ONTWIKKELINGSWERK | sociale evolutie

9 december 2020 | Mary Span | Evolutiegids
Ontwikkelingshulp met de handen op de rug

sociale evolutie bij De EvolutiegidsIn de hulpverlening zijn honderden hulporganisaties met vergelijkbare programma’s betrokken om mensen in een noodsituatie te kunnen helpen. Ze delen allemaal hygiëne- of noodpakketten uit en proberen op dezelfde manier te vechten voor de rechten van de gemarginaliseerden. Hoe goed bedoeld dit ook mag zijn, het leidt tot onnodige concurrentie en maar al te vaak tot verdringing van de lokale handel.

De leiders van al deze hulporganisaties zouden er beter aan doen zich niet meer te focussen op nóg groter worden of om Big Business in ontwikkelingshulp te worden. Beter is het om samenwerking te zoeken met andere NGO’s en hun focus te verleggen naar ontwikkeling van ondernemerschap in de hulpregio’s en het nastreven van zinvolle efficiëntie. Er gaat namelijk veel geld zitten in het optuigen van een grote hulporganisatie. En da’s zonde.

Black Lives Matter
Bewegingen zoals Black Lives Matter zijn een krachtige herinnering aan de noodzaak om het hoofd te bieden aan racisme en machtsongelijkheden die grote hulporganisaties van rijke landen met een koloniaal verleden ongewild in stand houden. Ontwikkelingswerk is business geworden, de ziel is eruit. Er dient een heroverweging plaats te vinden in hoe ondersteuning (in plaats van hulp) het beste kan worden gegeven. Dat betekent een omslag in denken van zowel internationale hulporganisaties als van regeringen en begunstigers.

Integraal denken
Het is mooi om andere landen en mensen te kunnen helpen, maar beter is het om integraal te denken en dus de bevolking zelf het heft in eigen hand te geven. Dat lijkt gemakkelijker dan het is, maar door te faciliteren kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Want niemand weet beter wat er écht nodig is, dan de bevolking zelf. Dus de mensen die hulp ontvangen, worden betrokken bij het nemen van de beslissingen die hen aangaan.

Bottom-up
De COVID-19-pandemie heeft de essentiële rol van bottom-up-reacties nog eens extra onderstreept. In essentie gaat het bij werkelijk transformerende, lokaal geleide actie om het verschuiven van macht, het ondersteunen van gemeenschappen om zelf duurzame verandering te stimuleren. Mondiaal wordt lokaal, gefaciliteerd door in samenwerking handelende ondersteuningsorganisaties die vooral lokaal en regionaal ondernemerschap van de lokale bevolking stimuleren. Dat is helpen met de handen op de rug en werken met de menselijke maat. Schaf dus de ontwikkelingshulp af en stimuleer bedrijvigheid en vooral de trots van de lokale bevolking. Dan komt de ziel weer terug in ontwikkelingswerk. Als we aansluiten bij de praktische kennis en behoefte van de lokale mensen en deze verbeteren, bereiken we veel meer. 

Sterke punten
De Pakistaanse Edhi Foundation, de Sarvodaya Shramadana Movement in Sri Lanka, de Syrian NGO Alliance en Somali Humanitarian and Development Action zijn allemaal organisaties die rechtstreeks voortkomen uit de gemeenschappen die ze dienen en die er permanent in zijn verankerd. Deze internationale hulporganisaties vragen aan de lokale groepen: ‘Wat heb je van ons nodig?’ en ‘Hoe kunnen wij helpen?’ Ze proberen daarbij aan te sluiten bij de sterke punten en talenten van lokale mensen.

We moeten af van het denken achter een bureau die ver weg staat van de plek waar de nood is. Beter is het om het samen met de mensen in nood en ter plekke te doen. Dat geldt ook voor het idee van vluchtelingenhavens in de regio. Opvang in de regio wordt vaak genoemd als de oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk in Europa. Het idee kan goed zijn, maar mijn pleidooi is om dat idee bottom-up gestalte te geven en gezamenlijk met de vluchtelingen uit te voeren. Geef de vluchtelingen zelf de regie in handen om hun vluchtelingenhavens in de regio te kunnen verwerkelijken. Dat is beter dan hen ondergeschikt te maken aan het proces en zelf de regie in handen te blijven houden.

Afhankelijkheidscultus
We kampen nu internationaal met een heel andere realiteit, want we hebben de neiging om ons meer op binnenlandse behoeften te focussen dan op internationale behoeften. Eenvoudig gezegd hebben we een nieuwe visie en raamwerk nodig om ons te leiden in een wereld in evolutie. We moeten sowieso af van de ‘afhankelijkheidscultus’ die de rijke landen in stand houden. Dat vraagt om een totale omslag in denken. Geen gemakkelijke. Zeker niet. Maar een mooie toekomst kan alleen nog maar tot stand komen als we gezamenlijk evolueren. Gelukkig bestaan er de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Gezamenlijk kunnen zij ervoor zorgen dat het ontwikkelingswerk of noodgebieden geen wachtkamers worden voor toekomstige problemen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 201209
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
altruïsme in De Evolutiegids

Hoe we evolueerden naar altruïsme

Hoe komt het toch dat mensen zo altruïstisch of onbaatzuchtig kunnen zijn?

Burgerraad in de Evolutiegids

Burgersenaat, een unicum

Historicus en publicist David van Reybrouck uit België kwam met het idee van een burgersenaat van gelote burgers. Iets voor Nederland?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?