OUDE WIJSHEID | beschouwing | spirituele evolutie

Oude Wijsheid beschrijft de werkelijkheid achter de illusie

De mensheid bevindt zich in een hele belangrijke evolutieperiode. Vaak wordt het woord evolutie verbonden met de evolutietheorie van Darwin. Het Darwinisme ondermijnde de traditionele, ethische gevoelens en de waarde van een mensenleven. De wisdomkeepers, die ver af staan van de moderne wereld, zijn misschien wel de sleutel tot een veerkrachtige, duurzame evolutie. 

De wisdomkeepers zijn wijze mensen die kunnen schakelen tussen verschillende bewustzijnslagen. Zij hebben de verbinding met al wat leeft kunnen en weten te behouden. Vaak ook overgeleverd door hun verre voorouders. Zij weten dat de mensheid zich bevindt in een geestelijke evolutie. Zij zeggen dat wij ons in een wereld bevinden die we een hele lange tijd ontkend hebben: ‘We zijn één kosmische familie. We zijn een van de vele manifestaties van bewustzijn. We zijn bewustzijn en we zijn allen één, we ondergaan dezelfde spirituele evolutie’. De Oude Wijsheid is een in vele eeuwen opgebouwde wijsheid, die het hart en de kern is van alle geestelijke leringen die er op de aarde geweest zijn en nog steeds worden doorgegeven. Maar deze is bijvoorbeeld ook de basis van onze wetenschap.

Helena Blavatsky
Voor het eerst werden de leringen van de Oude Wijsheid door een vrouw naar buiten gebracht: Helena Blavatsky (1831 – 1891). Met haar boeken De Geheime Leer en Isis ontsluierd luidde ze in feite het Watermantijdperk in.  Ze heeft niet alleen tal van Oosterse metafysische begrippen als karma en reïncarnatie in het Westen geïntroduceerd, maar ook een diepgaande poging gedaan de kern uit de oude godsdiensten zoals bijvoorbeeld de Boeddhistische, Egyptische, Joodse en Zoroastrische te halen. Daardoor kon ze aantonen dat alle metafysische systemen één basis en een doel hebben. Blavatsky kan worden beschouwd als de geestelijke moeder van de theosofie, antroposofie, diverse rozenkruisers-bewegingen, de Theosofische Vereniging en andere religieus-filosofische organisaties.

Alice Bailey
Schrijfster Alice Bailey (1880 – 1949) borduurde daar met haar 24 boeken uitgebreid op voort, vaak ingegeven door haar Meester Djwhal Khul. Ze stichtte de niet-gouvernementele organisatie Lucis Trust (waaronder de Arcane School), die in vele landen actief is. Zij introduceerde het begrip en de onzichtbare groep van werelddienaren die daadwerkelijk actief is. Het zijn vaak mensen die onzelfzuchtig werken voor het welzijn van de mensheid als geheel. Belangrijk is ook dat Alice Bailey veel uitleg heeft gegeven over onder meer het ontstaan van de schepping, de samenstelling van de mens, telepathie, de illusie van de wereld, esoterische genezing.

Ken Wilber
In de huidige tijd is filosoof Ken Wilber een belangrijke evolutionaire denker en schrijver. Hij is belangrijk geworden door het maken van zijn integrale theorie van bewustzijn en schept daarmee een samenhangend beeld van het heelal. Dat is bijzonder omdat het gebaseerd is op inzichten uit de westerse psychiatrische en psychologische traditie, gekoppeld aan psychologische inzichten uit de contemplatieve tradities van west en oost. Vanuit zijn perspectief heeft de westerse wetenschappelijke traditie heel veel kennis opgeleverd van de ontwikkelingsstadia van mensen vanaf hun geboorte tot de periode waarin hun persoonlijkheid tot volle ontplooiing is gekomen. Hoewel Ken Wilber vooral bekend is vanwege zijn universele theorie die westerse en oosterse denksystemen integreert en door zijn vele geleerde publicaties over de religieuze en spirituele tradities in de wereld, is hij ook een spiritueel zoeker en mysticus.

Eckhart Tolle
Uiteraard zijn er vele andere denkers die de oude wijsheid omarmen te noemen, maar een belangrijke evolutionaire leraar, bestsellerauteur en anti-goeroe wil ik hier noemen: Eckhart Tolle.  Tolle haalt met regelmaat uitspraken van Jezus, Boeddha en Zenmeesters aan. Hij vindt dat er een mooie waarheid in oude religies schuilt. Maar zelf heeft hij in één keer alle identificaties met zijn vorm, rol en identiteit achter zich gelaten. Zijn verleden leek uitgewist en de toekomst onbelangrijk. Het enige wat nog telde was het heden, waarin alles goed was. Hij was op een plek aangeland waar de meeste mensen zelden of nooit komen: het hier en nu.  Volgens Tolle is er niets in de toekomst wat je meer jezelf kan maken dan het hier en nu.

