SHELTERBOX | Dirk Hoekendijk | eerste noodhulp | interview

Noodhulp tijdens ramp door Shelterbox

ShelterBox Nederland zorgt voor eerste noodhulp:

‘We geven mensen in nood een startset voor een nieuw huishouden’

Als er ergens in de wereld sprake is van een ramp, dan is ShelterBox International direct ter plaatse. Bestuursadviseur Dirk Hoekendijk van de stichting ShelterBox Nederland is een partner in noodhulp. De fundraising- en vrijwilligersorganisatie wil vooral eerlijk en transparant voor iedere donateur de eerste noodhulp in rampgebieden kunnen regelen.

ShelterBox Nederland is een nieuw begrip, maar bestaat als idee en organisatie al vanaf het jaar 2000 in Helston in Engeland. De fundraising- en vrijwilligersorganisatie lenigt via een noodhulppakket in de vorm van een shelterbox de eerste nood bij rampen als een tsunami, een aardbeving, een overstroming, een orkaan of een levensbedreigend conflict. ShelterBox Nederland werkt nauw samen met ShelterBox International en de Rotary. Vanuit het Engelse centrum worden shelterboxen overal ter wereld ingezet.

Dirk Hoekendijk van Shelterbox Nederland

Bestuursadviseur Dirk Hoekendijk: “Ik ben oud-militair en wilde na mijn pensioen graag wat voor de maatschappij betekenen. Ik vond het idee van de shelterbox zó geweldig, dat mijn vrouw Gerfriede en ik met behulp van Rotary Arnhem de stichting ShelterBox Nederland hebben opgericht. Wij zorgen voor de promotie en de voorlichting in het land, werven donateurs en vrijwilligers en zorgen voor opslag en distributie van shelterboxen. Wij dragen als het ware zorg voor de financiële ondersteuning van ShelterBox International en dus voor de centrale opslag, planning en inzet van vrijwilligers en boxen overal ter wereld. ShelterBox probeert bij een ramp binnen 48 uur de shelterboxen ter plaatse te hebben en dat kunnen we omdat we voldoende noodpakketten op voorraad houden. Elke shelterbox heeft een uniek nummer en met dat nummer kan een donateur op onze website zien waar zijn of haar box terecht is gekomen. Dat maakt ons concept zo uniek.”

Shelterbox Nederland helpt bij rampen

Responsteam
Je wordt bij ShelterBox International niet zomaar als vrijwilliger in een Responsteam ingezet en uitgezonden. Daar gaat een intensief selectie- en trainingsproces aan vooraf. “Ook Nederlanders zijn daarbij. Maar je begrijpt dat je van goeden huize moet komen om zelfstandig en vaak zonder hulp ter plaatse de eerste nood te kunnen lenigen. Bovendien bekijkt de internationale organisatie welke capaciteiten en taalvaardigheden tijdens een ramp nodig zijn”, aldus Hoekendijk. “De job moet veilig, goed en effectief geklaard worden. De vrijwilligers moeten zichzelf kunnen redden en goed met de bevolking en de reddingsorganisaties kunnen omgaan.”

ShelterBox was betrokken bij de ramp in Bolivia, Madagaskar, Haïti en Japan. Gerfriede Hoekendijk: “Tijdens de vulkaanuitbarsting in IJsland kon ShelterBox niet rechtstreeks van China, waar ze gemaakt worden, naar Engeland en van Engeland naar Häiti vliegen. Met veel kunst- en vliegwerk is dat toch gelukt en hebben we de 31.000 shelterboxen naar Haïti kunnen vervoeren. Bovendien werden de transportkosten met dertig procent verhoogd! De extra kosten zitten in principe verdisconteerd in de noodpakketprijs van 750 euro. Het donatiegeld wordt gebruikt voor de inkoop, de opslag, de planning, het transport en de inzet van de boxen en de vliegtickets van onze vrijwilligers. De vrijwilligers overnachten in onze sheltertenten, want we betalen uiteraard geen hotel voor ze. Wel als dat om veiligheidsredenen beter is.”

Japan
Dirk Hoekendijk: “Toen de ramp in Japan gebeurde, zat ik in Engeland bij ShelterBox International op cursus. Meteen zijn er vier vrijwilligers op het vliegtuig naar Tokio gezet. Twee van vier zijn in Tokio meteen begonnen met het logistieke proces, zoals het regelen van de inklaring en distributie en de afspraken met regionale organisaties. De twee andere teamleden zijn richting Sendai getrokken om de situatie in ogenschouw te nemen en te kijken waar de hulp nodig is. Recent zijn ze teruggekeerd in Tokio om de eerste vierhonderd boxen naar het rampgebied te distribueren. Er staan nog zo’n vijfduizend boxen in opslag voor Japan.”

Gerfriede Hoekendijk: “De shelterbox is een eenmalige gift en wordt in eigendom overgedragen. Het gezinshoofd ontvangt dan een eigendomsbewijs. Wij nemen de boxen niet terug, omdat die na een periode van intensief gebruik vuil en defect zijn. Het terugnemen van de boxen kost teveel. We zien dat de mensen de box bewaren voor het geval er een nieuwe ramp optreedt. In 2009 troffen we op Sumatra tenten aan, die we na de tsunami in 2005 hadden ingezet. Zo hebben de mensen direct hulp kunnen bieden, toen er een nieuwe aardbeving plaatsvond. Mensen zijn ontzettend dankbaar voor de geboden eerste hulp.”

Bedrijfsleven
Wat kan het bedrijfsleven voor ShelterBox betekenen? Gerfriede Hoekendijk: “We zouden het geweldig vinden als we presentaties zouden mogen geven om op die manier naamsbekendheid te geven aan de stichting ShelterBox Nederland. We willen ook graag bijdragen aan congressen en evenementen. Al is het met vijftien minuten spreektijd. Met onze shelterbox kunnen we mensen laten zien dat ze waar voor hun donatie krijgen.”
Gerfriede vervolgt: “Bedrijven kunnen in de vorm van een kerstpakket of kerstgratificatie doneren. Dat kunnen ze per afdeling of team doen. Op onze website kunnen ze zien waar hun donatie of shelterbox is gebleven.” Bestuursadviseur Hoekendijk: “Dat zou ertoe kunnen leiden dat je na een tijdje van ons een bedankbrief krijgt met daarop vermeld waar de box is ingezet. In ons Flickr-fotoarchief kun je zien hoe de tent is ingezet. Heel transparant en open, want we willen hoe dan ook dat er zorgvuldig met de gelden wordt omgegaan. Kyosera Printers uit Almelo gaat nu voor ShelterBox bij alle Kyosera-dealers geld inzamelen voor Japan. Ze weten niet hoeveel geld ze kunnen ophalen, maar elke box is er een zeggen ze daar. Dat is een geweldig initiatief. We zouden het plezierig vinden als meer mensen dit goede voorbeeld zouden volgen, want de nood in de wereld is momenteel erg hoog.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN |©EVOLUTIEGIDS | 110317
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
yoganand11

Leef je Licht!

Volgens Yoganand van Ananda Yoga Centrum heeft het zin om in het Licht te leven.

peterkemperman_450

Zelfmanagement

Peter Kemperman, holistisch psycholoog: ‘Een mens wordt perfect geboren en heeft alle potentie al in zich’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?