EVOLUTIENIEUWS | KORT!

Nieuws van De Evolutiegids

Evolutienieuws 2019
EVOLUTIEGIDS

Welkom!

Up-to-date evolutienieuws, verzameld uit bronnen vanuit de hele wereld over zinvolle, duurzame, persoonlijke, sociale, spirituele, vitale en zakelijke ontwikkelingen.
barbecue
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Groene
non-evolutie

24-06-19: Het is warm weer en we gaan lekker barbecuen met z’n allen. Met heel véél vlees, zonder vleesvervangers. Moet kunnen vinden we. “Mensen kiezen in het stemhokje voor groen, zonder dat ze echt iets willen veranderen”, zegt filosoof Slavoj Zizek. Bron: Neue Zürcher Zeitung.
Vandaag vindt de presentatie aan het kabinet plaats van Urgenda’s 40-puntenplan. De overheid heeft nog 2 jaar om 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990 te realiseren. Er zijn nog veel mogelijkheden, als er vaart gemaakt wordt. De keuze is aan het kabinet (én natuurlijk ook aan de Nederlanders). Bron: Urgenda.
joinup

Noteer in agenda

Tot 22 juli 2019:
State of Fashion, Arnhem

27 juni 2019:
Participatie in digitale samenleving, Grolsche Veste

24 september 2019:
Waterstof tot nadenken, Nijmegen

7 november 2019:
Nat. Sustainability Congres, Den Bosch

15 november 2019:
Purpose Day, Rotterdam

12 december 2019:
Jan Terlouwlezing met Beatrice de Graaf
Melinda Gates & The Moment of Lift
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Als je vrouwen verheft,
verhef je de mensheid

24-06-19: Vrouwenrechten, welzijn en welvaart gaan gelijk op. Landen, die door mannen worden gedomineerd en de talenten van vrouwen niet benutten, zullen niet tot volle bloei komen. Zoek op armoede en je vindt vrouwen zonder macht. Het is van cruciaal belang voor de mensheid dit verband tussen vrouwenrechten, welvaart en welzijn te begrijpen. Verbetering behoeven: geboortebeperking, meisjes- en vrouwenonderwijs, onbetaald werk, kindhuwelijken, vrouwen in de landbouw, vrouwen op de werkvloer en gezondheid van moeder en kind. Wie de mensheid wil verheffen, moet investeren in vrouwen. Het is de meest veelomvattende, alomtegenwoordige en effectieve investering in mensen. Bron: Melinda Gates in The Moment of Lift.
Vluchtenlingentent Weaving at Home
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Solar vluchtelingentent
met opvang regenwater

24-06-19: Jordaans-Canadese architect Abeer Seikaly ontwierp een vluchtelingentent met opvang voor regenwater en opslag voor zonne-energie. Dit ontwerp, dat ‘Weaving a Home’ wordt genoemd, maakt gebruik van een uniek structureel weefsel dat is samengesteld uit plastic buizen die zijn gegoten in sinusgolven die kunnen worden geopend en gesloten tijdens verschillende weersomstandigheden. Door dit innovatieve technische ontwerp kan de tent ook zonne-energie absorberen en transformeren in elektrische energie, die vervolgens wordt opgeslagen in speciale batterijen. “De bedoeling van het project is om mensen in nood te helpen, mensen in conflictgebieden, vluchtelingen”, zegt Seikaly. Bron: Abeer Seikaly.
schouten2
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Van waste naar kringlooplandbouw

17-06-19: Mest en ander afval van landbouw moet verleden worden. Min. Schouten wil kringlooplandbouw stimuleren. In de Achterhoek, De Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland kunnen boeren testen doen met nieuwe gewassen, met zelfvoorzienend werken of met zogeheten precisielandbouw. Met dat laatste, waarbij de boer met moderne technologie heel precies kijkt wat een gewas of dier nodig heeft, zijn tien boeren al aan de slag. Bron: Rijksoverheid.
17-06-19: Volgens Louise Fresco van WUR is landbouw in de ruimste zin dé sector van de toekomst. Bron: NRC.
Natuurtop Parijs
VITAAL EVOLUTIENIEUWS

Urgente
waarschuwing!

