KLIMAATUITDAGING ONTBOSSING | duurzame evolutie

Klimaatuitdaging ontbossing

Klimaatuitdaging ontbossing

De ontbossing zet door. De bossen bedekken 31% van het wereldwijde aardoppervlak. Bossen zijn een cruciale factor voor zuurstof en biodiversiteit. Maar we verliezen onze bossen: elk jaar verdwijnt er zo’n 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos.

De ontbossing is vandaag een van de grootste bedreigingen op onze planeet. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing en degradatie van de bossen zijn landbouw, overexploitatie van de bossen, mijnbouw, de ontwikkeling van infrastructuur en bosbranden. Recente studies toonden aan dat Europa een van de grootste importeurs is van producten die gelinkt kunnen worden aan ontbossing. Tussen 1990 en 2008 heeft de Europese consumptie geleid tot het verdwijnen van 9 miljoen hectare bos – een oppervlakte die even groot is als Portugal.

Beschadigde grond
Het Afrikaanse continent bestaat voor bijna tweederde uit beschadigde grond. Door ontbossing en uitdroging is zo’n 700 miljoen hectare aan grond niet goed bestand tegen klimaatverandering en landbouw. Het INPE maakte vorige maand bekend dat in juni 2019 een gebied van 920 vierkante kilometer van het Amazonewoud in Brazilië verloren was gegaan door illegale ontbossing, een toename van 88 procent ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Brazilië is bij monde van president Bolsonaro voorstander van economische ontwikkeling van de Amazone en dus van ontbossing. Momenteel is ongeveer 12 procent van alle broeikasgassen in de atmosfeer te wijten aan ontbossing.

Herbebossing
Herstel van bossen is in theorie voldoende om de hoeveelheid broeikasgassen die de aarde opwarmen terug te brengen tot vooroorlogs niveau. Met de hulp van de lokale bevolking heeft Haidar el Ali het afgelopen decennium een ​​programma geleid dat 152 miljoen mangroveknoppen heeft geplant in de Casamance Delta in het zuiden van Senegal. Het herbebossingsproject in Zuid-Senegal is een van de grootste in zijn soort ter wereld geworden. Een ander initiatief is die van Peter Scott die talent heeft om duurzaam te ontwerpen. Hij ontwierp, produceerde en verkocht 400.000 duurzame en efficiënt brandende kookpotten en broodovens voor Afrikanen op het platteland. En daarmee gaat hij ontbossing in Afrika tegen.

Braziliaan Antonio Vicente schat dat hij in veertig jaar tijd zo’n 50.000 bomen heeft geplant op een grondgebied in het Mantiqueira gebergte in Brazilië. Er is nu een kleine oase van tropisch regenwoud gevormd en is een veilig toevluchtsoord geworden voor wilde dieren. Ook de waterhuishouding is weer op peil: het gebied heeft inmiddels acht watervallen.

Koolstofdioxide
Samen met de bomen verdwijnt er een heel ecosysteem. Ontnomen van hun habitat, worden diersoorten ook meer blootgesteld aan de stroperij. Ontbossing leidt ook tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. De bomen slaan namelijk koolstof op en zijn ware opslagplaatsen van koolstofdioxide. In het geval van ontbossing, wordt de koolstof vrijgelaten in de atmosfeer, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. De tropische bossen worden het meest getroffen door de ontbossing. Dat is een groot probleem omdat deze bossen momenteel meer dan de helft van de biodiversiteit op aarde huisvesten en 50% meer koolstof absorberen dan andere bossen.

Trend Nederland
Op dit moment liggen er plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die van de provincies. Maar dat beeld is niet compleet. Veel provincies hebben namelijk geen overzicht hoeveel bos er de komende jaren gaat verdwijnen en wat daarvoor terugkomt. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek al dat het bosareaal tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat bos wordt verwijderd om om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand.

