NAOMI KLEIN | visionair | duurzame evolutie

Naomi Klein

Journalist en activist

Heeft diverse boeken geschreven over klimaat, feminisme en kapitalisme. Haar bekendste werken zijn: No Logo, This Changes Everything, The Shock Doctrine, Nee is niet genoeg.

Bezoek Naomi Klein op:

Naomi Klein leidt al jaren het verzet tegen het kapitalisme

Naomi Klein is al jaren een vrouw die zich verzet tegen het kapitalisme en de uitwassen in de maatschappij. ‘Je kunt klimaatverandering niet bestrijden zonder het kapitalisme te bevechten’, zegt journalist, activist en publicist Naomi Klein. In haar boeken No Logo, the Shock Doctrine en The Talk schreef ze uitgebreid over de drijvende krachten achter de economische ongelijkheid en de aantasting van het milieu in de afgelopen vijftig jaar.

De Canadese Naomi Klein (1970) wordt beschouwd als een heldin, die strijdvaardig en idealistisch vecht tegen de uitwassen van het kapitalisme. Ze wordt over het algemeen beschouwd als een rolmodel voor vele sociale bewegingen. ‘Ons economisch model is in oorlog met de aarde. We kunnen de aarde niet veranderen, maar we kunnen wél het economische systeem veranderen’, zegt ze. Klein voorziet rampen als droogte, orkanen, hongersnood en massale vluchtelingenstromen. Om de wereld echt te redden moet de kapitalistische maatschappij grondig op de schop. Inkomens moeten worden herverdeeld en het moet gaan om een sociale samenleving met meer gelijkheid.

Nee, is het niet genoeg is haar meest recente boek. Daarin pleit ze voor een integrale aanpak die hoop geeft en niet voor een volksbeweging. Want volgens Naomi Klein hangt alles met alles samen, dus ook alles wat met kapitalisme, zelfverrijking, klimaat, aarde, vervuiling en de mens te maken heeft.

Volgens Naomi Klein zijn de economische crises en de klimaatverandering waarschuwingen om vooral nú samen te gaan bouwen aan een betere wereld. In het wijzen op de urgentie van deze bedreiging staat ze niet alleen. Maar wat Klein onderscheidt is haar argument dat het kapitalisme en het streven naar winst – niet zozeer CO2 – de wortel van klimaatverandering vormt en ons onverbiddelijk voert naar een ramp. Volgens Klein kan alleen een sociale beweging de wereld redden van de ondergang. Niet de wereld moeten we verbeteren, maar onszelf, redeneert ze. En we kunnen daarbij niet vertrouwen op de overheid of het bedrijfsleven. Klein heeft bijvoorbeeld scherpe kritiek op de samenwerking tussen bedrijven en milieugroepen en vooral op de groene miljardairs die óók geld geven aan grote oliehandelaren als Exxon en BP. Zijn deze groene miljardairs en bedrijven echt geïnteresseerd in planet for profit?

Haar vraag is steeds: ‘Waar is ons back-up plan?’ Heeft ze zelf de oplossingen paraat? Eigenlijk wil ze dat iedereen de krachten bundelt en gewoon de stekker uit het gebruik van olie, gas en kolen trekt. Zonder brede mobilisatie is het volgens haar onmogelijk om de economie te hervormen en op een andere koers te zetten dan die richting catastrofale overstromingen, branden en droogte. Helaas lijkt het gezamenlijk optrekken lastig te zijn vanwege de opkomende tribale tendensen in de maatschappij, waarin de onderlinge verbindingen verbroken zijn.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170702
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Naomi Klein is journaliste en activiste en heeft boeken geschreven over kapitalisme, feminisme en klimaatverandering. Ze studeerde filosofie en literatuur. Haar bekenste werken zijn No Logo, over de opkomst van wereldmerken, De Shockdoctrine, waarin ze zich afzet tegen de meedogenloze praktijken van bedrijven. Nee is niet genoeg is haar meest recente boek.

Drijvende piramides van Pierpaolo Mazzarini

Zijn drijvende steden de toekomst?

Architect Jacques Rougerie wil een drijvende stad realiseren met laboratoria, serres, leslokalen, congresruimtes, woonkwartieren en ontspanningsgelegenheden.

paddenstoelencampus

Duurzaam bouwen met schimmels

Toekomstige constructies: bouwen met schimmels van paddenstoelen. Zelfs in de ruimte gaan ze ermee aan de slag.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?