ONTDEK NIEUWE BEWEGINGEN | evolutionaire stromingen

Movements in de world: betekenis van evolutionaire stromingen
Action for Happiness werkt voor welzijn in de wereld. De Dalai Lama is patroon. Lees meer…
Sekem in Egypte streeft naar evolutie van individu, gemeenschap en milieu op basis van een holistisch concept dat economisch, sociaal en cultureel leven. Lees meer…
Authentiek leiderschap: spiritualiteit in een zakelijke context, innerlijk leiderschap of persoonlijk leiderschap zonder maskerades en zonder wikkels. Lees meer…
Ayurveda is een discipline van de Upaveda of ‘extra kennis’ vanuit de Vedische traditie, een traditionele geneeswijze inheems aan het Indiase subcontinent. Lees meer…
In actie komen voor een hoger doel om een betere wereld te realiseren. In de wandelgangen wordt dat Purpose Economy of betekenisevolutie genoemd. Lees meer…
‘Bewust kapitalisme is de meest succesvolle vorm van sociale samenwerking’. Dat zegt de non-profitorganisatie voor Conscious Capitalism op haar website. Lees meer…
Door goed bodembeheer gaat het goed met de vogels, insecten en planten. En daar is biodiversiteit voor nodig. Lees meer…
Business Spiritualiteit van Paul de Blot is deskundigheid vanuit bezieling. Maar nooit religieus, esoterisch of zweverig. Lees meer…
In een wijk of gemeenschap zit genoeg economisch potentieel om zaken gezamenlijk op te pakken en succesvol te maken. Lees meer…
Vroeger waren sociale netwerken meer vanzelfsprekend en vaak aan verenigingen, kerken of families verbonden. Buurtevolutie van onderop door middel van creativiteit is nu de sleutel. Lees meer…
De circulaire economie is een systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Lees meer…
De Club van Boedapest streeft integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst na. Voorzitter Ervin Laszlo vond de tijd rijp voor globaal denken, lokaal handelen en met zin voor ethisch leven. Lees meer… 
Een voorbeeld van commons is de digitale encyclopedie Wikipedia. Het is een nieuwe vorm van gemeengoed. Lees meer…
The Dinner Party is een community en beweging die jonge mensen bij elkaar brengt om het taboe verlies met elkaar te delen. Lees meer…
De Divestment Movement heeft maar één doel: een doorbraak forceren in het klimaatbeleid door het geloof van beleggers en overheid in de fossiele brandstoffen te stigmatiseren. Lees meer…
De nieuwe economie, die econoom Kate Raworth in de Donut economie voorstaat, is gebaseerd op verbinding met de natuur, onderlinge verbinding, wederkerigheid en nieuwe waarden. Lees meer…
Ernst Friedrich Schumacher was een invloedrijk economisch denker en voorstander van kleinschalig produceren aangepast aan de situatie. Stond aan het begin van de ecologische economiebeweging. Leer meer…
We zijn toe aan een evolutiesprong, ook in leiderschap. Het doel van evolutionair leiderschap is bewustzijn te verhogen en integraal te handelen. Lees meer… 
Ze willen geweldloos een wereld creëren die geschikt is voor volgende generaties: The Extinction Rebellion. Lees meer… 
De Farm-to-Table Movement: Intuïtief eten, wonen én leven van het land. De ultieme Foodie is er maar wat blij mee. Lees meer…
Fashion Revolution acteert tegen de vervuilende wereld van de mode. Lees meer…
De Smart Hanze met Smart Cities en Smart Factories richt zich op intensivering van de handel en op samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Lees meer…
Nederlandse bedrijven moeten het hebben van de meerwaarde die zij aan het product toevoegen: van technologische vondsten tot continue kwaliteitsverbetering, maatwerk en groeiversnelling. Lees meer…
Nabuurschap draait in de eerste plaats om goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie en wederkerigheid. Onderlinge zorg kan daar deel van uitmaken. Lees meer…
Samen bouwt de Stichting Nederland Kantelt aan een samenleving waarin onderwijs talent ontwikkelt, de financiële sector gezond is, zorg van de mensen en energie duurzaam. Lees meer…
 ‘Het is niet je taak om iets te exploiteren maar het als een stuurman te overzien’, zeggen de Native American Elders. Lees meer…
De Oude Wijsheid is een in vele eeuwen opgebouwde wijsheid, die het hart en de kern is van alle geestelijke leringen die er op de aarde geweest zijn en nog steeds worden doorgegeven. Lees meer…
Er is sprake van geringe economische zelfstandigheid onder lager opgeleide vrouwen en minder doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven. Esther-Mirjam Sent pleit voor diversiteit. Lees meer…
Het Angelsaksische Model ligt onder vuur. Daardoor komt het Rijnlandse Model weer in beeld, een overlegcultuur dat staat voor solidariteit, voor waardering voor vakmanschap en voor andere waarden dan alleen geld, zoals kwaliteit en geluk. Lees meer…
Het doel van Roots & Shoots is om gepassioneerde en empathische leiders van de toekomst voort te brengen die de wereld zo hard nodig heeft om er een betere plek van te maken voor mensen, dieren en het milieu. Lees meer…
Het gaat bij Servant Leadership of dienend leiderschap om wie je bent (human being) én wat je doet (human doing). Groei of evolutie is een centraal begrip bij dit leiderschap. Lees meer…
Slow Food is een wereldwijde beweging, met als doelstelling dat alle mensen toegang hebben en genoegen beleven aan voedsel dat goed is voor hen en de wereld. Lees meer…
De Slow Money Beweging, opgericht door Woody Tasch, wil bereiken dat gewone mensen een deel van hun geld investeren in kleinschalige landbouw en lokale voedselsystemen. Lees meer…
Slow Science: bewust onthaasten met behoud van kwaliteit is het kernwoord. Het is een beweging die voortkomt uit de Slow Movement en die ingaat tegen de trend dat sneller altijd beter is. Lees meer…
Sociaal ondernemen creëert maatschappelijke en financiële waarde. Een nieuwe generatie ondernemers staat op: sociale ondernemers die innovatief en co-creatief uitdagingen aanpakken. Lees meer…
Zuidafrikaanse existentiële wijsheid. Deze gaat ervan uit dat ieder mens wijsheid in zich draagt en van waarde is voor de groep. Lees meer…
WEvolutie, een pleidooi voor verbinding in combinatie met actie. Het maatschappelijk leven gaat steeds meer richting (tijdelijke) verbanden van gezamenlijke actie, van onderop en van bovenaf. Lees meer…

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?