijk dragen we allemaal bij aan deze spileconomie, maar meestal zijn het de vrouwen die daar onbetaald meer energie en tijd aan besteden dan mannen. Vrouwen mogen elkaar best wat meer vooruit helpen, met sisterhood kunnen ze elkaar versterken.

Spileconomie
Vooral in Afrika en Zuid-Azië is de tijd en energie die in de spileconomie wordt gestoken onmiskenbaar. Huishoudens moeten daar veel meer doen dan wij in het Westen. Miljoenen vrouwen en meisjes lopen elke dag urenlang en vervoeren op hun hoofd hun eigen lichaamsgewicht mee aan water, voedsel of brandhout. En in het Midden-Oosten is het egalitaire systeem dat miljoenen jaren had gefunctioneerd ingeruild voor onderdrukking van de vrouw en gedwongen kuisheid. Vrouwen worden soms letterlijk opgesloten in huis of ze mogen alleen gesluierd over straat.

Ongelijkheid
We weten dit allemaal, maar wat we niet zien is dat in elke samenleving sprake is van onbetaald werk waarop de economie bouwt. Deze meestal door de vrouwelijke sekse gedragen economie wordt stelselmatig onderdrukt, ondergewaardeerd en geëxploiteerd. Dat genereert ongelijkheid tussen de seksen. Mannen hebben daardoor een hogere status, zitten aan de bestuurstafels, hebben meer carrièrekansen, inkomen en macht. Iets hebben vrouwen niet goed gedaan en geregeld. Sisterhood geeft vrouwen de gelegenheid om te evolueren.

Vrijwillig werk
De omvang van de bijdrage die de spileconomie levert moet niet worden onderschat. Er zijn heel veel activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van vrijwilligers. Het zogenaamde maatschappelijke middenveld – de sportverenigingen, politieke partijen, koren en kerken – draaide altijd al op de inzet van vrijwilligers. Steeds vaker worden vrijwilligers ingezet in sectoren waar voorheen voornamelijk beroepskrachten het werk deden. Zij runnen buurthuizen, bibliotheken en zwembaden. Ze zijn chauffeur op de buurtbus. Zij starten een energie- of zorgcoöperatie, zijn actief als taalcoach, budgetmaatje of buurtbeveiliger. Vrijwilligerswerk wordt niet voor niets het cement van de samenleving genoemd.

Onbetaald
De economische denkers en wetenschappers negeren dit onbetaalde deel van de economie in hun cijfers. In het beste geval waarderen ze de geleverde diensten tegen een prijs van nul. Zonder al dat koken, opvoeden, verzorgen en schoonmaken zouden er geen gezonde, goed doorvoede arbeidskrachten zijn die de economie een boost kunnen geven. Politici en bestuurders doen het meer en meer voorkomen alsof ons individuele belang de reden zou moeten zijn om onbetaald werk te doen.

Investeren
We moeten in onszelf investeren, vaardigheden leren en gaten vullen in ons cv. Maar als de moeders voor hun werk zouden worden betaald voor hun verschillende werkzaamheden, zouden die huisvrouwen volgens een Amerikaans onderzoek uit 2014 met een normaal uurtarief rond de 120.000 dollar per jaar verdienen. En als ze nog eens buitenshuis zouden werken zouden ze nog eens 70.000 dollar extra verdienen. Waarvan akte.

Sociale stress
De tijdsdruk waaronder vrouwen blootstaan, kan ertoe leiden dat ze gedwongen zijn hun baan op te geven, dat de sociale stress toeneemt en dat ze veel kwetsbaarder worden. Dit ondermijnt het zelfvertrouwen en de mondigheid van vrouwen. Dat heeft weer negatieve gevolgen voor de maatschappij en de economie.

Onderdrukt
Waarom is het zo belangrijk dat deze spileconomie zichtbaar wordt? Omdat de zorg die vrijwilligers (meestal vrouwen) leveren zinvol is en omdat de productiviteit in de betaalde economie er rechtstreeks van afhankelijk is. Vrouwen realiseren zich dat te weinig en laten zich – misschien uit schuldbewustzijn of te weinig zelfvertrouwen – onderdrukken. Als een vrouw in de Arabische wereld seksueel wordt aangevallen, is de dominante reactie: dat komt omdat jíj een oneerbiedige vrouw bent. Je hebt het vast zelf uitgelokt, de maatschappij treft geen blaam. En dus moet je – in het ergste geval – gestenigd worden.

Me-Too
De MeToo-beweging is begonnen vanuit het idee van een wit en seculier feminisme, maar is nu wereldwijd een issue geworden. Want vrouwen zijn de onderdrukking zat. Ze beginnen hun eigen waarde in te zien. En gaan meer en meer samenwerken. In Sisterhood bijvoorbeeld. Gelukkig maar. Wat de vrouwen willen is gelijke behandeling, want een vrouw is niets minder dan een man of omgekeerd. Het empoweren van vrouwen betekent dat iedereen een vrouw als een gelijke van de man gaat zien. Waarop dan weer gelijke kansen in bijvoorbeeld de regering, de economie, de zakenwereld en in het rechterlijke systeem kan volgen.

Het opnemen van de onbetaalde spileconomie in de grafieken en statistieken zou een eerste stap naar zichtbaarheid en erkenning kunnen zijn.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180525
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Boekenkast Sisterhood

17-08-20: Onlangs kwamen er twee boeken uit met sisterhood als thema. Lucy Woesthoff schreef Woman, een liefdesbrief aan alle vrouwen. De feministen Daan Borrel en Milou Deelen schreven Krabben, dat gaat over samen vrijheden bevechten én bewaken, je samen sterk maken tegen het patriachaat.

Als je vrouwen verheft, verhef je de mensheid

24-06-19: Vrouwenrechten, welzijn en welvaart gaan gelijk op. Landen, die door mannen worden gedomineerd en de talenten van vrouwen niet benutten, zullen niet tot volle bloei komen. Zoek op armoede en je vindt vrouwen zonder macht. Het is van cruciaal belang voor de mensheid dit verband tussen vrouwenrechten, welvaart en welzijn te begrijpen.
Verbetering behoeven: geboortebeperking, meisjes- en vrouwenonderwijs, onbetaald werk, kindhuwelijken, vrouwen in de landbouw, vrouwen op de werkvloer en gezondheid van moeder en kind. Wie de mensheid wil verheffen, moet investeren in vrouwen. Het is de meest veelomvattende, alomtegenwoordige en effectieve investering in mensen. Bron: Melinda Gates in The Moment of Lift.

Evolutiegids: Herman Wijffels

saoedischevrouw

De evolutie van de Arabische vrouw

Moedig en stil nemen miljoenen vrouwen in de wereld hun toekomst in eigen hand en vechten ze voor vrouwenrechten en economische, sociale, culturele en politieke rechten.

vrouwenvoorbasisinkomen

Opeens is er een Congres Basisinkomen

Op internet gaat de discussie over het basisinkomen lustig verder, maar de media hebben er minder belangstelling voor sinds de Zwitsers in 2016 het massaal hebben weggestemd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?