MACHTSSTRIJD | beproeving voor Europa | zakelijke evolutie

Wir schafen das | Evolutiegids

24 juli 2022 | Mary Span | Evolutiegids

De machtsstrijd tegen het Westen,
een beproeving voor Europa

Rusland mag in Oekraïne dan slechts bezig zijn met een ‘speciale militaire operatie’, het is tegelijkertijd in oorlog met het ‘collectieve Westen’. De oorlog noemde Poetin ‘het begin van de overgang naar een multipolaire wereld’. Oftewel, het Westen mag het niet meer voor het zeggen hebben in de wereld.

Sinds donderdag stroomt er weer gas vanuit Rusland naar Europa. De onzekerheid blijft: de Russische president bepaalt of de kraan open of dicht gaat. Eigenlijk gebruikt Poetin de beschikbaarheid van gas om Europa te splijten. Hij zal daarvoor ook de populistische bewegingen in Europa voor zijn karretje spannen. Met name in Italië, Frankrijk en Duitsland zal de rebellie (tegen de democratie) opkomen. We kunnen in het najaar weer vele demonstraties en opstanden verwachten. De bevolking in het Westen is zich er te weinig van bewust dat het – binnen en buiten Europa – in oorlog is. Met het verstrijken van de maanden wordt de situatie er niet beter op. Hoe kan het ook als Poetin en de Russen zich zien als een zegevierend volk, vastberaden om – ondanks alles – te winnen?

Onlangs lanceerde de Europese Unie
verdere maatregelen tegen Rusland.

‘We zullen de druk op peil houden zolang het nodig is’, zegt Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Met het verbod op de invoer van goud en strenge exportcontroles op hightechproducten probeert Europa Rusland plat te leggen, maar slaagt daar vooralsnog slecht in. Het Russische volk is immers een ‘gehard’ volk. Wel is het zo, dat de Russische Boeing-vliegtuigen niet meer gerepareerd kunnen worden, dat sommige wapens niet meer gefabriceerd kunnen worden en dat andere hightechonderdelen voor de essentiële industrie niet meer voorradig zijn, maar het land int wel steeds heel veel geld voor zijn energie-export. Rusland heeft getracht microchips via China te importeren, maar China laat het daar afweten vanwege de zakelijke gevolgen. Het kan echter nog lang duren eer de Europese sancties in Rusland succesvol zijn.

De Navo, het VK en de VS willen de oorlog winnen,
Europa wil stoppen.

Poetin ziet daardoor alleen maar splijtkansen. Rusland creëert een voedselschaarste in de hele wereld door de Zwarte Zee te blokkeren voor de graanexport. Maar na de graandeal van 23 juli 2022 werd de haven van Odessa met haar graanboten onmiddellijk gebombardeerd. Rusland is onberekenbaar. Daar weten ze als geen ander: een tegenstander moet je ondermijnen en ondergraven. Zowel in het binnen- als het buitenland.

In Europa beseffen we gewoon te weinig,
dat Rusland wil zegevieren en dat EU zelf niet weerbaar genoeg is.

De haat tegen het collectieve Westen is niet alleen groot in Rusland, ook andere landen in de wereld voelen die afkeer. Die is zelfs groeiende. Het leed dat de landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika is aangedaan, de arrogantie en morele superioriteit waarmee het Westen heeft opgetreden en nog optreedt, de ontkenning van de identiteit van de arme volkeren en de voortdurende ‘economische oorlogsvoering’ van de rijke tegen de arme landen: deze haat komt voort uit een diep verlangen naar emancipatie en gerechtigheid.

Gevolg: de liberale democratie staat onder druk,
ook van binnen.

Ondertussen maakt Europa momenteel een historische valutadevaluatie door. De hoge kosten van levensonderhoud zijn een probleem voor de mensen in Europa. De inflatie loopt onverbiddelijk op.  Hoe solidair kunnen we in Europa onderling nog blijven? De situatie is gevaarlijk, reden voor Poetin om de zwakheden van Europa maximaal en efficiënt uit te buiten. Bijvoorbeeld door desinformatiecampagnes, bemoeienis in verkiezingen, hybride oorlogsvoering als hacken en inzet van populistische activisten.

In feite voert Poetin een buitenlandbeleid
dat past bij iemand die uit de inlichtingendiensten komt.

Zolang Poetin het gevoel heeft aan het roer te zitten, zal hij nooit onderhandelen. Europa daarentegen zal niet op korte termijn winst halen, maar heeft wel een lange adem. De EU wacht erop dat het land in een vrije val komt en dat de militaire kracht zal afnemen.

Maar belangrijker is, dat het Westen zal moeten werken aan een nieuw cultuurparadigma, waardoor het imago verbeterd kan worden. Allereerst moeten we durven concluderen dat we er een puinhoop van gemaakt hebben. De tweede stap is vooral voelen dat we verbonden zijn met alle andere levende wezens: zowel mens als niet-mens. Ten slotte dienen we te stoppen ons machteloos te voelen. De techniek is niet de oplossing, wij zijn dat. We co-creëren de wereld altijd, elke dag weer. We zijn in staat om een nieuwe toekomst vorm te geven. Zonder oorlog. Degenen die nu wakker worden en dapper de uitdagingen aangaan, zullen het on-licht ontmaskeren, hun eigen creatieve kracht omarmen en in bewustzijn vrede creëren. Wir schaffen das!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220724
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Rusland daagt het Westen uit in de Evolutiegids

Rusland daagt
het Westen uit

Met de oorlog in Oekraïne door Rusland worden we in het Westen uitgedaagd met de wereldhegemonie als inzet.

bewustzijn in De Evolutiegids

Investeer nú in bewustzijn voor de uitdagingen van morgen

We snakken allemaal naar nieuwe perspectieven om ons blikveld te verruimen en veranderingen in gang te zetten.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?