REWILDING EUROPE | Wouter Helmer |duurzame evolutie

Wouter Helmer

Filosoof en ecoloog

Rewilding Europe is een nieuw en ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren.

Bezoek Rewilding Europe op:

Aangepast 11 november 2021 | 28 mei 2017 | Mary Span | Evolutiegids

Wouter Helmer gelooft in de voortdurende dynamiek van de natuur

De filosofie van ecoloog Wouter Helmer is: geef de natuur de ruimte en probeer de voedselkringloop te creëren en laat je verrassen. Hij implementeerde sinds 1989 honderden initiatieven om stukken land ‘terug te geven’ aan de natuur. Eerst in Nederland en daarna ook in andere delen van Europa. 

Wouter Helmer is co-auteur van een aantal publicaties met betrekking tot natuurbehoud waaronder Living Rivers en Growing with the Sea en hij ontwikkelde verscheidene nieuwe concepten voor natuurbehoud en natuurbeleid zoals ‘natural grazing’, ‘cyclic rejuvenation of floodplains’ en ‘landscape auctions’. Hij bracht deze concepten in de praktijk bij projecten in de Gelderse Poort, de grensmaas, diverse kustgebieden in Nederland en projecten in Letland (Letlands) en Bulgarije (New Thracian Gold).

Natuurwaarde
Bij natuurbeheer wordt steeds meer aandacht gegeven aan de natuurwaarde. Het natuurbeleid – in de brede zin – staat nadrukkelijk in een internationale context. De natuur in Nederland is onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Nederland ligt bijvoorbeeld op een knooppunt van vogeltrekroutes, waardoor onze natuurgebieden een essentiële en onmisbare schakel zijn in de mondiale bescherming van vogels. We zijn internationaal in het bijzonder verantwoordelijk voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap die kenmerkend is voor Nederland. Vooral onze natte natuur en natte landschappen zijn zeldzaam in Europees perspectief.

Biodiversiteit
Nederland heeft in 1992 in Rio de Janeiro – en met andere landen – het Biodiversiteitsverdrag onderschreven. Het verdrag verplicht tot het behoud en duurzaam gebruik van genen, soorten en ecosystemen op het land, in water en in de lucht. In een samenleving als de onze, die zich kenmerkt door een voortdurende stijging van de welvaart, zal welvaartsgroei steeds gepaard moeten gaan met de zorg voor de natuurlijke leefomgeving en met de groei van het welzijn van dieren en mensen. Dit is noodzakelijk als we duurzaam willen groeien.

Er zijn nu rewildingprojecten in Portugal, Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Kroatië, Italië, Bulgarije, Duitsland, Polen, Schotland en Zweden. Na jaren van achteruitgang nemen de Europese populaties van sommige diersoorten, zoals bevers, elanden, steenbokken, wilde zwanen, zeearenden en wolven, toe. De natuur helpen genezen kan leiden tot welvaart van lokale economieën.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170528
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Rewilding Portugal

30-10-21: Als onderdeel van hun rewilding-inspanningen heeft het team van Rewilding Portugal hard gewerkt om een ​​netwerk van op de natuur gebaseerde ondernemingen in de Greater Côa-vallei te ontwikkelen. Het nieuwe rewildingcentrum zal deze inspanningen ondersteunen door lokale bedrijven in staat te stellen zichzelf en hun producten en diensten te promoten. Het beschermen van de biodiversiteit, het stimuleren en ondersteunen van lokale economieën met een kleinere ecologische voetafdruk, het samenwerken en opzetten van bedrijfsnetwerken, zoals het Wild Côa Network, creëren waarde en promoten het gebied waar ze actief zijn, waardoor de toekomst een betere plek wordt. Bron: RewildingEurope.com.

Reculturing: betrek inheemse volkeren bij biodiversiteit

14-10-21: We gaan voorbij aan het feit dat inheemse volkeren al duizenden jaren lang de grond cultiveren. Inheemse volkeren hebben een band met de natuur en de natuur gedijt daarbij. Respect voor de kennis en het wereldbeeld van inheemsen kan bijdragen aan succesvol natuurbeheer. Bron: NRC.
I Love New Work Trends in de Evolutiegids

New Work Trends

De nieuwe werktrends zorgen ervoor dat onze verhouding tot werk verandert. Vooral young professionals vinden uitdagend werk belangrijk.

New York

Korte antwoorden op klimaatverandering

Voor veel mensen is klimaatverandering een ver van hun bedshow. De Evolutiegids geeft korte antwoorden op lastige vragen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?