MARY SPAN | evolutie van de SMART HANZE | zakelijke evolutie

Smart Hanze evolueert

De Smart Hanze evolueert ondanks ontgroening en krimp

Jongeren trekken weg uit de krimpregio’s om zich te gaan vestigen in de Randstad. Maar de perifere regio’s vechten zich terug.

Naarmate de globalisering doorzet, worden de economische scheidslijnen steeds scherper. In Nederland zien we een kloof tussen de Randstad en de landelijke gebieden. De zogenaamde ongelijkheidscoëfficiënt verdubbelde in de periode 1995-2015. Zo steeg tussen 2000 en 2016 het bbp per hoofd van de bevolking in de regio Amsterdam met 29.000 euro en in Oost-Groningen met maar 7.000 euro. In beide regio’s steeg de welvaart, maar groeide de onderlinge kloof.

In de Achterhoek zijn veel schoollokalen leeg komen te staan. De vraag is wat ze daarmee moeten doen. Slopen en graszaad kopen? In de Achterhoek werken ze met een transitie-atlas die allerlei data van de Achterhoek bevat. Er kunnen dan scenario’s gemaakt worden. Maar eigenlijk is de regionale identiteit hier in het geding en er is naast zorg voor het lokale onderwijs ook zorg over de ouderenzorg. De Achterhoek heeft sinds kort een eigen vaandel. De nieuwe vlag van de Achterhoek laat zien dat de bewoners voor het behoud van hun identiteit en voorzieningen blijven vechten.

De Tweede Kamer en de landelijke omroep schijnen zich meer te bekommeren om de Randstad en minder om de perifere regio’s. De economische en politieke machtscentra mogen de landelijke provincies nagenoeg vergeten zijn, een grote meerderheid van Nederland woont nog altijd in regio’s als Arnhem-Nijmegen, Parkstad Limburg, Achterhoek, Twente en Zwolle. Wat niet helpt is dat steeds meer jonge afgestudeerden wel een half jaartje in New York hebben gezeten, maar nog nooit in de 4e economische regio van Nederland zijn geweest en regio’s als Twente, Achterhoek of Groningen hebben bezocht.

kosmopolieten in grote steden

Dit geografische onderscheid valt steeds meer samen met de culturele kloof die het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert tussen hoog- en laagopgeleid Nederland. Hoogopgeleide kosmopolieten hopen zich op in de grote steden en vormen via hun ‘hogere’ positie hun blik op de wereld. Ze hebben weliswaar te maken met hoge woningprijzen, integratie van nieuwkomers, files en vervuilde lucht, maar dat mag de pret niet drukken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt het een ‘roltrap’, waarbij jongeren eerst uit hun geboortestreek verhuizen naar een universiteitsstad en daarna een baan zoeken in de Randstad. De tweedeling tussen het stedelijke gebied en platteland of tussen west en oost wordt daardoor steeds groter.

Maar de ontgroende regio’s vechten zich terug. In de vorm van een revival van de Hanze in Oost-Nederland. Want dit Smart Hanzegebied innoveert met een wereldwijde missie. Zo is de provincie Gelderland in 2019 door de EU uitgeroepen tot European Entrepreneurial Region (EER), na eerdere benoemingen van Nijmegen tot European Green Capital 2018 en Arnhem tot  European City of Sport 2018. De universiteiten in Wageningen en Nijmegen zijn wereldspelers in food en health. Gelderland heeft een bloeiende maakindustrie en campussen waar onderwijs en ondernemers samen werk maken van innovatie en duurzaamheid. In Oost-Nederland heeft hightech een sterke basis in Twente, rond de technologische industrie en de universiteit. Specialiteiten zijn onder meer micro- en nanotechnologie, geïntegreerde systemen, sensortechnologie, medical imaging, fotonica, robotica, smart materials en advanced manufacturing. In economisch opzicht is de Stedendriehoek een goed ontsloten gebied dat beschikt over een brede en krachtige economie. En Regio Zwolle is booming.

De Smart Hanze heeft vele verborgen kampioenen in haar gebied. ‘Het zijn bedrijven met wortels en vleugels’, zegt prof.dr. Gert-Jan Hospers in een interview met De Evolutiegids. Maar nu moeten ze wel gaan nadenken over hun city- en regiomarketing. Vanwege de vele onvervulde vacatures in Oost-Nederland en het wegtrekken van talentvolle jongeren naar de Randstad. De regio moet blijven werken aan het realiseren van toponderwijs (mbo, hbo en wo), hybride onderwijsvormen en een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. De Smart Hanzeregio heeft slimme mensen nodig – vaak mbo-plus met commerciële of digitale vaardigheden. Het zou helpen als de Hanseatic League van minister van Financiën Wobke Hoekstra de krachten met de Smart Hanze in Oost-Nederland zou gaan bundelen. De liga kan een middel zijn om de oude handelstradities te verbinden met de uitdagingen van de moderne tijd.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190125
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Özcan Akyol over de mediakloof

12-03-19: In de serie ‘Eus in Medialand’ zegt Akyol: “De allerbelangrijkste oorzaak van de mediakloof tussen de Randstad en de rest van Nederland is het sociaal-economische verhaal. Journalisten zijn over het algemeen hoogopgeleid en progressief. Ze lezen dezelfde boeken en kijken dezelfde series, maar ze zijn het contact kwijtgeraakt met mensen en onderwerpen buiten de eigen cirkel. Er is een nieuwe verzuiling gaande, op basis van afstand en opleidingsniveau. Maar ook eentje die draait om leeftijd. Maar door de talloze blogs en vlogs is Hilversum zijn monopolie kwijt. Er zijn mediakloven. Wat de media met dat gegeven gaan doen? Dat is lastig.”
Innovatieve handelsgeest van de Hanze

De innovatieve handelsgeest van de Hanze

Over een kwartaal staat B-Day voor de deur en zal duidelijk zijn hoe het Verenigd Koninkrijk (VK) vorm en inhoud geeft aan de Brexit en wat dit betekent voor de overige 27 EU-landen.

prof.dr. Gert-Jan Hospers schreef boek Slimme Streken

De kracht van Oost-NL

De meeste mensen associëren Oost-Nederland met rust, noaberschap, toerisme en landbouw. Weinigen weten dat de stille kracht van Gelderland en Overijssel wordt gevormd door innovatief en duurzaam ondernemerschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?