NIEUWE ECONOMIE | ideeën voor nieuw kapitalisme | zakelijke evolutie

bewust kapitalisme

Gedurfde ideeën voor een nieuwe economie

Stel je voor dat je de mogelijkheid hebt om een nieuwe economie vorm te geven. Waarvoor zou jij gaan? De Evolutiegids doet je nieuwe ideeën en contouren voor kapitale verandering aan de hand. Soms is het een vorm van fris omdenken, optimistisch activistisch handelen of oud-denken in een nieuw jasje. Voor een echte duurzame economie zijn namelijk andere prikkels, nieuwe regels, experimenteer-zones en frisse maatstaven nodig.

De vierde sector vormt inmiddels een evolutionair onderdeel van onze economie. Daaronder vallen sociale ondernemingen, sociaal zakendoen, bewust kapitalisme en Benefit Corporation. Maar we geven je hierna nog meer ideeën die circuleren over de nieuwe economie.

Bewust kapitalisme
Hier gaat het om een nieuwe vorm van zakendoen. En voor iedereen beschikbaar die wil bouwen aan een coöperatieve, menselijke en positieve toekomst. De oprichters van Bewust Kapitalisme willen vooral de wereld van het zakendoen omverwerpen en de zakelijke evolutie naar de betekeniseconomie versnellen. Zij zien bewust zakendoen als dé nieuwe toekomst. En dat kan alleen maar positief zijn. Maar wat is bewust kapitalisme? “Wij willen meer waarde voor iedereen creëren”, zegt oprichter John Makey. “Bedrijven zullen daardoor ethischer, duurzamer en dus succesvoller zijn.”

Hamdi Ulukaya

“Het optimaliseren van de winst van aandeelhouders is een groot obstakel geworden voor bedrijven die iets willen doen voor hun medewerkers en voor hun gemeenschap”, zegt Hamdi Ulukaya, een succesvolle Koerdisch-Turkse filantroop en bedrijfsondernemer van een Griekse yoghurtfabriek Chobani in de staat New York en andere bedrijfsfaciliteiten in de VS en Australië. “Het gaat niet alleen om de aandeelhouders maar om álle stakeholders.”

Hij betaalt zijn medewerkers gemiddeld twee keer het minimumloon. Deze filosofie helpt, want mensen worden actief in de gemeenschap. De gemeenschap bloeit. “Vanaf dat moment besefte ik steeds meer dat regeringsbeleid en politieke meningen veranderen maar dat langetermijnoplossingen uit het bedrijfsleven kunnen komen”, zegt Ulukaya. Hamdi Ulukaya is een matchmaker en zet in zijn fabriek hoofdzakelijk nieuwkomers als vluchtelingen in.

Hamdi lanceerde Tent Partnership omdat hij gelooft dat de particuliere sector de vluchtelingencrisis beter kan aanpakken door de netwerken, middelen, innovatie en ondernemersgeest van het bedrijfsleven te mobiliseren. In 2019 won Hamdi Ulukaya de Oslo Business for Peace award. Hij won al eerder verschillende awards waaronder de UN Global Leadership Award. In 2017 is hij in TIME Magazine uitgeroepen tot de meest invloedrijke mensen ter wereld.

Bewuste kapitalisten zijn pleitbezorgers van vrije markten, ondernemerschap, concurrentie, vrije handel en eigendomsrechten. Maar ze onderkennen wel dat die elementen net zo belangrijk zijn als vertrouwen, compassie, samenwerking en waardecreatie.

Benefit Corporation
Benefit Corporation is een wereldwijde beweging van bedrijven die zich inzet om de wereld ten goede te veranderen. Alpro, Danone, Tony’s Chocolonely, Innocent, Triodos Bank, Ecosia, Sympatex hebben zich onder meer aangesloten bij deze beweging van meer dan 2600 bedrijven. B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn te vinden in meer dan 60 landen in Europa en over de hele wereld, verspreid over meer dan 150 verschillende industrieën. Ze trachten het beste bedrijf ter wereld te worden en een evenwicht te realiseren tussen positieve impact en winst. Andersgezegd: ze verenigen purpose (betekenis) met profit (winst).

De publieke missie van deze bedrijven omvat zaken als het verschaffen van betaalbare huisvesting, het opheffen van analfabetisme en laaggeletterdheid of goed onderwijs. De bedrijven moeten niet alleen een publieke missie hebben maar ook hun medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere stakeholders respecteren en goed behandelen. Om in aanmerking te komen voor een B Lab-certificatie moeten de bedrijven voldoen aan bepaalde standaarden op het gebied van sociale duurzaamheid en milieu. Ook is de score op deze standaarden geheel transparant en door iedereen in te zien. Organisaties verliezen hun status als gecertificeerd B Corp als ze zich niet aan de hoogste normen en waarden van de non-profit Benefit Corporation houden.