Down to Earth
De inspirerende documentaire DOWN to EARTH wordt nu al langere tijd in de filmtheaters vertoond en trok veel aandacht. Waarom? Omdat hierin de oude wijsheid zo prachtig tot leven komt. De ontmoetingen van de filmmakers Rolf Winters en Renata Heinen en hun kinderen met de verborgen wijzen der Aarde laten een diepe indruk na. Onbekende eenlingen, nederige maar charismatische individuen en werelddienaren die een eenvoudig bestaan hebben dat ver af staat van onze moderne maatschappij. De meeste van deze Earthkeepers stellen hun leven ten dienste van hun gemeenschap. Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien deze oude wijzen dat het tijd is om in het licht te stappen en hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren.

Freek van Leeuwen
Geestkundige Freek van Leeuwen is ook belangrijk om hier te noemen omdat hij vanuit zijn mystieke ervaringen en zijn studie in natuurkunde en religieuze wijsbegeerte een boek over Geestkunde heeft geschreven waarin hij uitleg geeft over het ontstaan van de schepping en de geestelijke mens daarin. Het zijn wetenswaardigheden en wijsheden die je beroeren omdat het de zin van het bestaan verklaart.

Evolutionary Leaders
Er zijn vele groeperingen ontstaan uit de oude wijsheid. Hier wil ik het netwerk van de Evolutionary Leaders noemen, waarin de belangrijkste spirituele leiders uit de Verenigde Staten zich hebben verenigd. Het in 2006 opgerichte netwerk wil de wereld inspireren om bewust door deze huidige, cruciale transformatie heen te gaan richting eenheidsbewustzijn. Zij roepen op tot individuele en collectieve actie, omdat ze van mening zijn dat ieders participatie van vitaal belang is voor een gezonde en duurzame toekomst.

Peter Kropotkin
De Russische naturalist Peter Kropotkin ontdekte dat samenwerking en eensgezindheid, in plaats van Survival of the Strongest, de voorwaarden voor het succes van een soort zijn. Ook John Swomley, professor emeritus sociale ethiek aan de St. Paul School of Theology in Kansas City laat geen twijfel bestaan over de voordelen die de bouw van vredige, coöperatieve samenlevingen in de wereld heeft voor onze toekomst. Hij haalt het bewijs dat Kropotkin en anderen leveren aan en zegt dat de keuze voor samenwerken boven competitie meer voordelen opleveren dan een een ‘succesvolle’ samenleving. In feite zegt hij dat samenwerken de belangrijkste factor is bij evolutie en overleving.

Kwantumverstrengeling
De mens schijnt graag te denken dat er een magische formule zit achter het aardse leven. De wetenschap creëert de verhalen waarnaar wij leven, en de wetenschap heeft ons de laatste honderd jaar een erg somber verhaal verteld. Ze heeft ons verteld dat we genen hebben die alleen goed zijn om door te geven aan de volgende generatie. Er wordt ons gezegd dat we buiten ons universum staan, dat we losstaan van de rest, dat we een eenzame vergissing zijn. We beseffen nu, mede door de kwantumtheorie, dat dit paradigma niet juist is. Dat we niet losstaan van de rest, dat we niet alleen staan, dat we met elkaar en met het leven in het universum verbonden zijn. Dat noemen we ook wel kwantumverstrengeling. De psychologie, sociologie, biologie, economie, parapsychologie, geneeskunde, politiek, ecologie, systeemtheorie, ethiek, moraal, theologie… ze worden allemaal op hun kop gezet door het idee dat iets onstoffelijks – de geest, bewustzijn – werkelijk invloed heeft op het stoffelijke. De kwantumtheorie gaat ervan uit dat individuele hersenen van mensen tot groepen, samenlevingen en zelfs planeten verbonden of nog beter gezegd non-lokaal verstrengeld zijn. De Oude Wijsheid heeft nooit iets anders gezegd.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180422
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Get connected

We zijn kosmisch verbonden

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om verbinding met Al Wat Is.

cursusinwonderen

Course in Miracles

Een Cursus in Wonderen biedt je een unieke mogelijkheid om jezelf in een geheel nieuw licht te ervaren. Jos Visser van de Stichting Miracles in Contact, leeft het voor.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?