NOT FOR SALE | wij zijn niet te koop | sociale evolutie

Not For Sale in De Evolutiegids

5 mei 2021 | Mary Span | Evolutiegids

Wij zijn NIET TE KOOP

sociale evolutie bij De EvolutiegidsBijna alles wat we consumeren – kleding, de batterijen in onze mobiele telefoons, de vis die we eten – is voortgekomen uit uitbuiting en dwangarbeid, met grote gevolgen voor lokale gemeenschappen over de hele wereld en voor het milieu. De organisatie Not For Sale voorziet en vecht voor een toekomst zonder uitbuiting en dwangarbeid.

In 2000 ontdekte David Batstone dat er sprake was van mensenhandel rondom zijn buurtrestaurant en begon een boek over mensenhandel te schrijven met de titel Not For Sale. 45,8 miljoen mensen over de hele wereld zijn momenteel tot slaaf gemaakt in de wereld, de helft van hen is jonger dan 18 jaar. In zijn boek deed David Batstone een oproep voor de moderne abolitionisten om hen te redden. Dit fascinerende boek neemt je mee door verschillende persoonlijke verhalen van de slachtoffers, overlevenden en abolitionistische activisten. Hij richtte de organisatie Not For Sale in San Francisco op om zich in te zetten voor de persoonlijke groei van de mensen, zodat ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De gesel van slavernij is alom aanwezig

De mondiale organisatie helpt het gruwelijke aspect van mensenhandel zichtbaar te maken. Hoewel de gesel van slavernij meer dan 150 jaar geleden wettelijk is afgeschaft, blijft slavernij nog steeds deel uitmaken van de wereldhandel. Mensenhandel is een van de meest beschamende misdaden ter wereld. Het treft niet alleen heel veel mensen, maar berooft mensen ook van hun waardigheid. Mensenhandelaars misleiden vrouwen, mannen en kinderen en dwingen hen elke dag tot dwangarbeid, seksuele uitbuiting, gedwongen (kind)huwelijken, huishoudelijke slavernij, bedelarij of dwingen hen hun organen weg te laten nemen.

Mensenhandel is een zeer ernstig delict met grote, ontwrichtende effecten op het leven van een slachtoffer. Het gaat altijd gepaard met dwang; er wordt misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van slachtoffers, of gedreigd en (of) geweld gebruikt.

Mensenhandel is moeilijk te herkennen

Nu worden er zelfs rechtzaken in de Verenigde Saten aangespannen tegen bedrijven als Nestlé, Mars en Hershey. De aanklagers eisen schadevergoeding voor dwangarbeid en verdere compensatie voor ongerechtvaardigde verrijking, nalatig toezicht en opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. Nederland daarentegen doet steeds minder tegen seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting. Dit is volgens Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, zorgwekkend, omdat het aantal aangiften stijgt.

Wij zijn niet te koop!

Not For Sale streeft naar een wereld waarin mens en planeet in harmonie functioneren. Een wereld waar niemand te koop is. De organiatie begon met het voornemen om genoeg geld in te zamelen om een ​​huis te bouwen, en hun eerste handeling was de bouw van een dorp voor 150 kinderen in Noord-Thailand. De organisatie heeft dit idee in de hele wereld uitgerold – ze bouwen nu schuilplaatsen, scholen, bronnen voor schoon water en ondernemersplatforms. In dertien jaar tijd hebben ze meer dan 200.000 mensen in 12 landen ondersteund, die anders het risico liepen om in de mensenhandel terecht te komen.

Om mensenhandel effectief te bestrijden is nu slagkracht nodig

Het is niet mogelijk om een betrouwbare schatting te geven van het aantal slachtoffers in Nederland. In 2019 kwamen bij Comensha (het Coördinatiecentrum slachtoffers mensenhandel) 1372 meldingen binnen van mogelijke slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat het werkelijke aantal in Nederland jaarlijks tussen de vijfduizend en 7,5 duizend slachtoffers telt. Het gaat om zowel kinderen als volwassenen, en om zowel mannen als vrouwen.

Het is zaak dat iedereen de ogen opent voor mensenhandel

De Nederlandse tak Not for Sale Nederland in Amsterdam, die sinds 2012 actief is, geeft slachtoffers van mensenhandel ook een nieuw perspectief op de toekomst. In haar sociale ondernemingen worden leerwerk-trajecten aangeboden die de afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving verkleinen. Het is zaak dat iedereen de ogen opent voor mensenhandel. Het gaat dan vaak om kleinere signalen zoals of ze wel vrijwillig aan het werk zijn of dat we personeel lange dagen zien maken. Laten we vooral niet wegkijken en bij een niet-pluissignaal direct aan de bel trekken!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210505
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Black Lives Matter in de Evolutiegids

Black Lives Matter, of doen alle levens ertoe?

Black Lives Matter is een gedecentraliseerde politieke en sociale beweging die protesteert tegen incidenten van politiegeweld en alle racistisch gemotiveerd geweld tegen zwarte mensen. Maar doen alle levens er niet toe?

header_newwork

New Work Special

New Work is actueler dan ooit. Hoogleraar Filosofie Frithjof Bergmann, oprichter van de New Work Beweging, weet het antwoord op een van de meest urgente vragen van onze tijd: hoe verandert digitalisering ons werk? En vooral – hoe reageren we daarop?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?