PERSOONLIJKHEID & INTELLIGENTIE | persoonlijke evolutie

Worden we beter en knapper?

Hoewel de trends in psychologische eigenschappen en cognitieve vaardigheden van de moderne mens goed gedocumenteerd zijn, is er weinig bekend over hoe de persoonlijkheid in de tijd evolueert. De persoonlijkheid van mensen is in de afgelopen decennia blijkbaar in positieve zin verbeterd. Dat zegt gedragswetenschapper Markus Jokela van de Universiteit Helsinki.

Karaktereigenschappen heb je al vanaf je geboorte, ze zijn soms genetisch bepaald. Maar kun je groeien in karaktereigenschappen? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Prof. Markus Jokela heeft daarvoor onderzoek gedaan bij 420.000 Finse mannen die tussen 1962 en 1976 geboren zijn. De mannen moesten een persoonlijkheidstest ondergaan en daarin kwam naar voren dat de gemiddelde waarden voor eigenschappen als zelfvertrouwen, bedachtzaamheid en sociale eigenschappen tijdens de onderzoekstermijn omhoog gingen. Mannelijke eigenschappen daarentegen bleven daarbij vrijwel onveranderd, zoals de onderzoeker in PNAS (online) hebben aangegeven.

Maar er is meer gebeurd. In het westen is de gemiddelde lichaamslengte omhoog gegaan en ook de Body-Mass-Index is in de afgelopen decennia toegenomen. Markus Jokela was ook erg geïnteresseerd in het zogenaamde Flynn-effect. Dit effect is naar de psycholoog en onderzoeker James Flynn uit Nieuw-Zeeland vernoemd. Hij ontdekte in 1987 dat de resultaten van een intelligentietest in iedere volgende generatie met vijf tot 25 punten verbeterden.

Deze observatie vond plaats in een periode waarin er veel op het gebied van leven en werk verbeterd werd, zoals de gezondheidszorg, educatie, voeding en andere belangrijke ontwikkelingsfactoren. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de verschuiving in cognitieve vaardigheden van mensen. Onderzoeker Jokela ziet ook een soort Flynn-effect bij persoonlijkheidseigenschappen.

Vergelijkbare resultaten vinden we in het verleden bij studies in de Verenigde Staten. Maar die onderzoeken hebben plaatsgevonden bij studenten van Colleges. Dus bij mensen die zich nog in een ontwikkelingsstadium bevinden. Vandaar dat die onderzoeken nog met een groot vraagteken worden beschouwd.

Zowel de persoonlijkheid als cognitieve vaardigheden hebben een verband met familie-omstandigheden en achtergrond. Daarbij is gekeken naar inkomsten van de ouders, soort onderwijs, aantal broers en zussen en het woongebied waarin mensen leven (stad of platteland). Hoe groter de familie, hoe minder tijd ouders besteden aan individuele kinderen, en dat is niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Daardoor worden gedragsproblemen groter en worden de cognitieve vaardigheden van kinderen, zoals denken, geheugen en concentratie, minder. En die problemen doen zich ook op lange termijn voor, concluderen Amerikaanse onderzoekers. Dit onderzoek werd in 2016 gepubliceerd door het Amerikaanse National Bureau of Economic Research, die de gevolgen van de toename in gezinsgrootte op de ontwikkeling van kinderen onderzocht. In Noorwegen zijn de effecten van grote families niet zo sterk als in de Verenigde Staten, terwijl de effecten van grote families op het platteland van China weer groter zijn.

Maar één ding is al zeker: veel ontwikkelt zich ten goede, blijkbaar ook het karakter van mensen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170619
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
emily_esfajamo_smith

Ben jij een gelukszoeker of betekenisgever?

De zoektocht naar geluk blijkt een lucratieve business te zijn. Betekenis maakt volgens Emily Esfahani Smith het leven zinvol.

persoonlijke evolutie

Het geheim van persoonlijke evolutie

Als je de crisis in je leven diep genoeg voelt en je de ernst van verandering werkelijk inziet, dan kun je je richten op de oorzaken van je huidige problemen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?