FENG SHUI ACADEMIE | Nina Elshof | interview

Nina Elshof in De Evolutiegids

Nina Elshof van de Feng Shui Academie:

‘Met Feng Shui creëer je een bewust klankbord voor je ziel’

Welkom in de wereld van Feng Shui. Deze vierduizend jaar oude filosofie leert je niet alleen hoe je een harmonische sfeer in huis kunt realiseren maar ook hoe je thuis kunt komen in jezelf. Ik nodig je uit om met Feng Shui binnenadviseur Nina Elshof op ontdekkingsreis te gaan. Dit artikel is verplichte kost voor iedereen die een gezonde, voorspoedige en bewuste levensstijl wil nastreven.

Nina Elshof is Conceptual Feng Shui Master, opleider en auteur, en dat betekent dat ze een eigentijdse aanpak heeft als het gaat om harmonisch wonen, werken en leven. Maar vooral wil ze Feng Shui en Nine Star Ki via haar winkel en academie in Zutphen voor iedereen toegankelijk maken. Nina Elshof: “Al op jonge leeftijd kwam ik erachter dat je op sommige plekken fijn kunt zitten en op andere andere plaatsen niet. Toen ik daar later over nadacht besefte ik dat ik toen al onbewust bewust was en dat ik toen al op zoek was naar de kern en het gevoel van energie, harmonie en welbevinden. Het duurde even voordat ik die kern te pakken had. Daarvoor waren bij wijze van spreken twaalf ambachten, dertien ongelukken en een inzinking nodig om te komen waar ik nu ben. Die inzinking op jonge leeftijd was achteraf gezien nodig om te beseffen dat ik niet het juiste pad aan het volgen was.” 

Elektromagnetische straling
Nina Elshof heeft in haar werkzame leven vele aspecten van het wonen onderzocht. Zo was zij als beleidsmedewerker werkzaam bij een biologisch bouwbedrijf en ontwierp ze een afgeschermde elektriciteitskabel, ook wel biokabel genoemd. Nina Elshof: “Veel hooggevoelige mensen hebben last van elektromagnetische straling. Die is namelijk overal en vormt een enorm probleem.” Vooral nu we binnen een paar jaar zullen overstappen op 5G, de snelle mobiele netwerken van de toekomst. “De juiste keuze van materialen kan veel doen aan de demping van straling in je huis. Ik voelde toen wel dat ik meer moest doen, maar ik wist nog niet hoe en met welk doel.”
Nina Elshof begeleidde ervaringsreizen naar Engeland en andere landen en deed onderzoek naar het effect van materialen, de geomantische invloed op de omgeving en de elektromagnetische invloed op mensen. Ze ontdekte en volgde de kleurenleer Aura Soma, Gaialogie en de Nine Star Ki astrologieleer én de leer van Feng Shui. “Eigenlijk was er sprake van synchroniciteit. Feng Shui viel me toe. Alle puzzelstukjes vielen zinvol samen. Ik voelde in mijn hart dat ik het juiste pad had gevolgd en dat Feng Shui mijn missie was”, vertelt Elshof. “In 1995 ben ik na de opleiding mijn Feng Shui bedrijf begonnen en sindsdien geef ik persoonlijke adviezen, schrijf over Feng Shui en leid ik mensen op tot Feng Shui consultant. Het is een goede keuze geweest.”

Filosofie
Hoe is Feng Shui ontstaan? “Feng Shui is een Chinese filosofische benadering die de relatie tussen de mens en de omgeving onderzoekt, analyseert en verbetert. Onze directe leefomgeving heeft namelijk een grote invloed op ons welbevinden én omgekeerd. Die omgeving kan alles zijn: een huis, een kerk, de openbare ruimte, een stad, een bos of je werkplek. Het toepassen van Feng Shui behoorde in het oude China tot de dagelijkse praktijk, maar het gebruik was alleen voorbehouden aan de machthebbers, de elite en hun nakomelingen. Want kennis is macht. Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad en de Chinese Muur, werden volgens exact vastgestelde Feng Shui criteria opgetrokken. Zelfs de locatie werd door middel van Feng Shui bepaald. En dat alles om de macht van de elite te kunnen versterken. In het Westen zien we iets soortgelijks.” Eigenlijk is het van alle tijden. Nina: “Feng Shui was zeker niet bedoeld om het volk wijzer te maken. De Chinezen hadden al tweeduizend jaar voor Christus de relatie tussen de aarde en de kosmos onderzocht. Ze hielden zich bezig met de vraag: ‘Wie zijn we en waar komen we vandaan?’ Ze beseften dat er sprake was van een bepaald soort energie dat alles in het heelal, mens en dier doordringt met het doel het leven gaande te houden. Overigens vond datzelfde onderzoek ook plaats bij de elite van het oude Egypte, bij de oude Grieken en bij de indianen van de Amerika’s. Maar Feng Shui heeft willen verklaren wat de inwerking van de aardse en kosmische levensenergie met en in ons doet. De kwaliteit van deze levensenergie wordt bepaald door de wisselwerking tussen het vrouwelijke yin en het mannelijke yang. Wanneer deze energie stagneert of vast komt te zitten (te veel yin), dient ze te worden gestimuleerd. Als zij te actief is (teveel yang) dient ze te worden afgeremd of verspreid. De universele gedachte hierachter is dat yin en yang in evenwicht dienen te zijn om optimaal functioneren en gezondheid te kunnen realiseren.”

