NATUURINCLUSIEF | bouwen en leven | duurzame evolutie

Groene stad | Evolutiegids

27 januari 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Hoe kunnen we natuurinclusief bouwen en leven?

De belangstelling voor natuurinclusief bouwen en leven is ontegenzeglijk aan het groeien. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor flora en fauna in de directe leefomgeving. Natuurinclusiviteit verbetert niet alleen de leefbaarheid, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en maakt ons leven aangenamer en gezonder. Nederland staat voor een enorme bouwopgave, terwijl verdichting, biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat ook nog eens om de hoek komen kijken.

De natuur verkeert in nood, de natuurlijke leefomgeving is in het geding, de biodiversiteit neemt rap af en daarmee komen wij ook in gevaar. We kunnen hier gezamenlijk iets aan doen door ‘Natuurinclusief Bouwen en Leven’ tot de  norm te verheffen.

Wooncorporaties, scholen en bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van hun verantwoordelijkheid voor de bouwomgeving. Een steeds groter deel van hen erkent dat natuurinclusief bouwen daar een onderdeel van is. Ook bij bouwers en architecten groeit het bewustzijn dat zij zich met een natuurinclusief ontwerpvoorstel kunnen onderscheiden waarin biodiversiteit en klimaatverbetering is meegenomen. Ontwerpers en leveranciers van stadsgroen willen eveneens meer betekenen voor de bouw- en leefomgeving. Maar alle flora en fauna hebben pas zin als ze in een ecosysteem zijn ingebed.

Natuurinclusieve maatregelen, zoals broedplaatsen voor vogels en vleermuizen en bijenhotels, hebben pas zin als ook de ruimte eromheen
ecologisch aantrekkelijk is; anders worden die nestkastjes nooit bezet.

Aangezien Nederland dichtbevolkt is, maakt natuur en groen in de bebouwde omgeving een groot verschil. Dit kan worden bereikt door groen doelgericht in te zetten om het leefklimaat te verbeteren en tegelijkertijd wateroverlast, overstromingen, verdroging, hittestress en luchtvervuiling tegen te gaan.

Naarmate steden groter worden, voelen overheid, burgers en bedrijven steeds meer hoe belangrijk natuur is voor de gebouwde omgevingen. Gelukkig kunnen we al met kleine aanpassingen veel bereiken. We zouden bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen in de wet kunnen opnemen, zodat bij de bouw altijd de natuur in en om de woningen moet worden meegenomen. Dus niet alleen de duurzaamheid van een gebouw in acht nemen, maar ook het gebied en de natuur eromheen in ogenschouw nemen en meenemen tijdens de bouw. Bij natuurinclusief bouwen moeten we dus niet alleen het ontwerp van een gebouw bedenken, maar ook de natuur op elk schaalniveau herstellen.

Maar ja, sommige mensen zeggen dat we te weinig ruimte hebben
om de natuur erbij te betrekken, want die neemt teveel ruimte in beslag.

Onzin. Allemaal drogredenen als we kijken naar de voordelen en baten die er zijn. We kunnen kleinere ecosystemen aan elkaar koppelen tot één groot ecosysteem. We kunnen de biodiversiteit verhogen en klimaatverbetering tot stand brengen. Daardoor komt er meer verbondenheid, meer bestuiving. Hoe meer rijkdom van de natuur er is, hoe prettiger mensen zich voelen, hoe gezonder ze worden en hoe energieker de samenleving wordt. Als dit nog niet genoeg is: natuurbeleving vermindert stress, mensen gaan meer bewegen, sociale contacten worden bevorderd, mensen vinden meer zingeving en het imuunsysteem van de mens wordt geboosterd. Allemaal redenen om natuurinclusief bouwen en leven zo snel mogelijk door te voeren.

Vroeger bestond de misvatting dat
de wereld in hokjes moest worden ingedeeld.

Nu zien we een meer holistische benadering door juist de natuurparken te laten doorlopen in woonwijken. We kunnen al heel veel zelf doen door de tegels in onze tuin weg te halen, door groene daken te creëren, door planten in ons huis te plaatsen, door nestkastjes in muren te verwerken en bijenhotels op elke straathoek neer te zetten, door muren te bekleden met groen. Maar ook door helende tuinen aan te leggen bijvoorbeeld.

Natuurinclusief bouwen en leven vraagt om meer bewustwording, een natuurmentaliteit en een gezonder natuurgedrag. Het zou prettig zijn als partijen landelijk meer gezamenlijk zouden optrekken. Het is niet handig als elke stad opnieuw het groene wiel uitvindt, dan krijg je een situatie waarin overheden met verschillende maten gaat meten. Er gebeuren geweldig mooie dingen, maar natuurinclusiviteit vraagt wel om landelijke [w]evolutie. Tot 2030 worden er een miljoen huizen gebouwd. Laten we dat vooral natuurinclusief doen!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220127
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Petitie Natuurinclusief Bouwen

18-02-22: De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk want iedere Nederlander heeft recht op een fatsoenlijke woning. Natuurinclusief Bouwen moet de nieuwe norm worden in Nederland. Die oproep komt van een brede coalitie van bouwbedrijven en natuurorganisaties. Kom nu in actie, laat zien dat je om de natuur en om onze eigen gezondheid geeft en teken de petitie.
nicowissing5

Achterhoek Oasis moet mogelijk zijn!

Nico Wissing wil een toekomstbestendige leefomgeving voor zijn kinderen nalaten, maar in de praktijk blijken zijn ambities lastiger om te zetten dan gedacht.

Ellen Kampman van WUR in de Evolutiegids

Healing gardens kunnen genezing ondersteunen

Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit & Research heeft een pilotproject Healing Gardens voor kankerpatiënten uitgevoerd. Maar er is meer gedegen onderzoek nodig.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?