12-06-19: Een zesde van al het leven in de zeeën en oceanen is binnen tachtig jaar verdwenen vanwege de opwarming van de aarde. Een groot deel van de wereldbevolking is voor voedsel en levensonderhoud afhankelijk van het zeeleven, beklemtoont een team van mariene biologen. Dit zal leiden tot nieuwe conflicten over de verdeling van vruchtbare zeeën en de verdeling van voedsel in de wereld.
11-06-19: Bijna 600 plantensoorten zijn de afgelopen 250 jaar in het wild uitgestorven. Dit kan grote gevolgen hebben voor dieren. Eilanden met unieke soorten zijn kwetsbaar vanwege groei bevolking. Bron: Universiteit Stockholm. Ook het IPBES waarschuwt.
 07-05-19: Louise Vet van WUR: “Elk land zou een Deltaplan moeten maken. De overheid is als eerste aan zet, maar iedereen kan helpen.” Bron: Trouw.
ik werk niet voor Shell
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Betekenisvol werken
bij bedrijven

12-06-19: Tienduizenden Franse studenten van prominente universiteiten willen niet bij bedrijven werken als die niet om het milieu geven – een vergelijkbare Zweedse variant volgde snel. En Harvard Business Review tekende vorig jaar op dat Amerikaanse werknemers bereid zijn 23 procent van hun inkomen in te leveren om altijd betekenisvol werk te kunnen doen. Shell is niet langer een van de favoriete werkgevers onder technische studenten. Zij zouden liever bij een bedrijf in duurzaamheid aan de slag gaan dan bij een concern dat actief is in vervuilende energiebronnen. Waarmee de urgentie voor verandering lijkt toe te nemen. Bron: FD.
superplant
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Planten halen zware metalen uit grond 

08-06-19: Sommige ontdekkingen klinken te fantastisch om waar te zijn. Er bestaan ​​planten die in staat zijn om zware metalen uit de grond te halen, zodanig dat verontreinigde gebieden kunnen worden gereinigd. Dankzij deze superplanten zou de landbouw ooit weer kunnen floreren op industriële braakliggende terreinen vervuild met zware metalen. Sinds deze superplanten zijn ontdekt, is er sprake van een race om de meest spectaculaire toepassingen te ontdekken. Wetenschappers verwachten meer mogelijkheden. Het onderzoek is nog maar net begonnen. Bron: Global Green.
Hou van je buurt of wijk
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Arme R’dammers knappen wijk op

31-05-19: De wijken Bospolder en Tussendijken behoren tot de armste wijken van Nederland. Nu ligt er een experimenteel plan om de achterstand weg te werken. Van onderop, met de bewoners aan het stuur. Het programma BoT u 2028 moet de weerbaarheid van bewoners vergroten. De wijkbewoners kunnen zelf met voorstellen komen. Bedrijven zijn daarbij onmisbaar; zij zorgen voor de noodzakelijke banen. Bron: Bo Tu 2018.
jacinda_arden
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Nieuw Zeeland,
een welzijnsbaken

30-05-19: Nieuw Zeeland is het eerste land ter wereld dat een nationale begroting heeft voor welzijn. Daarmee focust het land zich op doelen zoals gemeenschaps- en culturele verbinding en gelijkheid in welzijn. Het gaat volgens premier Jacinda Arden om verbetering van de geestelijke gezondheid, vermindering van huiselijk geweld en jeugdarmoede, aanpak van de ongelijkheden waarmee inheemse Maori en eilanden in de Stille Oceaan worden geconfronteerd, digitale ontwikkeling, lagere uitstoot en een duurzame economie. De oppositie is niet onder de indruk. Bron: NewYorkTimes.
Robert Macfarlane natuurschrijver
DUURZAAM + SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Evolutionair rentmeesterschap

26-05-19: In NL wordt ecologische bezorgdheid vaak gezien als een hobby van de elite. Onderzoek naar luchtvervuiling laat zien dat juist in de armste wijken de lucht het allerslechts is. De zwakkeren vangen de klap op. Sociale en ecologische rechtvaardigheid groeien naar elkaar toe. We moeten ons afvragen of we wel goede voorouders zijn.  We moeten onszelf leren zien als schakel in een keten van nalatenschappen die zich uitstrekt van miljoenen jaren in het verleden tot miljoenen jaren in de toekomst. Bron: natuurschrijver Robert Macfarlane.
fransdewaal
ZINVOL EVOLUTIENIEUWS

