MISSIE & VISIE

Evolutiegids, nr. 1 inspiratiemagazine voor zinvolle evolutie

Missie

De Evolutiegids is een online magazine & transitieplatform voor zinvolle [zelf] evolutie. Wij geven je inzicht en prikkelen jouw bewustzijn om evolutionair verschil te maken in jouw wereld.

Visie

Wij willen jouw thuishaven en jouw beste vriend zijn. Evolutie is een doorgaand proces van ontwikkeling op weg naar totaalbewustzijn. Wij houden je geïnspireerd door onze inzichten, interviews en tips. We geven evolutionaire denkers en doeners de mogelijkheid om als inspirator op ons podium op te treden. Wij helpen je om de dingen ten diepste te begrijpen en om zinvolle [zelf] evolutie vorm te geven. Van daaruit kan elk probleem opgelost worden, want alles is mogelijk. Wij roepen je op om daarbij het verschil te maken en jouw wereld kleur te geven.

Als we met elkaar onze vragen, dilemma’s, levens- en leiderschapslessen bespreken, is het leuker en evolueren we samen exponentieel. Want wat de wereld van vandaag nodig heeft, zijn evolutionaire inspirators die hun inzichten willen delen. Iedereen die open staat voor het gedachtegoed van de EVOLUTIEGIDS is welkom.

Kansen

Wij benaderen alles vanuit een integraal bewustzijnsperspectief. Darwin had het over de materiële of stoffelijke evolutie, wij hebben het vooral over evolutionair leiderschap op persoonlijk, zakelijk of maatschappelijk niveau. We hebben een fantastische samenleving gecreëerd, vol met vooruitstrevende technologieën, maar de tol die we hiervoor betalen is heel hoog. Ergens onderweg zijn we vergeten wat de natuur en het leven daarin waard is. En doordat we dit niet meer beseffen, is het leven op aarde inwisselbaar geworden. Door uniciteit en de waarde van het leven te aanvaarden, te beginnen bij onszelf en onze families, en door het onderwijs van kinderen te baseren op unieke, menselijke kwaliteiten, kunnen we een fundamentele en zinvolle verandering creëren voor iedereen en voor het leven op aarde. Albert Schweitzer, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1952, leerde hoe belangrijk het is dat we eerbied hebben voor alles wat leeft.

We zien de volgende, vitale kansen voor zinvolle evolutie, zowel persoonlijk als collectief:

  • Wij beschouwen de kosmos als levend, bewust en zinvol. De kosmos vormt de basis van ons bestaan.
  • Als we onszelf zien als een integraal wezen kunnen we ons verder verheffen door reflectie op ons persoonlijke leven, het aanboren van onze eigen schatkamer. Want evolutionair leiderschap gaat uit van bewust zelfleiderschap en bewuste samenwerking met anderen (WEvolutie), waarbij je werkt aan een duurzaam evenwicht tussen de 5 P’s van people, pneuma, peace, planet en profit. Dat geeft zin aan het leven.
  • Het evenwicht van planetaire ecosystemen is essentieel voor onze overleving. Wij moedigen initiatieven voor zinvolle WEvolutie aan.
  • Wij zetten de kennis, de ervaring, het nieuws, de visie of de opinie van mensen die zinvolle [zelf] evolutie voorstaan om in opbouwende artikelen of inspirerende video-interviews.  Die uitnodigen tot debat en die zaden voor anderen laten ontkiemen.
  • Mensen kunnen een ethisch, ecologisch en dienstbaar leiderschapsvoorbeeld zijn voor anderen en daarmee de inspirator voor vernieuwing en duurzaamheid.
  • Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een wereld van duurzaamheid, vrede en gezondheid, want wij zijn allen in essentie al mede-scheppers van het leven.

Kern

1. Omarm zelfreflectie en [zelf]ontwikkeling.
2. Probeer de weg met de minste schade te bewandelen.
3. Wees dienstbaar en verbindend.

4. Co-creëer voor bewuste evolutie van het geheel.

Lees.Leer.Share

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?