OOST-NEDERLAND | nieuws

SMART HANZE IN OOST-NL
SMART CITIES & FACTORIES

Van oudsher trekken grote steden steeds meer inwoners en daarmee bedrijvigheid op allerlei gebied, terwijl de provincie en het platteland steeds leger en daarmee economisch minder sterk worden.
In de Smart Hanze (de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg) zit slimme WEvolutiekracht. Macro-econoom Mathijs Bouman ziet het Hanzeland zelfs als een belangrijke politieke factor in Europa.
De Smart Hanze richt zich op intensivering van de handel en op samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Volgens de EU is in de grensregio langs de Europese binnengrenzen 8%  economische groei mogelijk. Wij hebben enkele feiten op een rij gezet.
Meer informatie over de Smart Hanze vind je hier

Nieuwe CdK is John Berends

06-02-19: John Berends (62) is de nieuwe commissaris van de koning in Gelderland. Hij is met een ruime meerderheid aanbevolen als opvolger van Clemens Cornielje. Hij is op 6 februari geïnstalleerd. De Gelderse Staten noemen hem het ‘ideale boegbeeld voor alle Gelderlanders’.

Aantal inwoners in Oost-NL
NL in 2017 : 17.181.084
Smart Hanze (Gr, Fr, Dr., O, Gld en L) in 2017: 5.051.114
Tot 2060 zal de bevolking van Nederland volgens het CBS groeien tot 18,2 miljoen inwoners.
De belangrijkste headlines in de regio Oost-Nederland voor jou op een rijtje…
ZINVOLLE EVOLUTIE

Hoofdthema’s Overijssel

12-06-19: De hoofdthema’s van de provincie Overijssel zijn: krachtige economie, goede bereikbaarheid, hitte, droogte en wateroverlast, energietransitie, aantrekkelijk wonen en ruimte, vitaal landelijk gebied en samenleven. Het belang van samenwerking groeit. Regionaal, nationaal én internationaal: met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, onze buurprovincies, het Rijk, onze buurlanden en de EU. Bron: Coalitieakkoord 2019-2023.
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Laten we beter samenwerken in Oost-NL

28-04-19: Gert-Jan Oplaat en Ingrid Jansen van Stichting Stimuland pleiten voor meer samenwerking in Oost-Nederland. In het Oosten hebben we al jaren een gestage groei van de economie. Toch hebben Gelderland en Overijssel wel degelijk regio-overstijgende uitdagingen. Bijvoorbeeld de omvang van de kenniseconomie, leefbaarheidsvraagstukken en bereikbaarheid. Ook in het Oosten staan we voor grote transities in de landbouw en de energievoorziening. Ook wij hebben te maken met de klimaatdoelstellingen. En ook hier moeten we aan de slag met de Omgevingswet. De eerste stap is het vormen van een regiegroep voor Oost-Nederland, met een bestuurlijke vertegenwoordiger per regio en gelegenheidscoalities per thema. Bron: Stentor.
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Belangrijkste campagnethema’s Overijssel

1. Landbouw en natuur
Overijssel kent veel boerenbedrijven, maar ook veel natuurgebieden, zoals de Weerribben. Mag het aanleggen van nieuwe natuurgebieden ten koste gaan van landbouwgrond? CDA, VVD, PVV, SGP en FvD vinden van niet.
2. De verbreding van Rijksweg N35
De verbinding tussen Zwolle en Twente is ‘de ruggengraat van Overijssel’, maar op de veelal tweebaansweg – die als bijnaam ‘het karrenspoor’ heeft – staat vaak file. Bijna alle partijen zijn voor uitbreiding, maar de vraag is wie die gaat betalen. VVD, PVV, SGP, FvD en Denk vinden dat de provincie de helft van de kosten moet betalen. PvdA, CU, 50Plus, CDA en SP vinden dat het Rijk voorop moet lopen met betalen.
3. Woningbouw
Er moeten meer (betaalbare) woningen komen, voor onder meer starters en ouderen – maar mag dat in het groen of enkel binnen de bebouwde kom? PvdA, D66, Groenlinks en PvdD vinden dat laatste, „omdat de schaarse groene ruimte behouden moet blijven”. CDA, VVD, SP, PVV, CU, 50Plus, Denk en FvD sluiten dat niet uit. Bron: NRC | 21-02-19.
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Veel innovaties bouw uit Oost-Nederland

