REWILDING | stand wilde dieren en bomen | duurzame evolutie

Rewilding | Evolutiegids

30 juni 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Is er sprake van bosherstel en toename van wilde dieren?

Het bosverlies blijft hardnekkig hoog. Toch duikt de groene bodembedekking overal in de wereld op. Dankzij nieuwe gegevens van de Universiteit van Maryland en WRI weten we ook dat er in 36 landen sprake is van meer herbebossing dan verlies aan bomen en dat rewilding in sommige delen van Europa toeneemt.

We weten dat ontbossing een voortdurend, verwoestend probleem is – satellietgegevens volgen het al jaren op de voet. Maar een andere vraag is ongrijpbaarder gebleven: hoeveel nieuw bos groeit er? Dankzij nieuwe gegevens van onderzoekers van de Universiteit van Maryland en het World Resources Institute (WRI) hebben we nu een antwoord: bodembedekking duikt over de hele wereld op.  Nog wel mondjesmaat, dat wel. En na jaren van achteruitgang nemen de Europese populaties van sommige diersoorten weer toe.

Als de natuur op is, hebben we dan nog wel een economie?

Als de natuur goed werkt, biedt ze ons een overvloed aan schone lucht, zoet water, koolstofopslag en preventie voor overstromingen. Het geeft ons alles, van brandstof en voedsel tot medicijnen en bouwmaterialen. Het blijft echter lastig om de werking van de natuur in alle details te begrijpen. Het beste wat we kunnen doen is de natuur te laten verwilderen en dus zelf zijn weg te laten vinden. Maar dat is helaas niet overal mogelijk. Het project in de Oostvaardersplassen toonde bijvoorbeeld aan dat het gebied nooit een geschikte plaats was voor rewilding. Er was sprake van stuurloos beheer, en dit leidde tot een situatie die ecologisch en ethisch onhoudbaar was. Van Nederlands planten- en dierenrijk is inmiddels 85 procent verdwenen. Oorzaak? Vermesting, verzuring, verdroging, versnippering en vergiftiging. Rewilding Europe, opgericht in 2011, wil rewilding daarom verder opschalen.

Hoge bomen vangen blijkbaar veel geld.

Waarom werden er überhaupt bossen gerooid? Om plaats te maken voor landbouw en grondstoffenwinning en voor het winnen van brandstof. Tom Crowther van ETH Zürich, die een onderzoek gepubliceerd in Science leidde, waarschuwt dat het essentieel blijft om de huidige trend te keren van stijgende broeikasgasemissies uit fossiele brandstoffen en boskap, en deze terug te brengen naar nul. En dat het wel 50-100 jaar kan duren voordat herbebossing het bedoelde klimaateffect heeft.

In de afgelopen twee decennia verloren we 100 miljoen hectare aan bos. De belangrijkste boslanden zijn Rusland, Canada en de Verenigde Staten, samen goed voor 68 miljoen hectare. Alle drie landen verloren meer bosgebieden dan er aangeplant kon worden. Maar 36 landen hebben de afgelopen twintig jaar meer boombedekking gekregen dan ze hebben verloren, aldus het World Resources Institute. De nettowinsten waren schaarser in Afrika en Amerika. In Zuid-Amerika is Uruguay het enige land met een nettowinst, terwijl in Afrika er sprake was van een toename in Soedan, Zuid-Soedan, Marokko en Algerije. Europese landen, waaronder Ierland, Polen, Denemarken en Nederland, kenden enkele van de grootste stijgingen. In Azië waren landen als India, Tadzjikistan en Kirgizië in Centraal-Azië, Pakistan en Bangladesh de winstbrengers.

Moeten we de kerstbomen nog wel kappen?

Maar meer bomen zegt nog niet zoveel. Dieren en planten die van bossen hun thuis maken, hebben gevestigde, verbonden, oerbossen nodig om in te gedijen. Laten we wel wezen: we verliezen nog steeds ontzettend veel bodembedekking. Het enige verschil is dat we nu veel beter weten waar het verlies en eventuele winst plaatsvindt. We krabben echter nog maar aan de oppervlakte over wat satellietgegevens ons kunnen laten zien over de toestand van de bossen in de wereld.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220630
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Artikel delen

Linkedin Evolutiegids    Twitter Evolutiegids     Facebook Evolutiegids     

wouterhelmer

Wouter Helmer gelooft in de dynamische natuur

De filosofie van ecoloog Wouter Helmer is: geef de natuur de ruimte en probeer de voedselkringloop te creëren en laat je verrassen.

bomenkap

De natuur heeft waarde

De kap van bomen brengt mensen in protest op de been. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?