Dieren hebben
ook gevoel

22-05-19: In het boek ‘Mama’s laatste omhelzing’ beschrijft Frans de Waal de emoties en intelligentie van dieren. Ook bij insecten vinden we emoties terug en een bepaald niveau van voelen en ervaren is zelfs bij planten te zien. Ze nemen veranderingen in hun omgeving waar, zoals regen, licht en geluid. “Dat we dieren zo laten lijden, is een ongemakkelijk feit dat we kunnen wegduwen”, stelt Frans de Waal. “We laten ze lichamelijk en geestelijk lijden.” Bron: Trouw.
statistiek
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

OESO verwacht groeivertraging

21-05-19: Wereldwijde groei vertraagde eind 2018 sterk en stabiliseert zich nu op een gematigd niveau. Dit wordt veroorzaakt door toenemende handelsspanningen, groeivertraging in China en hoge schulden. Verwacht wordt dat de wereldeconomie de komende twee jaar een bescheiden maar fragiele groei zal kennen. Een lichte opleving tegen 2020 zal niet voldoende zijn om de levensstandaard te verhogen. Ook Nederlandse inkopers zijn minder positief over economische vooruitzichten. Bron: OECD.

DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Bio-evolutie:
stroom uit planten

19-05-19: Energie krijgt een nieuwe betekenis. Door planten. Het is Ermi van Oers gelukt om een brug te slaan tussen design en wetenschap en wel met de levende lamp oftewel stroom uit planten. Het bundelen en delen van kennis is volgens Ermi noodzakelijk voor vooruitgang. Ze hoopt de technologie van de biobrandstofcel op grotere schaal toe te passen. Ze denkt nu na over verlichting in parken of Living Light als opstapje naar een groene muur waar de verlichting in huis op brandt. Bron: Ermi van Oers.
populisme
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Maak sociale zekerheid weer tot speerpunt

18-05-19: Er is gebrek aan solidariteit en bestaanszekerheid in Europa. Migratie, de integratie van nieuwkomers en de opmars van de radicale islam en conservatisme voeden de onzekerheid bij mensen. Daardoor floreert het populisme. Het enige middel om populisme tegen te gaan is de sociale bestaanszekerheid opnieuw tot speerpunt van de samenleving te maken. Gebeurt dat niet door de sociaal-democraten en christen-democraten en zij de kiezers geen sociale zekerheid kunnen garanderen, zal hun neergang voortduren, het populisme floreren en de democratie in het gedrang komen. Bron: Geert van Istendael in zijn boek De Verkilling.
Hanze-liga
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Hanzeliga wil meer financiële stabiliteit

16-05-19: Vanwege het vertrek van het VK trekt Nederland in de eurozone veel op met ‘Hanzelanden’ Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Litouwen, Letland en Estland. De landen, waarvan de ministers van Financiën samenkomen, zijn voor een streng economisch beleid om zo de muntunie stabiel te houden. De liga is verder tegen een transferunie met uitgebreide geldstromen van rijkere landen naar armere landen. De Hanzelanden willen bovendien een kleinere Europese begroting, tegen de zin van de Fransen en Duitsers. Dit kan voor een tweedeling in Europa zorgen, maar minister van Financiën Wopke Hoekstra wil ook blijvende goede samenwerking met Duitsland en Frankrijk. Bron: NOS.
govertbuijs
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Waarom werken we
zo hard?