Dertien bouwgerelateerde mkb-bedrijven hebben in 2018 een notering gekregen in de MKB Innovatie Top 100. Bijna de helft (zes) daarvan komt uit het Oosten van Nederland. De genomineerden zijn: De energiemodule van Factory Zero uit Tiel, Fiberneering uit Zwolle met 3D composieten, de Alu Lift van Lockhard uit Ureterp, Use All Energy uit Bentelo met zonnepanelen die energie én warmte leveren, Stackdoor Products uit Harderwijk met gestapelde beveiligingshekken, Solar Energy Booster uit Lengel met versterkers voor zonnepanelen en de Roelofs Groep uit Eerbeek met solar straatverlichting.
Op 26 september 2018 maakt een jury onder voorzitterschap van Ruud Koornstra de exacte notering van elk bedrijf in de MKB Innovatie Top 100 bekend. (Bron: MKBinnovatieTop100, 25-06-18).
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Versnelling circulaire economie

02-04-19: Meer dan 30 Gelderse bedrijven en organisaties hebben donderdag 28 maart in het provinciehuis in Arnhem een manifest aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen om de circulaire economie in Gelderland in de komende 4 jaar te versnellen. Op initiatief van KIEMT en VNO-NCW Midden hebben diverse regio’s, branches en (maak)bedrijven een gezamenlijke boodschap afgegeven aan de lijsttrekkers. Bron: Kiemt.

Lees ook de columns van Hanzegids Harry Webers 

ZAKELIJKE EVOLUTIE

Miljoenenimpuls voor de Hanze

08-01-19: Met onder meer een internationale Hanzefietsroute, augmented reality en storytelling  de geschiedenis van veertien Hanzesteden wil de Euregio meer toeristen trekken en ondernemers hiervan laten meeprofiteren. Voor dit samenwerkingsproject komt 2 miljoen euro beschikbaar. De veertien binnen dit project samenwerkende Hanzesteden zijn: Zwolle, Kampen, Harderwijk, Deventer, Zutphen, Doesburg, Hasselt, Hattem, Elburg, Maasbommel en de Duitse partners Emmerich, Wesel, Kalkar en Neuss. Bron: De Stentor.
DUURZAME EVOLUTIE

Afvalloos Gelderland

Provincie Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland worden. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen euro extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Het estafettestokje gaat sinds 2014 van gemeente naar gemeente, van project naar project. 
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Oost NL goed vertegenwoordigd in MT500

27-09-18: De grote bedrijven van ons land worden in de MT500 vergeleken op reputatie. Drie beoordelingscriteria staan centraal: klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit van de uitvoering. In de nieuwste MT500 (september 2018) staan verschillende Oost-Nederlandse bedrijven op eervolle plekken in de rangorde. Remeha uit Apeldoorn, Van Merksteijn uit Almelo, Wavin uit Zwolle en De Heus uit Ede staan in de top 25. Bron: MT.
DUURZAME EVOLUTIE

Grootste circulaire regio

02-07-18: Meer dan 25 organisaties werken op initiatief van VNO-NCW, Kiemt en de Cleantech Regio samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland. Doel is om honderden projecten, gericht op CO2-reductie en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, te gaan versnellen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken en provincies. Daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om financiering vanuit de regio-enveloppe van het kabinet. De regio’s in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland doen mee. Bron: VNO-NCW.
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Hulp voor grensregio’s?