Het Rijnlandse Model
Het Rijnlandse Model is in Nederland tegenwoordig als tegenhanger van het Angelsaksische model steeds bekender geworden. Politici gebruiken de term steeds vaker. Reden waarom De Evolutiegids een interview over dit thema had met hoogleraar Algemene Economie Frank den Butter. Columnist en Hanzegids Harry Webers doet ook een duit in het zakje.

Donuteconomie
Econoom Kate Raworth probeert met haar boek Donuteconomie tot oplossingen te komen voor het feit dat de planeet uitgeput raakt. De kern van de boodschap is dat economische activiteit binnen de ecologische grenzen van de aarde moet blijven, terwijl we ook een ondergrens moeten hanteren voor menselijke welvaart. Veel economen vinden haar werk niet overtuigend, omdat de vraag naar het hoe niet sluitend wordt beantwoord. 

De Bitcoin-revolutie
Bitcoin, het globale betaalmiddel en cryptovaluta, heeft een revolutie in alternatieve valuta mogelijk gemaakt. Maar wat kunnen de aanpak en schaal van Bitcoin ons leren over de toekomst van dergelijke valuta? Hoewel Bitcoin succesvol is, hebben bewegingen in lokale valuta zoals de United en WIR weliswaar ingang gevonden maar hebben deze betaalmethoden nog niet het grote toneel bereikt. Bitcoin zou transacties in de vastgoedmarkt eenvoudiger maken, en overheden kunnen de crypto gebruiken om uitkeringen uit te betalen met behulp van smart contracts. Het maakt de economie eerlijker en veiliger, en werkt het corruptie tegen. Banken zien inmiddels het nut van de Bitcoin ook in en zijn bezig om hun klanten de mogelijkheid te bieden in te stappen. De Evolutiegids voorziet dat cryptomunten hard op weg zijn om het traditionele geldverkeer te vervangen, vooral nu digitaal betalen de standaard aan het worden is.

De kanteleconomie
Met Nederland Kantelt willen hoogleraar Jan Rotmans en Sharona Ceha van Urgenda antwoord geven op de vraag ‘Hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland?’ Volgens Nederland Kantelt is ons huidige economische stelsel psychologisch en ecologisch onhoudbaar. Zij dromen van een maatschappij waarin waarden eerst komen, en waarin Nederlanders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardig leven voor iedereen. Zij richten zich daarbij op de zorg, het onderwijs, energie, voedsel, bouw, ruimte, water, kunt & cultuur en financiën. Zij willen vernieuwers verbinden en van elkaar leren, de vernieuwingsbeweging van onderop zichtbaar maken en silo’s afbreken tussen vernieuwingsdomeinen. In feite willen zij de burgers (doeners en denkers) in beeld. “Dat vraagt om een transitie bij de politiek, bedrijven maar ook bij onszelf. Wij hebben de neiging om het probleem en de transitie buiten onszelf te leggen. Wij moeten ons gedrag ten diepste ter discussie stellen, onze houding en dan ons gedrag te veranderen”, aldus Jan Rotmans. Lees en kijk verder…

Focus op welzijn en evolutie, in plaats van groei
Het is onderhand duidelijk geworden dat we groei niet meer voorop moeten stellen, want we wonen de planeet met haar natuurlijke hulpbronnen totaal uit. Op den duur tasten we de veerkracht van de aarde aan. We worden er ook niet gelukkiger van. Een van de symptomen van het falen het kapitalisme is de sterke toename van psychische ziekten en stressgeralateerde aandoeningen. Daarom trekken we ‘groei omwille van groei’ in twijfel. Liever kiezen we voor evolutie, onze eigen ontwikkeling en de ontwikkeling voor een betere wereld op weg naar welzijn.

De economen Sarah Flèche, Richard Layard, Andrew Clark, Nattavudh Powdthavee en George Ward schreven het boek The Origins of Happiness, dat het denken over economie als geluksmachine flink heeft opgeschud. Wat mensen echt gelukkig en ongelukkig kan maken, zijn hun relaties met andere mensen en hun mentale gezondheid. Daar heeft de premier van Nieuw-Zeeland op ingehaakt. Nieuw Zeeland is het eerste land ter wereld dat een nationale begroting heeft voor welzijn. Daarmee focust het land zich op doelen zoals gemeenschaps- en culturele verbinding en gelijkheid in welzijn. Het gaat volgens premier Jacinda Arden om verbetering van de geestelijke gezondheid, vermindering van huiselijk geweld en jeugdarmoede en aanpak van de ongelijkheden. In feite haakt het land aan bij een beweging onder de economen die al langer gaande is, de economics of well being.

