SDG-HOUSE | duurzame ontwikkelingsdoelen | duurzame evolutie

SDG-House

Amsterdam

Een broedplaats en katalysator voor duurzame ontwikkelingsdoelen, een plek voor synergie en samenwerking. Het SDG-Huis zal toegang bieden tot bronnen, instrumenten, case studies en inzichten die de realisatie van de SDG’s ondersteunen.

Volg het SDG-Huis op:

SDG-House, katalysator voor duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG Nederland is hét Nederlandse platform voor 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Precies twee jaar nadat Nederland en de overige 192 lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) afspraken maakten, heeft voormalig minister Jan Terlouw het Nederlandse SDG-House in Amsterdam geopend. Het Huis is een broedplaats en een katalysator voor initiatieven op het gebied van de SDG’s en een ontmoetingsplek voor mensen en organisaties die geïnteresseerd en aangesloten zijn bij het SDG-Huis.

Het SDG-House is gevestigd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) aan de Mauritskade te Amsterdam. SDG Nederland is een gezamenlijk initiatief van Stichting SDG Charter en One World. In september 2015 ondertekenden 192 landen de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Deze agenda is de opvolger van de Millenniumdoelen en vormt tot 2030 het kader voor minder armoede en ongelijkheid op de wereld. De afspraken gaan naast armoedebestrijding ook over de aanpak van klimaatverandering en vrede en veiligheid. Ook Nederland heeft zich gecommitteerd aan de lijst van in totaal 17 nieuwe werelddoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s).

Doel één is een einde maken aan armoede. Voor veel mensen in de hoek van de ontwikkelingssamenwerking is dit doel alles overstijgend. Het is niet voor niets doel 1, net als eerder millenniumdoel 1. Tegelijkertijd is in de subdoelen te lezen dat het hierbij onder andere gaat om toegang tot economische middelen, basisdiensten, landrechten, natuurlijke hulpbronnen en financiële diensten. Ook het opbouwen van de weerbaarheid tegen (klimaat gerelateerde) rampen en het voeren van beleid gericht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden genoemd.

Het tweede doel is een einde maken aan honger. Internationale voedselbedrijven kiezen dit als overstijgend doel. Water, energie, infrastructuur en beleid ten aanzien van klimaat, oceanen, biodiversiteit en corruptie zijn onontbeerlijk om van doel 2 een succes te maken. Het bevorderen van landbouw, welzijn & gezondheid, goed onderwijs, vrouwen en mannen gelijk, fatsoenlijke banen & economische groei, het aanpakken van klimaatverandering behoren ook tot de 17 SDG-doelen.

Nederland staat er relatief goed voor om in 2030 de doelen te behalen. Toch zijn er uitdagingen richting 2030. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbescherming, de transitie naar hernieuwbare energie, onze voetafdruk elders in de wereld en economische en sociale ongelijkheid. Om dit te behalen hebben we een positief politiek klimaat nodig in Nederland. Zodat de politiek, samen met de private sector, maatschappelijke organisaties en de financiële sector, deze doelen gaat behalen. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid al hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid.

Het SDG-House is een initiatief van KIT Royal Tropical Institute, SDG Charter, Worldconnectors, Maatschappelijke Alliantie, Impact Hub en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Auteur Mary Span | ©EVOLUTIEGIDS | 170928

Deel de kennis van De Evolutiegids

Ondernemers doen te weinig aan SDG-doelen

01-05-19: Nederlandse ondernemers doen zakelijk niet voldoende aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Dit stelt het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk van Oxfam Novib na een grootschalig onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Eén op de vijf ondervraagde ondernemers zegt niets te doen. Om ondernemers te activeren om te werken aan de duurzaamheidsdoelen, is meer kennis en vooral een meer positieve houding ten opzichte van duurzaamheid in de bedrijfsvoering nodig. Bron: Oxfam Novib.
nicowissing7

Een gifvrije Achterhoek
moet mogelijk zijn

Er is sprake van economisch gedreven roofbouw in de Achterhoek. Nico Wissing: ‘Het is 30 sec. voor 12!’.

earthcharter_550

Earth Charter,
handvest van de Aarde

Het Earth Charter omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?