PRESTON MODEL | inclusieve economie | sociale evolutie

inclusieve economie

De tijd van de inclusieve economie is aangebroken

sociale evolutie bij De EvolutiegidsDe huidige globalisering blijkt een bron van onvrede te zijn, want multinationals worden steeds welvarender en lokale economieën hebben het financieel moeilijk. Het lijkt wel alsof dat een plotselinge ontdekking is, die we pas hebben gedaan sinds het Brexit-referendum en de opkomst van Trump. Maar het lokale buurtinitiatief van Preston probeert nu ongelijkheid aan te pakken.

Het Preston-model komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Engelse stad Preston in Lancashire in het noorden van het Verenigd Koninkrijk heeft een voortrekkersrol bij het aanpakken van ongelijkheid. Om dit te doen, maakte Preston gebruik van het coöperatieve model, waarin wederzijds voordeel uitgangspunt is. De gemeenschap is eigenaar van een onderneming en beheert die ook.

Deze economische ontwikkelingsbenadering is ontstaan ​​in de Baskische regio van Spanje, waar in 1956 Mondragon Corporation is opgericht. Een koepelcoöperatie met met meer dan 250 bedrijven waaronder 100 coöperaties. Mondragon was ooit een krimpregio, maar de werknemerscoöperatie geeft nu werk aan meer dan 75.000 mensen in de financiële, retail- en andere sectoren. De Mondragon Corporation is gebaseerd op de idealen van sociale verantwoordelijkheid en participatie. Grote salarisverschillen tussen werkvloer en de top zijn er niet. Er is vastgelegd dat de hoogste baas nooit meer dan 6 x het salaris mag verdienen dan de werknemer op de werkvloer. 

Raadslid Peter Rankin geloofde dat de gemeente Preston ook van deze ideeën kon profiteren. “We hebben een regering die stelt dat dit land het economisch goed doet, maar we weten dat dit niet waar is,” zegt hij. “De tijd van de inclusieve economie is aangebroken. Het doel is welvaart voor iedereen.” In 2011 heeft de gemeente Preston daarom besloten om een coöperatief en economisch initiatief in het leven te roepen. In die tijd had de stad het economisch erg moeilijk. Een op de drie kinderen leefde in armoede en mensen werden er niet oud. Het economische systeem van globalisering werkte niet en begunstigde vaak grote bedrijven. “We moeten een nieuwe balans vinden; niet om globalisering te ondermijnen maar om haar veiliger te maken, dienstbaarder en duurzaam.”

Door een onderwijssysteem te creëren dat coöperaties en netwerken ondersteunt, streeft Preston naar systeemverandering. Hoewel ze zich realiseren dat dit tientallen jaren kan duren, zijn er al enkele tekenen dat het loont. In 2016 werd Preston uitgeroepen tot de beste stad in Noordwest-Engeland om te wonen en te werken. Door het geld in de lokale economie te houden zijn honderden nieuwe banen ontstaan. Het model leverde een blauwdruk voor de Brexit op.

Het Preston-model is een holistisch raamwerk, waarbij de gemeenschaps-, samenwerkings- en publieke activa in een wederzijds ondersteunend systeem zijn ondergebracht. Het coöperatieve model is een goed functionerend businessmodel, waarin net als in een BV geld wordt verdiend. Een model waar medewerkers (leden) meeprofiteren van de winsten en salaris durven in te leveren in mindere tijden. De gemeenschap ondersteunt bijvoorbeeld boeren door hun producten direct te verkopen aan lokale organisaties en particulieren. Ze gaan de directe concurrentie aan met nationale en internationale bedrijven. Meestal koopt de publieke sector goederen en diensten bij grotere organisaties. Daar lijdt de lokale economie onder. Daarom ondersteunt Preston juist de lokale markt en houden ze het geld binnen hun gemeenschap.

Visuele weergave Preston-model

De wereld anno 2019 zit vol problemen die niemand lijkt te kunnen oplossen. Wie niet goed begrijpt hoe die wereld werkt, is niet gek of dom. Want de wereld is gewoon complexer, chaotischer en moeilijker te besturen dan voorheen. Mondragon heeft al bewezen dat een gemeenschapsfederatie werkt. En in Preston creëren ze een ecosysteem van verandering dat de motor kan zijn voor een duurzame, eerlijke economie. Kortom, Mondragon en Preston kunnen een opmaat zijn van een nieuw evenwicht in de wereld.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190318
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
buurteconomie

De duurzame buurteconomie

Op papier is een lokaal initiatief niet zoveel anders dan een lokale onderneming. Het verschil zit ‘m in de versterking van de buurteconomie en de onderlinge solidariteit.

buurtatelier

Buurtateliers laten slaapwijken schitteren

Wijken zijn soms slaapwijken geworden. Maar ze hebben baat bij creatieve en culturele buurtinitiatieven.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?