MULTICULTI-LAB | hogeschool Maisonneuve | sociale evolutie

Levensschool in De Evolutiegids

25 augustus 2021 | Mary Span | Evolutiegids

Het multiculti-lab Maisonneuve leert studenten samen te leven

sociale evolutie bij De EvolutiegidsNadat in 2015 een stuk of tien jongeren radicaliseerden, zette het Collège de Maisonneuve in Montreal, Canada, een hogeschool voor algemeen en beroepsonderwijs, een proefproject op om leerlingen te helpen met elkaar samen te leven en te werken. Canada is het meest multiculturele land ter wereld.

De Franstalige instelling voor algemeen en beroepsonderwijs, het Collège de Maisonneuve in het Canadese Montreal met 7.000 studenten, bestaat vijftig jaar. Bijna maakte een aantal leerlingen een einde aan het progressieve onderwijs toen enkele leerlingen zich wilden aansluiten bij Islamitische Staat. Iets wat niemand had zien aankomen. De opkomst van islamofobie in Quebec maakte iedereen bang. Montreal respecteert de diversiteit van haar inwoners en zoekt steeds naar een balans tussen de verschillende culturen.

Constante dialoog is drijvende factor

Tussen de vele studenten van Noord-Afrikaanse afkomst, actieve linkse activisten, en veelal blanke, studentenverenigingen in Maisonneuve werden de misverstanden na de opkomst van de jihad ineens voelbaar. De schoolleiding nam een radicaal besluit: zij wilden voortaan een constante dialoog tussen leraren, opvoeders, gangwerkers (mentoren of jongerenwerkers die in de gangen van de school zitten en waar studenten voor een gesprek kunnen aanschuiven) en studenten instellen, ook met hen die zouden kunnen radicaliseren.

In het gangbare onderwijssysteem gaat veel aandacht uit naar kwalificatie. Terecht, maar socialisatie en persoonsvorming zijn minstens zo belangrijk. Daarom begon de hogeschool een proefproject met jongeren in de leeftijd van 17 en 18 jaar, die een etappe van 2 à 3 jaar volgen tussen de middelbare school en de universiteit. Deze studenten zijn nog vol hoop en willen de wereld veranderen. Tijdens deze vormende fase maken ze een grote sociale transitie door. De schoolleiding geeft de studenten de kans om elkaar te leren kennen en te begrijpen, zodat er een solide basis voor democratie in de samenleving kan ontstaan.

Het gaat erom de diepere laag aan te boren

De school is bij uitstek een plek waar verschillende culturen en meningen elkaar ontmoeten. Verschillen laten zien en respecteren is niet voldoende om leerlingen naar een verbonden samenleving te begeleiden. Dit vraagt om het aanboren van een diepere laag. Die ligt op het niveau van verbindende waarden. Open en nieuwsgierig zijn naar de ander als individu is daarbij de belangrijkste voorwaarde. Het vertrekpunt is de focus op gemeenschappelijkheid en niet op verschillen, want misschien lijken we wel meer op elkaar dan we denken.

Gangwerkers van Maisonneuve ondersteunen de jongeren bij hun vragen en dragen bij aan hun vertrouwen in de hogeschool. Ze staan in het centrum van het studentenleven. Ze delen in de vreugde en het verdriet van studenten, maar vieren ook hun succes. Ze helpen als er problemen zijn, binnen en buiten het college. In de klaslokalen of binnen studentenverenigingen worden discussies gevoerd en probeert iedereen zich open te stellen om zo de ander te kunnen ‘ontdekken’ en zo goed mogelijk te begrijpen. Meer dan dit wordt er ook gesproken over hoe een pluriforme samenleving eruit zou moeten zien. Respect is daarbij het toverwoord: ‘Jij bent anders dan ik en dat respecteer ik’. Op die manier worden studenten voorbereid op een nieuwe toekomst.

Vivre Ensemble

We moeten bedenken dat veel jonge immigranten in de voor hen nieuwe wereld op zoek zijn naar hun identiteit, terwijl ze de oude tradities en gewoonten van hun familie in stand moeten houden. Dat vraagt om problemen. Deze jongeren ervaren veel stress om te kunnen voldoen aan een nieuwe toekomst, de samenleving en de waarden en normen van hun familie. De gangwerkers hebben dus een belangrijke rol om die zorgen weg te nemen.

Dit ideaal van Vivre Ensemble (Samen Leven), zoals het proefproject genoemd wordt, wordt nog steeds in Maisonneuve toegepast, omdat zowel leraren, opvoeders en gangwerkers inzien dat deze vorm van ontmoeting en debat evolutionair en succesvol is. Het gaat erom dat jongeren zichzelf mogen zijn en inzien dat diversiteit mooi is. Iedere leerling moet ook de vrijheid en autonomie ervaren om de eigen stem naar voren te kunnen brengen en om zelf keuzes te kunnen maken. In dialoog en op basis van ontmoeting met de ander en met ‘de wereld’. Als we een gezonde samenleving willen, zullen we dus moeten kijken naar het welzijnsgevoel en brede ontwikkeling van jongeren. De meerwaarde van een geïntegreerde levensschool is dat het makkelijker wordt elkaars taal te spreken. Dat alles kan alleen maar ten goede komen aan de stabiliteit in de samenleving.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210825
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Swarovski Waterschool | Evolutiegids

Swarovski zet in op waterbeheer

De kristalfabrikant Swarovski maakte een film Waterschool, die jongeren het belang van zoet water leert.

Carolyn Steel in de Evolutiegids

Sitopia, hoe voedsel ons leven vormt

Carolyn Steel schreef een utopisch boek: Sitopia. Over hoe voedsel ons leven vormt en hoe dit ons leven kan transformeren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?