PAUL DE BLOT | touching the community soul | spirituele evolutie

Paul de Blot

Jezuiet, honorair hoogleraar

Business Spiritualiteit van Paul de Blot is deskundigheid vanuit bezieling. Maar nooit religieus, esoterisch of zweverig. Het is realistisch en tegelijk idealistisch.

Volg Paul de Blot op:

Creëer business spiritualiteit in rendementsdenken

DEVENTER – Prof.Dr. Paul Chauvigny de Blot, honorair hoogleraar Businessspiritualiteit aan de Universiteit van Nyenrode, is in de hogeschool Saxion druk in gesprek met de organisator van de lezing als ik de zaal binnenloop. Er draait een film over een boeddhistische jongen en zijn vader. Intrigerend. Naast me zit een student Techniek die wel wil horen wat prof. de Blot over spiritualiteit in business te zeggen heeft.

Een kleine man op leeftijd neemt plaats achter de katheder. De Jezuïet Prof.Dr. Chauvigny de Blot heeft veel gestudeerd in zijn leven. Chemie, fysica, psychologie, politicologie en ethiek zijn hem niet vreemd. Hij is marineaalmoezenier geweest en sinds 27 jaar werkzaam voor Universiteit Nyenrode. Hij is medevormgever van verschillende curricula zoals businessfilosofie, businessethiek en nu businessspiritualiteit. Volgens Prof. de Blot zijn organisaties corporatieve persoonlijkheden, die het volle leven (door)leven: lief en leed, mislukking en succes, bezieling en zakelijkheid. Denken over drijfveren, inspiratie en verantwoordelijkheid zijn echter minder tastbaar dan denken over kwartaalcijfers en rendementscurves. En toch moet er ook bij business aandacht zijn voor dergelijke immateriële aspecten. Het zijn bovendien geen gesplitste werelden: zingeving en zakelijkheid horen onlosmakelijk bij elkaar.

Paul de Blot

Van binnenuit
De Universiteit Nyenrode heeft de leerstoel Businessspiritualiteit niet zomaar in het leven geroepen (Vanwege de crisis is de leerstoel in 2010 opgeheven. Prof. de Blot gaat verder via het Centre for Business Spirituality Manresa. Dit centrum zal de werkcolleges van Nyenrode overnemen). “Wij leren hoe organisaties van binnenuit kunnen veranderen. Spiritualiteit in business is geen godsdienst. Elke onderneming heeft een hart, ontstaan door idealen en inspiratie. De onderneming leeft vanuit die inspiratiebron. Die bron slaat dicht als er sprake is van vooroordelen, wetten, regels, ondernemen vanuit aandeelhoudersbelangen, en dergelijke. De eerste vragen die je jezelf moet stellen zijn: wie ben je en wat wil je. Ga na wat je meest diepe verlangen is. Als je daaraan beantwoordt, kun je veel bereiken. De volgende vraag is dan: wat wil je doen voor anderen? En dan: wat wil je doen met anderen? Dát is de essentie van spiritualiteit in business. Neem de tijd om die vragen te beantwoorden. Als je dat niet doet, verwaarloos je de echte natuur, je ziel”, aldus de professor.

In stukjes
“Descartes heeft de natuur in stukjes geknipt. Hij beperkte zich tot wat zichtbaar was. Toen kwam de ellende. We zijn vergeten dat we ook geestelijke mensen zijn. De volgende stap is dat we organisaties alleen nog maar zien als machines en de mens vormt daar een onderdeel van. Ook de mens wordt in stukjes geknipt. Ga maar eens naar een ziekenhuis. Ook daar word je als mens in stukjes geknipt. Je wordt gereduceerd tot verzekeringsnummer en geboortedatum. En als het ziekenhuis niet meer verder weet, word je nog meer in stukjes geknipt. In het onderwijs is dat idem dito”, houdt Prof. de Blot zijn publiek voor. “We kijken niet naar wat een mens werkelijk waard is. De geest is uit de fles. Maar de mens bestaat uit lichaam én ziel”, beklemtoont hij.

In elke organisatie gaat het om presteren ofwel realisme en doen. Als een organisatie geen idealen heeft en zich niet bewust is van zijn ziel, kan een bedrijf niet functioneren.
Bij realisme verknip je, bij idealisme maak je heel. De juiste dosering van aandacht is belangrijk. Onderdosering verarmt en overdosering werkt verslavend. “Een verpleegster kan heel veel voor patiënten betekenen als ze werkelijk aandacht heeft voor de patiënt en voor de kleine dingen eromheen. Als ze teveel aandacht geeft, werkt dat verslavend. Als ze geen aandacht geeft, wordt de patiënt zieker. Het evenwicht brengt gezondheid.”
“Waarom gaan bedrijven failliet?”, vraagt de Blot het publiek. “Tien procent gaat failliet door gebrek aan kennis, dertig procent door gebrek aan samenwerking en zestig procent omdat er geen visie is. Als een gezin alleen maar wil presteren om geld te verdienen, gaat het gezin uiteindelijk kapot. Door de combinatie van zijn en doen kun je iets groots verrichten. Het gaat om het evenwicht, het yinyang-principe”, houdt de professor zijn publiek voor. “Mensen die hun gezin niet kunnen leiden, mislukken ook in het bedrijf. Chinezen kijken wat voor een huisvader een manager is voor hij met hem in zee gaat.”

Ego
Ethiek in het Westen is gebaseerd op het ego, het ik. In het Oosten gaan familie of vrienden voor het ego. Het ego is in het Oosten onethisch. Hoe lossen we het verschil op tussen deze verschillende waarden? Op het zijnsniveau worden alle verschillen overstegen. Je herkent de ander in zijn unieke situatie door beter te luisteren. En door stilte en reflectie in te bouwen in je activiteiten. Je vraagt je af wat de moeite waard is om te herhalen en wat niet. “Ik stel mijn studenten voor om een dagboek bij te houden. De linkerpagina is je logboek en op de rechterpagina beschrijf je de gevoelens die je had. Gevoelens zijn idealen waaraan niet is beantwoord”, filosofeert de Blot. “Geef aan jezelf en anderen een beloning als iets goed is gegaan. Bouw stiltes in om je energie op te laden en creëer samen met anderen activiteiten waar je elkaar op zielsniveau kunt ontmoeten.”

Ten slotte: “Wij zijn geen engelen. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Helaas blijven mensen bij spiritualiteit teveel hangen in het idealisme. Daar bereik je niets mee”, aldus de Blot. ”Het gaat om de samenhang tussen realisme, idealisme en interactiviteit.

Noot: De term ‘business spiritualiteit’ is bij de Nyenrode Universiteit gewijzigd in ‘Touching the Community Soul’, een Action Research en Action Learning  programma met de organiseerprincipes van de nieuwe tijd.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2012
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Overleden

Op 15 december 2019 is Paul de Blot op 95-jarige leeftijd overleden. Hij is in beperkte kring begraven op de begraafplaats ‘Jonkerbos’ in Nijmegen. Hij was een bijzonder mens die zijn liefdevolle boodschap met zijn rijke levenservaring in de zakelijke wereld bracht.
jongerius

Spiritueel leiderschap

Henk Jongerius, prior van het Dominicanen Klooster: ‘Ik probeer net als Socrates vragen te stellen’.

Ayurveda in de Evolutiegids

Gezond leiderschap

Met de Ayurvedische lifestyle kun je in balans én gezond blijven.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?