Een duurzame wereld is alleen haalbaar als ook de economie verandert die meer geënt is op rentmeesterschap, eerlijk werk, vermindering van ongelijkheid, circulair werken en toekomstige generaties. De SDG’s van de Verenigde Naties maken dat nu meer inzichtelijk.

Van lineair naar inclusief
“We zitten met handen en voeten, echt met huid en haar, vast in de lineaire economie. Daar verdienen we ons brood, daar krijgt de fiscus z’n geld, daar praten de politici over. Zo zit het systeem in helemaal elkaar”, aldus Jan Jonker, prof. Sustainability van Radboud Universiteit Nijmegen. “Als we echt circulair willen worden, moeten we een systeem ontwerpen – in gewoon Nederlands een ‘kringloop’ – en we moeten die hele kringloop met elkaar managen; vanaf ontwerp, via gebruik, via het hergebruiken, herontwerpen, cascaderen, converteren, alles wat we ermee doen.” Dat begint niet aan het einde van de waardeketen als afval bekeken wordt met het oog op restwaarde, maar aan het begin daarvan, bij het ontwerp van producten en de grondstoffen die daarvoor gebruikt worden. Er ontstaat dan een economie van hergebruik en niet van verbruik, van bij herhaling opnieuw waarderen van hetzelfde. Volgens prof. Jonker hebben deze ideeën een glansrijke toekomst.

Van organisaties naar netwerken
De tijd van logge, bureaucratische organisatievormen is niet meer van deze tijd. Niet voor niets vind je bij de ASN Bank Wereldprijs veel interessante (nu nog) kleinschalige startups! Netwerken worden de nieuwe organisatievorm. En dat is nodig, want er zijn ontzettend veel toffe samenwerkingen (en creatieve broedplaatsen!) mogelijk.

De UNO-Box van het Veerhuis
In het Veerhuis is het eerste 3D-ondernemingsplan ter wereld ontstaan, de UNO-box. Met dit ondernemingsplan kun je met je ‘hart en hard’ een duurzaam fundament onder je organisatie leggen. Al meer dan 20 jaar geleden is het ontwikkeld en nu vindt het zijn weg naar buiten. In ons interview met Henry Mentink van het Veerhuis vind je meer informatie over de nieuwe economie.

De deeleconomie
De deeleconomie is goed op stoom aan het komen in Nederland. De deeleconomie in Nederland groeit nog altijd, met gemiddeld 8%. Vooral het gebruik groeit. Inmiddels gebruikt 15% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder één of meerdere deelplatformen. Dit komt neer op meer dan 2 miljoen gebruikers. Met name het gebruik van Uber, Airbnb, SnappCar en Catawiki groeit, maar ook bij de kleinere platformen zien we groei in gebruik. Het lijk er sterk op dat de échte groei toch vooral in de commerciële platformen zit. Voor consumenten hoeft dit overigens geen belemmering te vormen. Idealistische motieven spelen een beperkte rol in de motivatie om platformen te gebruiken. Bron: Newcom.

Er is nog weinig consensus over oplossingen. Maar dat het klimaat misschien wel een van de grootste economische vragen is, is wel duidelijk. De Nieuwe Economie wil het oude financiële winstdenken vervangen door een andere integrale waardebenadering. Naast de financiële telt nu net zozeer de ecologische, sociale en intellectuele waarde. Een economie die bovendien wordt gekenmerkt door een ongekende mate van digitalisering en technologie. Tal van samenhangende en elkaar versterkende technologische trends zoals robotisering, big data, 3D-printing, cloud computing en nanotechnologie zullen de manier waarop we leven en werken ingrijpend veranderen. We staan nog maar aan het begin van nieuw denken en een nieuwe wereld…

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190516
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
unitedeconomy_heidileenaarts1

Renteloos betalen met United

Vormt de financiële wereld nog altijd een tijdbom in onze samenleving? Heidi Leenaarts van United Economy bedacht een renteloos betaalmiddel United.

inclusieve economie

Het Preston Model

De tijd van de inclusieve economie is aangebroken. Het Preston Model is daar uit een uitvloeisel van.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?