Voedselbos
Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe initiatieven om de natuur en de bossen nieuw leven in te blazen. Een nieuw initiatief is het voedselbos. In de gemeenschap Apiwtxa (kenniscentrum voor bossen) in Brazilië grenzend aan Peru hebben de inheemse mensen weer leven gebracht in de bossen en de rivieren. Ze hebben daar niet alleen miljoenen nieuwe bomen geplant en waterbronnen hersteld maar brengen mensen weer in contact met de natuur. Ze zijn van plan de wereld te genezen door de geest van mensen te genezen.
In Nederland zijn eveneens initiatieven te vinden in de vorm van voedselbossen, zoals de Ketenbroek in Groesbeek. Een voedselbos is een landbouwmethode waarbij het draait om het laten groeien van bomen en struiken. De meeste planten produceren voedsel in de vorm van fruit, noten en eetbaar blad. Volgens voorzitter van Voedselbosbouw Nederland, Wouter van Eck, kan de opbrengst van een hectare voedselbos op termijn groter zijn dan die bij traditionele landbouw. Dit bos is, aldus Van Eck, beter bestand tegen extremen (droogte, regen) in het weer. Het voedselproductiebos in Groesbeek geldt als landelijk proefproject en moet bij succes winstgevend zijn voor agrariërs.

Genezen
Om de wereld te genezen
moeten we eerst onszelf en onze geest genezen, en dan onze omgeving. Dus op het moment dat we onszelf genezen en ons realiseren dat al het afval dat we produceren deel uitmaakt van die vernietiging, doen we al veel. Als we zelfs maar één boom op aarde planten, zijn we al op weg om de lucht te ontgiften. Als we bomen planten rondom waterbronnen, beschermen we die waterbronnen al. Als we het afval en de vervuiling uit de rivieren nemen, doen we ook al ons deel. We zouden onze verantwoordelijkheid moeten nemen omdat de aarde er nu zo slecht voor staat. Pas als we in actie komen, gaan we de wereld veranderen.

 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN©EVOLUTIEGIDS | 190812
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Bescherming bestaande bossen

27-09-19: Een groep Amerikanen is bezig om samen een bos in Californië op te kopen om het zo te kunnen herstellen en beschermen. In Alder Creek, zoals het bos heet, vind je de hoogste bomen ter aarde. Er staan eeuwenoude sequoia (reuze pijnbomen), waarvan er zo’n 500 een diameter van bijna 2 meter hebben. De organisatie Save the Redwoods League is begonnen met een crowdfundingsactie om dit oerbos te kunnen bemachtigen. Er zijn nog maar 73 Sequoia bossen over op deze planeet en die staan allemaal in Californië. In Nederland zijn er nog geen burgerinitiatieven om bossen op te kopen of geld in te zamelen om bomen te planten. Wel heeft een groep mensen uit Wageningen een eigen natuurgebied opgekocht om zo het landschap te beschermen. En in Flevoland kon je twee jaar geleden je eigen stuk bos huren. Een idee van boswachter Martine Dubois om de mensen meer te betrekken bij de natuur.

Herbebossing

07-09-19: Wereldwijd zou ongeveer 0,9 miljard hectare grond geschikt zijn voor herbebossing, wat uiteindelijk tweederde van de door de mens veroorzaakte koolstofemissies zou kunnen opvangen. Dit zou een toename van het beboste gebied met meer dan 25% betekenen, waaronder meer dan 500 miljard bomen. Het Crowther Lab van ETH Zürich heeft dat in het tijdschrift Science een studie gepubliceerd.

In Afrika wordt bamboe populair

30-08-19: Honderd kilometer boven Nairobi in Kenia wordt bamboe geplant. In het bamboebos is het koel. Bamboe wordt meestal in verband gebracht met China, waar er van alles van wordt ­gemaakt. Van vloeren, huizen en meubels tot bed­linnen en handdoeken. Bamboe is economisch van belang en is volgens milieudeskundigen ook van grote waarde voor het ­behoud van het milieu. Het kan bijdragen tot de oplossing voor de grootschalige ontbossing in heel Afrika. De plant kan enorm veel CO2 per hectare vastleggen en beschadigde bodems in ontwikkelingslanden helpen herstellen. Bron: Bonn Challenge.

klimaatuitdaging

Klimaatuitdaging overbevissing

Klimaatuitdaging stroperij

Klimaatuitdaging biodiversiteit

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?