ROTARY | maatschappelijke betrokkenheid | interview

Rotary in Oost-Nederland:

‘Wij bouwen aan maatschappelijke betrokkenheid’

Rotary in Nederland maakt deel uit van een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talent geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Onder het motto Service Above Yourself bouwen de rotarians aan maatschappelijke betrokkenheid. Een gesprek met Marianne Koebrugge, oud-districtsgouverneur van Rotary in Gelderland en Overijssel.

Maatschappelijke betrokkenheid vloeit al jarenlang door Marianne Koebrugge’s aderen. Als vrouw van een agrarische ondernemer met een pluimveebedrijf weet ze wat betrokkenheid in de buurt en ondernemerschap betekent. Bij Rotary Rijssen kan ze haar ervaring en talent al sinds begin 1990 maatschappelijk inzetten. Nu als districtsgouverneur en verbindend leider van Rotary in Gelderland en Overijssel. “We zijn een club van vrijwilligers. Het is heel dankbaar werk en de sfeer is geweldig. Het voelt als een warm bad, want kameraadschap en service zijn de basis van Rotary”, vertelt districtgouverneur Marianne Koebrugge. “Als lid van Rotary wissel je informatie en kennis in alle openheid en vertrouwen met elkaar uit in wekelijkse bijeenkomsten. In het verleden was het zo dat je gevraagd moest worden om lid te worden. Dat is al lang niet meer het geval. Als je graag dienstbaar wilt zijn voor de samenleving, dan kun je je gewoon bij ons aanmelden via de website. Wel willen we weten of je echt de handen uit de mouwen wilt steken en of je tijd vrij kunt maken voor het werk van Rotary.”

Service Above Yourself
Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service Above Yourself. Koebrugge: “Je zet je als rotarian in voor je straat, je sportvereniging, je gemeenschap of voor een derdewereldland. Je bent in de eerste plaats dienstbaar aan je medemensen en aan je netwerk in Rotary. Het is belangrijk dat mensen actief en praktisch met elkaar en met projecten bezig zijn. Mensen genieten ervan als ze in kameraadschap mooie dingen kunnen doen.”

ShelterBox
“De projecten die wij voor Rotary doen zijn heel erg divers. Zo geven wij hulp bij rampen. Via de Rotary Doctor Bank gaan artsen en tandartsen voor een bepaalde periode naar gebieden waar geen ziekenhuizen zijn. Maar we doen meer. Meer dan de helft van alle Rotaryclubs wereldwijd zet zich in voor de strijd van analfabetisme. En werken wij aan duurzame ontwikkeling door het verstrekken van kleine leningen aan arme ondernemers en door plaatselijke ontwikkelingsprojecten te steunen.” Marianne Koebrugge noemt het voorbeeld van de ShelterBox. “Een ShelterBox is – simpel gezegd – een noodhulppakket met een familietent voor tien mensen, eetgerei en dekens. Zo kunnen mensen zich de eerste zes maanden redden. Rotary helpt bij het inpakken, de planning, het vervoer en de uitgifte van deze boxen tijdens aardbevingsrampen zoals in Haïti, Mexico en recent in Nieuw-Zeeland. Wij proberen dat met zo min mogelijke kosten te doen. Dat gebeurt allemaal op vrijwilige basis.”

Een ander voorbeeld is het waterproject. “Elk jaar organiseert Rotary samen met basisscholen op Wereldwaterdag de sponsorloop ‘Wandelen voor water’. Kinderen lopen dan met een rugzakje met een aantal liters water om hen bewust te maken dat water in de derdewereldlanden niet altijd vanzelfsprekend is. Om bij een waterput te kunnen komen moeten de mensen in de ontwikkelingslanden soms meer dan een uur lopen. Via de sponsorloop van de basisscholen financieren wij het slaan van waterputten. Wanneer het dorp een eigen put met schoon water heeft, wordt het leven een stuk gemakkelijker voor die mensen.”

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten bespreken de rotarians de actuele wereldproblemen. “Je merkt dat de mensen zich zorgen maken. Maar we moeten als rotarians wel neutraliteit in acht nemen. We zorgen ervoor onafhankelijk te blijven. Daardoor kunnen we in gebieden opereren waar anderen niet kunnen komen.”

Voedselbanken
In Gelderland en Overijssel zijn er 68 autonome Rotaryclubs actief. Het werk van de Rotary is niet altijd zichtbaar, omdat er veel achter de schermen gebeurt. “We leven in een wereld die steeds opener en transparanter wordt. En we willen als Rotary meer dan in het verleden laten zien wat we doen en wat we voor de maatschappij kunnen betekenen. Ook willen we graag meer jongere leden aantrekken. Wij helpen jonge managers uit Nederland en Duitsland tot 30 jaar – nationaal of internationaal – bij hun leiderschapsontwikkeling in ons Rotary Youth Leadership programma RYLA. Dat is een geweldige opstap voor jonge mensen in het bedrijfsleven. Mensen van 40 jaar en ouder begeleiden wij naar een baan via Jobrotary. Daarbij wordt het netwerk van Rotary ingezet. Wij vinden dat de oudere niet gebaat is bij stigmatisering. De Nederlandse samenleving heeft er volgens ons veel baat bij als deze belangrijke groep binnen de beroepsbevolking wordt begeleid en verder ontwikkeld. In mijn optiek zouden we meer moeten samenwerken met het bedrijfsleven”, vindt Koebrugge.

Heeft Marianne Koebrugge nog een boodschap voor de lezer?  “Wij willen meer jongere mensen met frisse ideeën en het bedrijfsleven bij ons werk betrekken. En we willen het werk van Rotary meer zichtbaar maken. Dat doen wij al via e-clubs op internet, social networks op Linkedin, Facebook of Twitter, onze website of via de plaatselijke Rotaryclub. Er zijn dus heel veel invalshoeken om in contact te komen met Rotary. Je moet Rotary zien, voelen en meemaken. Dan sta je vol in het leven. Ik nodig mensen van harte uit mee te werken.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2011
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
prof.dr. Gert-Jan Hospers deed onderzoek naar de dynamiek en verankering van de Gelderse maakindustrie

De kracht van Oost-Nederland

Weinigen weten dat de stille kracht van Gelderland en Overijssel wordt gevormd door innovatief en duurzaam ondernemerschap.

welzijnsmonitor | Evolutiegids

Huidige economie drukt evolutie

Herstel economie drukt welzijn zegt ABN AMRO in zijn welzijnsmonitor van 2022. Wat te doen?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?