Onzichtbare kracht
Hoe merkten de mensen in het oude China dat Feng Shui werkte?
“Het oosterse denken gaat uit van een ons omringende, onzichtbare kracht of levensenergie die alom aanwezig is, ons beïnvloedt en van levensenergie voorziet. Kijk maar eens naar de Chinese Muur. Die is al eeuwenoud en nog steeds is die niet in verval geraakt. Als je de juiste energetische beginselen gebruikt bij de bouw blijven gebouwen langer staan. Dat geldt ook voor kerken en kathedralen die tijdens de Middeleeuwen in het Westen zijn gebouwd. Die staan er nog steeds, maar kerken die na die tijd zijn gebouwd zijn in verval geraakt. De oude kennis werd namelijk niet meer toegepast en verdween. Wij zijn verleerd om waar te nemen hoe energie het beste kan worden gebruikt. Hoe wisten de Kelten waar en hoe ze Stonehenge moesten bouwen? Door waarneming van herhalende patronen. Ze herkenden bijvoorbeeld het moment in het jaar wanneer de zonnewende plaatsvond en wanneer er dus meer energie in de vorm van zonlicht voorhanden was. Mensen in de oudheid wisten door inzicht en herkenning van patronen wanneer processen begonnen en eindigden. Ze zagen overeenkomsten en verschillen, maar óók waar en wanneer er meer positieve energie voorhanden was. De astronomie en astrologie zijn gebaseerd op waarneming. En dat doen we nog steeds in onze laboratoria. Voor waarneming heb je wel ruimte, stilte en geduld nodig.” Maar hoe weet je waar je het beste kunt bouwen? “Als je naar de paarden in de wei kijkt, zie je dat ze op bepaalde plekken hun behoefte doen en op andere plekken gaan liggen of eten. Als je goed waarneemt, weet je op welke plekken je het beste kunt bouwen. Zo eenvoudig is het principe.”

Toepassen
Hoe kunnen mensen in huis Feng Shui toepassen?
“Ik doe niets anders dan waarnemen. Ik kijk wat er is. Ik kijk hoe de kwaliteit van leven in een ruimte is. En dan bedoel ik niet of het mooi of lelijk is. Wat ik doe is kijken naar de aanwezigheid van de basiselementen van Feng Shui: water, hout, vuur, aarde en metaal. Water heeft bijvoorbeeld te maken met de flow van iets, met transport of de bron in jezelf. Als er ergens in huis een meubelstuk staat waar je altijd omheen moet lopen, roept dat ergernis op. Het stroomt dan niet en het obstakel veroorzaakt dan een energetisch conflict. Door het meubelstuk te verwijderen of andere plek te geven, creëer je meer rust. Als er onduidelijkheid is in de flow, bijvoorbeeld als je de weg in een station niet kunt vinden, verhoogt dat je stressniveau. Je bekijkt verder of het voor iedereen helder is wat de functie van een bepaalde ruimte is. Als de functie van een ruimte gelijk duidelijk is, zorgt dat direct voor rust. Als dat niet duidelijk voor je is, wordt je buitenkant als ‘t ware harder. Want je moet  alerter zijn; je kunt je niet ontspannen.”

Eigen werkelijkheid creëren
Als je steeds voelt dat je gespannen bent, kan dit dan met een bepaalde plek in je huis te maken hebben?
“Bewustwording is de motor van evolutie. Je kunt veel zelf ervaren door waar te nemen waar je over je huis de regie kunt voeren. Daardoor word je je bewust van de kracht en de macht die je hebt om dingen in positieve zin te veranderen. Dus als je ontdekt dat iets niet stroomt, kun je andere keuzes voor de inrichting van je huis én je leven maken. Op die manier creëer je een bewust klankbord voor je ziel. Als jij je omgeeft met alleen maar plastic, dan ga je ook een beetje plastic denken. Als jij je omgeeft met spullen met een positief of leuk verhaal of spullen die cultureel van waarde zijn en waar iemand heel veel tijd en energie in heeft gestoken, dan doet dat iets me je. Het verrijkt je innerlijk en je leven. En dus ook je bewustzijn. Het maakt je sterker waardoor je, als er veel negativiteit in je omgeving heerst, daar niet meer in mee hoeft te gaan.

Reflectie
“Als je begrijpt hoe het zit, sta je krachtiger in het leven. Die kracht neem je mee als je je huis verlaat en de straat op gaat. Het betekent dat je ook buiten je huis andere positieve keuzes kunt maken. Je huis wordt dan een reflectie van je eigen evolutie, is het canvas waarop je oefent. Feng Shui geeft je een keus: wil ik dit nog langer zo of niet? Je bent geen slachtoffer, je bent niet klein. Je kunt zelf de regie over je eigen huis (lees: je eigen zijn) voeren. Je bent een schepper, want je creëert je eigen werkelijkheid. Je kunt namelijk het voorwerp van jouw frustratie uit je huis verwijderen. Het loslaten van ballast zorgt er namelijk voor dat je meer authentiek en meer vanuit je bron kunt gaan leven. En tegelijkertijd kun je negativiteit op een krachtiger manier tegemoet treden. In feite stelt Feng Shui je in staat om grenzen te stellen. Je zegt dan als ‘t ware: tot hier en niet verder.”

Wat wil je de lezer meegeven? “Ik beschouw het als mijn missie om Feng Shui meer toegankelijk te maken voor iedereen. Het gaat niet om die spiegel die verkeerd hangt. Nee, ik hou je voor, dat jíj de schepper van je eigen leven bent. En Feng Shui is een uitstekend medium om je levensenergie weer te laten stromen.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180403
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
jay_shetty

Jay Shetty, de nieuwe Oprah?

Vloggende storyteller Jay Shetty maakt korte metten met verwachtingen. Bouw niet aan je CV maar aan een vervullend leven.

ondernemersacademie_bartlieven

Ieder mens beschikt over leiderschap

Bart Lieven: ‘De Ondernemersacademie geeft je niet alleen inzicht in natuurlijk leiderschap, maar brengt je ook leiderschapsevolutie.’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?