ROBERT TE PAS | geestelijke begeleiding met zingeving | interview

Robert te Pas

Robert te Pas, geestelijke begeleiding:

‘De maakbaarheid van de wereld zit mensen in de weg’

Robert te Pas van Transparant Communicatie is zijn hele leven lang al geboeid door zingeving en spiritualiteit. Eén ding weet hij zeker: in deze geïndividualiseerde samenleving is nog maar weinig collectieve spiritualiteit te bespeuren, maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte is aan zinbeleving. Volgens Te Pas zijn we door de maakbare wereld het geloof en het vertrouwen in onszelf kwijt geraakt. We hebben de spirituele en sociale zinbeleving keihard nodig.

Zutphenaar Robert te Pas van Transparant Communicatie biedt geestelijke begeleiding. Robert te Pas: “Ik ben nieuwsgierig naar alle aspecten van het mens-zijn. Ik heb jarenlang in allerlei functies gewerkt in Zorg & Welzijn, bijvoorbeeld voor een dagcentrum, een kunstwerkplaats en als trainer bij een telefonische hulpdienst. Mijn werk met gehandicapten heb ik als een pure en reflexieve relatie ervaren. En in mijn werk bij de telefonische hulpdienst zag ik dat de hulpvragers in een isolement zaten. Opgesloten in zichzelf. Toen besefte ik dat mensen gezien en gehoord wilden worden. Dat heeft mij op het spoor gebracht van wat ik nu doe. Ik richt mij nu als zelfstandige coach, trainer en docent op de geestelijke evolutie en communicatie van mensen. Daarbij staan zinvinding en zingeving centraal. Ik heb een achtergrond in sociaal-pedagogiek, Mikojel, psycho-energetische therapie, geestelijke begeleiding bij de Academie voor Geesteswetenschappen, training en management. Die brede mix past helemaal bij mij, want ik ben geïnteresseerd in alle geestelijke facetten van de mens.”

Masker
“In mijn werk kijk ik vooral naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen. Als je iemand voor het eerst ontmoet, dan identificeert de ander zich meestal met zijn beroep of functie. Het onderstreept dat je in positieve zin bijzonder bent en dat leidt weer tot sociale identificatie. Maar kan een masker zijn dat je tijdens de communicatie met anderen onbewust opzet om je ware zelf te beschermen. We lopen dan helemaal voorbij aan onze eigen puurheid en kwetsbaarheid. Het leren kennen van je eigen persoonlijkheid in alle facetten van hoofd, hart, ziel en geest is daarom een van de grootste en belangrijkste opdrachten op je spirituele weg. Die weg kun je alleen gaan als je ruimte vrijmaakt om je leven zin en inhoud te geven. Daarin vind ik het ook belangrijk om te kijken hoe je met jezelf en met de ander omgaat in je communicatie. Het gaat dus om de vragen: wie ben ik, wie ben jij en hoe gaan we met elkaar om.”

Gezien en gehoord worden
Waar zit de zin van dit alles?
“Ik denk dat wij allemaal de behoefte hebben om gezien en gehoord te worden. Dat mensen zien dat je betekenisvol bent. Niet als doel, maar wel als een behoefte. Een directeur wil net zo goed gezien en gehoord worden als een huisvrouw of timmerman. Vaak kiezen mensen voor hun carrière en niet voor hun mens-zijn. Stel jezelf dan de vragen: ‘Wat is mijn ware passie in het leven? Hoe kan ik mijn passie zo goed mogelijk realiseren?’ Bij het zoeken naar zingeving ga je niet op een berg zitten afwachten totdat het antwoord een keer komt. Maar je hebt de rust op die berg wel nodig om te kunnen ontdekken wat er in jou leeft. Het gaat erom dat je in jezelf luistert of dat wat je wilt ook voor je klopt. En of het hart daarvoor gaat kloppen. En dan is naast rust ook actie gewenst. Het komt niet vanzelf! Tijdens het evolutieproces is het belangrijk steeds heel dicht bij jezelf te blijven om te voelen of je nog steeds authentiek bent en of je op de goede weg zit.”

Maakbare wereld
“Ik zie dat de filosofie van de maakbaarheid mensen in de weg zit. Alles moet perfect, alles moet maakbaar zijn, alles moet geregeld kunnen worden. Er is geen ruimte meer voor toeval, voor imperfectie, voor rouw. Zo’n wereld schept verwarring of problemen bij mensen. Het is volgens mij niet zo dat mensen vaker vatbaar zijn voor problemen, het is de maakbare wereld die de mensen in onbalans brengt zowel op psychisch, spiritueel als lichamelijk gebied. Het is daarbij van belang dat je je steeds afvraagt of de wens die je hebt echt van jezelf is en of je niet wordt gepusht door de wereld om je heen. Het leven werkt het best als je vooral jezelf bent, als je de verwachting laat varen dat alles maakbaar is, als je meer ruimte laat aan het lot, het toeval, als je dingen laat gebeuren in plaats van alles naar je hand te zetten.”