22-04-18: Zes miljoen Nederlanders in de grensregio’s voelen zich niet altijd serieus genomen door Den Haag. Staatssecretaris Raymond Knops pleit onder meer voor beter taalonderwijs, erkenning van Nederlandse diploma’s en hulp voor werkzoekenden in de grensgebieden. Ook wil hij dat Den Haag regiobestuurders gaat steunen om meer voor elkaar te krijgen in Duitsland en België. Ook zegt hij tegen de grensregio’s: durf te experimenteren. Bron: AD.

Business Hanse

De volgende Nederlandse steden zijn aangesloten bij de Business Hanse in Herford, Duitsland: Bolsward, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Maasbommel, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Stavoren, Tiel, Venlo, Zutphen en Zwolle.
De Windesheim Hogeschool in Zwolle heeft zich als eerste hoger onderwijsinstelling aangesloten bij de Business Hanse. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven en (onderwijs)instellingen uit meer dan twintig Hanzesteden in vijf landen. Windesheim zal zich vooral richten op de innovatieve bijdrage die hoger onderwijsinstellingen binnen de Business Hanse kunnen geven. Business Hanse werd op 13 juni 2013 opgericht.

Oude Hanzesteden

Arnhem, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Nijmegen, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Stavoren, Tiel, Venlo, Zutphen en Zwolle.

Kansen voor Oost-Nederland

De grote transities op het gebied van energie, klimaat, verduurzaming landelijk gebied en circulaire economie vragen om een forse inspanning. Een vitaal platteland is vanuit dit perspectief een belangrijke investeringslijn. Rondom goed bestuur kan en wil het Oosten investeren in grensoverschrijdende samenwerking.  Daarom is het belangrijk te investeren in de Regionale Economie en Bereikbaarheid. Meer informatie vind je in het Kansendossier Overijssel

Valleys Oost-Nederland

– Energy Valley (Gr, Fr, Dr, NH)
– Health Valley (Arnhem-Nijmegen)
– Zorg & Technology (Twente)
– Food Valley (regio Wageningen)
– Cleantech & Energy (Stedendriehoek)
EMT-Valley (Kiemt)
– T-valley (verbindt hoger onderwijs en industrie)
– Legal Valley
– Mineral Valley Twente
– Logistics Valley Gelderland

Energy
Valley

De provincie Groningen wil zich nadrukkelijk op de kaart zetten als de energieregio van Nederland en Europa. Dat doen zij door nauw samen te werken met de noordelijke provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland en met het Rijk.

Regio Zwolle

De regio Zwolle is de snelst groeiende regio buiten de Randstad. Dit heeft de regio mede te danken aan de uitstekende logistieke positie en bereikbaarheid.

Regio Twente

In Oost­-Nederland heeft High Tech een sterke basis in Twente, rond de technologische industrie en de universiteit. De sector speelt een belangrijke rol in de regionale economie en is daarnaast een aanjager voor innovaties in antwoord op maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid (safety & security). Stuwende sectoren zijn de moderne maakindustrie, Hightech Systemen en Materialen (HTSM), chemie en ICT.

Cleantech Regio

De Cleantech Regio (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) kenmerkt zich door haar groene karakter, strategische ligging en goede bereikbaarheid in Nederland met goede verbindingen naar Oost-Europa met veel exporterende en innovatieve maakindustrie. De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU zijn ambitieus, Nederland loopt niet voorop bij de realisatie ervan. Oost-Nederland wil bijdragen aan de noodzakelijke inhaalslag door op het gebied van EMT (Energie- en Milieutechnologie, ook wel aangeduid als Cleantech & Energy) koploper in Nederland te zijn en nieuwe technologiebedrijvigheid te creëren.

Arnhem-Nijmegen

Dat de regio Arnhem-Nijmegen volop bezig is met duurzaamheid en circulair ondernemen wordt onderschreven doordat Nijmegen de Green Capital Award 2018 heeft gewonnen.

