KLIMAATUITDAGING OVERBEVISSING & OPWARMING OCEAAN | duurzame evolutie

Klimaatuitdaging overbevissing

Klimaatuitdaging overbevissing en opwarming oceaan

Overbevissing is een probleem dat ons allemaal raakt. Niet alleen komt de voedselvoorziening in gevaar, ook miljoenen arbeidsplaatsen en ecosystemen staan op het spel. Nederland staat, na landen als Zweden, Verenigd Koninkrijk en Denemarken, op nummer 6 van de lijst van de grootste Europese overbevissers.

Bij overbevissing wordt er meer vis gevangen dan de hoeveelheid die de vispopulaties kunnen vervangen, door natuurlijke reproductie. Zo veel mogelijk vis vangen kan een voordelige praktijk lijken, maar overbevissing heeft serieuze gevolgen.

Kostwinning
Drie miljard mensen zijn afhankelijk van vis als voornaamste bron van proteïnen, en visserij is de belangrijkste kostwinning voor miljoenen mensen over de hele wereld. Eeuwenlang werden zeeën en oceanen gezien als een ongelimiteerde bron van voedsel. Maar groeiende visvangst en schadelijke vistechnieken die toelaten om steeds grotere hoeveelheden vis te vangen, drijven sinds 1950 vele visbestanden tot op het punt van instorten.

Duurzaam vissen
Het goede nieuws is dat er oplossingen bestaan en we al weten wat er moet gebeuren. De oceaan is een hernieuwbare bron die toekomstige generaties kan voorzien van voedsel, maar enkel als de menselijke druk onder controle wordt gebracht. In plaats van te lobbyen voor een uitzonderingspositie moeten vissers investeren in echt duurzaam vissen. Dat is nodig, want dit jaar nog zijn Nederland en de andere EU-lidstaten volgens het Europese gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) wettelijk verplicht een einde te maken aan overbevissing, ook in de Noordzee.

Enkele recente voorbeelden van hoop

  • De Zuid-Afrikaanse regio verliest naar schatting $ 500 miljoen per jaar door illegale visserij. Namibië werd onlangs de zevende ondertekenaar van een charter tot oprichting van het coördinatie-, controle- en toezichtcentrum voor de Zuid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenschap (SADC). Het centrum, gevestigd in Mozambique, zal de regionale inspanningen ter bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde (IUU) visserij versterken.
  • Indonesië heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 200.000 vierkante kilometer (77.200 vierkante mijl) van zijn territoriale wateren te reserveren voor instandhouding en heeft tot nu toe ongeveer 96 procent van dit doel bereikt.
  • Een groep van 14 wereldleiders heeft zich verenigd in het panel op hoog niveau voor een duurzame oceaaneconomie .

Opwarming
Een nieuwe Zwitserse studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, waarschuwt voor de opwarming van onze zeeën en oceanen. De Noordzee is in de afgelopen 45 jaar opgewarmd, twee keer zo snel als de oceanen. De snelle temperatuurstijging zal waarschijnlijk doorzetten. Vooral temperatuurgevoelige soorten zoals kabeljauw moeten wijken. In plaats daarvan leven vissoorten uit het zuiden in de Noordzee, zoals de Rode Poon, Gestreepte Barb, Ansjovis en Zeebaars.

De organisatie Great Barrier Reef Marine Park Authority die het Great Barrier Reef bij Australië beheert, is somber over de toekomst van het koraal. In een vijfjaarlijks rapport wordt de toekomst van het ecosysteem niet langer gekwalificeerd als slecht, maar als zeer slecht. De grootste bedreiging is klimaatverandering, gevolgd door ontwikkeling van de kustlijn, het weglekken van giftige stoffen in zee en illegale visserij. Van alle onderzochte planten en dieren in het ecosysteem is 60 procent nog in goede tot zeer goede staat. Maar de overige zijn er slecht tot zeer slecht aan toe. Australië investeert 1,2 miljard dollar voor de aanpak van zwerfvuil en waterkwaliteit.

Voorraadafname
Klimatologen aan de universiteit van Bern berekenden dat de temperatuur van het water wereldwijd met drieënhalve graad zal stijgen tegen het einde van de eeuw. Het mariene ecosysteem staat onder ongelofelijke druk. Sommige soorten sterven zelfs uit door de warmte, verzuring en minder zuurstof. “Tegen 2050 is een voorraadafname van meer dan 20 procent te verwachten”, zegt professor Hans-Otto Pörtner van het Alfred Wegener Instituut. De toenemende uitstoot van broeikasgas kooldioxide verhoogt de temperatuur in de atmosfeer en in de oceanen. Bovendien lost koolstofdioxide op in zeewater en verzuurt, als koolzuur, de oceanen.

Beschermen
Gelukkig verenigen zich meer en meer verenigen landen om de kritieke situatie van de oceaan aan te pakken op een manier die meer welvaart, banen, voedselzekerheid en betere gezondheid voor mensen, levende wezens in de oceaan en de oceaan zelf mogelijk maakt. Er zijn veel kansen en mogelijkheden, maar ze vereisen een andere manier van denken en handelen. Meer dan 3 miljard mensen zijn afhankelijk van de oceaan om te overleven. Dit is misschien wel het ultieme moment om het ecosysteem van de oceaan te beschermen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190812
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

klimaatuitdaging

Klimaatuitdaging biodiversiteit

Klimaatuitdaging stroperij

Klimaatuitdaging ontbossing

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?