13-05-19: Hoogleraar Govert Buijs pleit in Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde voor een economie die beter is voor mens en milieu. “Ons huidige economische model is psychologisch en ecologisch gezien onhoudbaar. Psychologisch omdat het ons stress bezorgt, ecologisch omdat we dit productieniveau niet kunnen volhouden. Economie draait om samen. We moeten naar dematerialisering van de economie. Daarom is het nodig een nieuwe balans tussen mens en natuur te vinden, de Rijnlandse verhouding tussen arbeid en kapitaal te omarmen en bedrijven als coöperaties te zien, alles in het publieke belang.” Bron: prof. Govert Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing.
duurzamemode
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

In Duurzame 100 staan nu burgers centraal

08-05-19: De Trouw gaat dit jaar uit van een Duurzame 100 van onderop om burgerinitiatieven te laten zien. De projecten gaan van heel klein – zoals een moestuin in de buurt aanleggen – tot groot. De overgang naar een duurzamer samenleving kan volgens Rotmans niet zonder de inzet van burgers. “De beweging van onderop is een essentieel onderdeel van de transitie. Wat betreft capaciteit wekken ze niet zoveel op, nauwelijks een half procent van het totaal. Zij zetten daardoor druk op het systeem en versterken ze de vergroening. Den  Haag onderschat de burgerbeweging. Energietransitie kun je niet regelen van bovenaf, dat genereert alleen maar weerstand.” Bron: Trouw.
kleurjewereld7
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Maatschappelijke Imago Monitor

08-05-19: Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk zouden moeten maken als winst genereren. Ook de terugtrekkende overheid maakt dat men het noodzakelijk vindt dat bedrijven meer maatschappelijke taken gaan vervullen. Dit groeide van 43% in 2009 naar 51% nu. Onder burgers is 31% zelf bereid meer bij te dragen aan de samenleving. Sociale ondernemingen (zoals bijvoorbeeld Fairphone, Kromkommer en Tony’s Chocolonely) scoren als categorie het hoogst met een 7,4. 60% van de Nederlanders staat positief tegenover dergelijke bedrijven. Bron: Social Enterprise.
sdg
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Ondernemers doen te weinig aan SDG’s

01-05-19: Volgens onderzoek van Oxfam Novib doen ondernemers zakelijk niet voldoende aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Eén op de vijf ondervraagde ondernemers  uit het MKB zegt niets te doen. In het onderzoek is ook in kaart gebracht welke doelen de ondernemers belangrijk vinden. Dat zijn het uitbannen van honger (doel 2), waardig werk en economische groei (doel 8), beschermen van zeeën en oceanen (doel 14) en het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit (doel 15). Bron:Oxfam Novib.

DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

David Attenborough
waarschuwt

11-04-19: Volgens natuuronderzoeker David Attenborough kan de opwarming van de aarde migratiedruk vanuit Afrika verwachten. We hebben grote problemen. 70% van de vogelsoorten zijn verdwenen en mensen vertrekken vanwege droogte en hoge temperaturen”, zei hij in zijn IMF-speech: “We hebben nu tijd, 10 jaar, misschien 20 jaar, om er iets aan te doen. Hij vergeleek het immense probleem met beleggers die hun eigen kapitaal opeten.”
Op 21 januari waarschuwde hij al dat de Hof van Eden niet meer bestaat. Hij gaf toe zelf verrast te zijn door de snelheid waarop de schade aan het milieu tot stand is gekomen. Bron: The Guardian.
borstgaemers
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Liever geen
zorgfabrieken meer!

06-04-19: De politiek zou grootschaligheid in de zorg moeten verbieden, ook vanwege de almaar stijgende kosten. Geen zorgfabrieken meer, maar sympathieke op zichzelf staande verpleeghuisjes in elk dorp of stadsbuurt. Dan zijn de foute bestuurders zo vertrokken en houden we leiders over die snappen wat zorg is. Beëindig de eenzijdige top-down aansturing, herstel fatsoenlijk werkgeverschap en geef iedere werknemer na een jaar een vaste aanstelling. Goed voor de binding. Bron: Carin Gaemers en Hugo Borst in NRC.
De kracht van het goede, toekomstvisie van de Dalai Lama
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Innerlijke waarden in het onderwijs

05-04-19: ‘We hebben onderwijs nodig om de innerlijke waarden van kleuters en kinderen te kunnen versterken en ze niet alleen te leren om materiële doelstellingen na te streven. Laten we ze naast fysieke hygiëne ook emotionele hygiëne leren. Op die manier leren kinderen hoe ze problemen kunnen oplossen. Zo kunnen we een eeuw van geweldloosheid creëren. Bron: Dalai Lama op Twitter.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?