Health
Valley

De Health Valley Netherlands met basis in Nijmegen is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Het gaat om het omzetten van ideeën naar concrete zorginnovaties in de vorm van o.m. nieuwe medicijnen, hulpmiddelen, technieken en werkwijzen. De medische- en zorgsector is volop in beweging. Structurele problemen in de zorg kunnen volgens velen alleen opgelost worden door te innoveren in producten, processen en mensen. Daarnaast is de medische sector één van de grootste groeimarkten van de toekomst: door de sterke vergrijzing en welvaartsgroei zal de markt sterk blijven toenemen.

Food
Valley

De Food Valley in het Westen van Gelderland met Wageningen als centrum wil zich ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding.

Jongere verkast naar Randstad
Een beetje jammer is het wel: veel jongeren uit Oost-NL verkassen na het halen van hun diploma aan de hogeschool of universiteit naar de randstad voor een job. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Smart Hanze Beweging wil de regio juist aantrekkelijker maken voor de jongere om in Oost-NL te blijven.
universiteit
Universiteiten in Oost-NL
– Rijksuniversiteit Groningen
– Universiteit Twente in Enschede
– Radboud Universiteit Nijmegen
– Wageningen Universiteit
– Universiteit Maastricht
kennismarkt
Van kennis naar macht
De hogescholen en universiteiten in Oost-NL leveren jaarlijks talenten, ondernemerschap en nieuwe spin-offs aan de markt. Binnen de netwerken van Startlife, Novel-T, RedmedTech Ventures, Gelderland Valoriseert! en Business Angels Netwerk geeft Ontwikkelingsmaatschappij Oost-NL gezamenlijk invulling aan het valorisatiebeleid c.q. spin-offbeleid.
groningen
Beste maakindustrie Groningen (bron: MT 2017)
NNZ: verpakkingsmateriaal (nr. 67)
friesland
Beste maakindustrie Friesland (bron: MT 2017)
Stertil Group: hefbruggen & dock (nr. 13)
Nauta: staalbouw (nr. 65)
Paques: afval & waterzuivering (nr. 83)
Provincie-Drenthe
Beste maakindustrie Drenthe (bron: MT 2017)
Intergas: verwarming (nr. 6)
Muelink en Grol: gas en ventilatie (nr. 26)
Europrovyl Kumij & Transcarbo: kunststof kozijnen (nr. 29)
overijssel
Beste maakindustrie Overijssel (bron: MT 2017)
ITM Group: machineconstructie(nr. 3)
Trioliet: voertechniek (nr. 43)
Tosec: plaatbewerking (nr. 48)
Visscher Caravelle: carosserie (nr.73)
Van Merksteijn Int.: staalbouw (nr. 91)
gelderland
Beste maakindustrie Gelderland (bron: MT 2017)
Rademaker: voeding (nr. 5)
Parenco & Reparco: papier (nr 18)
Ridder Drive Systems: (nr. 24)
Heinen & Hopman: marine (nr. 30)
Nedap: (nr. 38)
247Tailor Steel: (nr. 38)
Loparex: (nr. 40)
HSV: partikelschuimen (nr. 43)
Faber & Halbertsma: (nr. 51)
Holland Colours:  (nr. 59)
Gieterij Doesburg: (nr. 97)
Nivora Group: (nr. 86)
Shipyard De Hoop: (nr. 87)
Kon. Van der Most: (nr. 99)
MPS4U: machinefabrikant (nr. 100)
limburg
Beste maakindustrie Limburg (bron: MT 2017)
SIF Group: metaalbewerking (nr. 1)
SPG Prints: (nr. 7)
Vekoma Rides: offshore (nr. 8)
MGG: metaalbewerking (nr. 15)
Vostermans: industriële apparatuur (nr. 27)
Velmans Addit: precisie plaatbewerking(nr. 36)
Mosa: porselein (nr. 70)
Hotraco Group: besturingstechniek (nr. 75)

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180617
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?