Uiterlijke focus
Laten mensen hun leven niet teveel afhangen van wat er in de uiterlijke wereld gebeurt?
Robert te Pas: “Volgens mij is daarin een kentering gaande. Er is nog steeds een uiterlijke en maakbare focus, maar veel mensen voelen inmiddels de innerlijke roeping vanuit een diepere laag in zichzelf. Er is een roep om een andere focus, maar mensen weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Ze missen namelijk het fundament om naar een andere focus te kunnen groeien. Vroeger had je de kerk. Die bracht de mogelijkheid van inkeer, rust en groei. Daar was je met de ander verbonden en met het gevoel van verbondenheid dat daarmee gepaard ging. Mensen missen nu de spirituele zinbeleving en vooral de verbinding met elkaar. Er zijn genoeg initiatieven in Nederland, maar die zijn veelal gericht op kennis en niet op gezamenlijke zinbeleving en het opdoen van wijsheid. Gelukkig zie ik dat de roep om verbinding steeds sterker wordt.” Meer dan 40 procent van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam in Nederland. “Ja, daar ligt een persoonlijk verhaal aan ten grondslag, maar het heeft óók te maken met onze geïndividualiseerde maakbare samenleving. De lat ligt enorm hoog. Met name jongeren en ouderen hebben daar last van. Dat vraagt om een andere manier van omgaan met elkaar. Misschien zijn modern nabuurschap en de participatiemaatschappij nog niet zulke gekke ideeën. Hoe die dragende structuur eruit zal moeten zien weet ik niet. Er zal heus wel weer een nieuw fundament worden gecreëerd. Dat evolueert vanzelf. Daar ben ik zeker van.” Robert wil nog iets beklemtonen. “Een nieuw fundament vraagt wel om vertrouwen van mensen.”

Vroedvrouw
Wat is er nodig om dat fundament te kunnen creëren?
“Door gewoon te beginnen. Samen met collega-trainer Mariet Rutten organiseren wij inspiratiedagen ‘Van hoofd naar hart’ voor leiders en hulpverleners in zorg- en welzijnsorganisaties. Het gaat daarbij om het hervinden van de balans in jezelf en om communicatie van mens tot mens. Om het vinden van vertrouwen in jezelf en de ander.” Jan Terlouw pleit voor het ’touwtje uit de brievenbus’. Zonder vertrouwen functioneert er niets, zegt hij. Het is wel een lang innerlijk proces. Je kunt niet zeggen: morgen heb ik vertrouwen en ben ik een betekenisgevend mens. Laat staan hoe ik van mijn hoofd naar m’n hart kan komen. Robert: “Het proces van de mens is er een van voortdurende geboorte. Je komt op de wereld door een goddelijke vonk. Je stapt als ’t ware door je geboorte in de tijd. Fascinerend, hè? In de tussenliggende periode tussen geboorte en dood heb je blijkbaar wat te doen hier. Feit is dat je in je leven steeds opnieuw geboren wordt.” En uitgedaagd! En daar worden sommige mensen heel moe van. “Ja, geef je daaraan over! Want die geboorte is een proces van voortdurende evolutie. Heel mooi om te zien ook als mensen die geboorte meemaken.” Is dat de kern van jouw werk? “Ik ben een soort vroedvrouw van de ziel. Ik probeer met de ander te duiden wat er gaande is, hem of haar duidelijk te maken dat er sprake kan zijn van een nieuwe – maar ook kwetsbare en zinvolle – geboorte. Ik zoek mee naar de zin en het nieuwe perspectief van hun leven.”

Bezinningsproces
Maar daarmee is het nog niet gedaan, lijkt me.
“Het is nodig om aan dat nieuwe perspectief vulling te geven: ‘Wat is het nou wat ik wil uitdragen? Hoe kan ik er woorden aan geven en daadkracht laten zien?’ Dat is volgens mij ook de zin van dat moment. Dat vraagt steeds om bezinning via waarnemen, denken, voelen en willen zoals Freek van Leeuwen dat zo mooi uitlegt in zijn boek Geestkunde. Vroeger leidden instituten als de kerk je door dat bezinningsproces. Nu zul je het dus in jezelf moeten vinden. Daarom leiden Mariet Rutten en ik hulpverleners in de zorg op om dat proces van mensen in de zorg te kunnen begeleiden of bewuster te kunnen maken. Daarnaast begeleid ik particulieren, groepen en organisaties. Op die manier hoop ik impact te realiseren.” Maar hoe kunnen we de verbinding tussen mensen herstellen? “Alles wat wij nu doen zijn voorbodes van iets wat wij nog niet weten”, aldus Te Pas. “Wij voelen allemaal dat verbinding en binding belangrijk zijn. Laat het maar ontstaan en laat ’t maar evolueren, zou ik zeggen.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180621
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Druk op jongeren en jongvolwassenen

06-18: De 24-uurs economie en de flexibele arbeidsmarkt legt een grote druk op de geestelijke gezondheid van jongeren en jongvolwassenen. Jongeren ervaren steeds meer prestatiedruk. Vooral voor de groep mensen die werk, zorg voor de kinderen moet combineren lijken veel drukverhogende ontwikkelingen samen te komen. Sociale media vormen een stressfactor van belang. Door de vergrijzing zullen jongeren ook vaker mantelzorg moeten combineren met werk, een gezin, of een studie. Verdergaande verstedelijking zorgt ook voor meer druk en drukte, en kan leiden tot minder ruimte voor groen en water waar mensen kunnen ontspannen. Bron: rapport RIVM.
Profiel Nina Elshof in De Evolutiegids

Met Feng Shui creëer je een klankbord voor je ziel

Feng Shui Master Nina Elshof laat je levensenergie weer stromen.

BM

Er is sprake van grote leegte bij mensen

Op de website van Bram Moerland vind je informatie over gnosis, gnostiek, het evangelie van Thomas en hermetica. Maar wat maakt dit zo interessant?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?