KLIMAATMANAGEMENT | begin ’n luistersessie | duurzame evolutie

Klimaatmanagement in De Evolutiegids

5 augustus 2021 | Mary Span | Evolutiegids

Begin ’n luistersessie bij klimaatverandering!

Maar al te vaak is het mondiale klimaatbeleid een top-downbenadering die afziet van zinvolle uitwisselingen met de mensen die zullen moeten leven met oplossingen die voor hen zijn gecreëerd. Hoe kan het anders?

Klimaatbeleid wordt maar al te vaak top-down benaderd. We kiezen daarvoor omdat we klimaat zien als een globaal systeemgevaar. Ingrijpende maatregelen worden dus van bovenaf opgelegd via de EU, de VN of de Wereldbank. In Nederland hebben we de handen vol aan het uitvoeren van het Energieakkoord, maar deze acties zijn vooral gericht op de korte termijn. Hier blijkt het moeilijk om burgers en bedrijven te betrekken bij de uitvoering. Bovendien moeten we ook in Nederland vooruit gaan kijken naar 2030. Is het eigenlijk wel mogelijk om een inspirerend nationaal energieplan uit te zetten voor de langere termijn?

Gemeenschapsactivisme is geen vies woord

Veel landen hebben inmiddels te maken met stevige stormen, overstromingen, zeespiegelstijging en bosbranden. Niemand kent het eigen woongebied beter dan de bewoners zelf. Het zijn bewoners die inmiddels vele rampen hebben meegemaakt. Het samenwerkingsgevoel na zo’n ramp is groot, maar als de rampen blijven voordoen blijft er niets anders over dan te verhuizen of om er wat aan te doen. Het laatste kan alleen als er sprake is van systeemverandering, luisteren en gemeenschapsactivisme.

Mensen willen niet verhuizen, liever zoeken ze naar een goede oplossing voor een bestaand probleem. In een woongebied van San Francisco is een lange zeewering van keien gebouwd waardoor de bewoners in het gebied kunnen blijven wonen bij zeespiegelstijging. Wetenschappers zeggen dat in ongeveer tien jaar tweederde van hun woongebied regelmatig kan overstromen, en tegen 2050 kunnen die gebieden tijdens vloed vaak onder water staan. Stanford-studenten deden huis-aan-huis klimaatonderzoek en ontdekten dat de gemeenschap het verband tussen verhoogde overstromingen en stijgende temperaturen niet begreep. Veel leden van de gemeenschap wisten niet wat klimaatverandering inhield. 

Zinderende hitte meest dreigende probleem

Door middel van gemeenschapsbijeenkomsten en een-op-een-peer-counseling, werkten lokale organisaties en de provincie om bewoners te helpen de punten met elkaar te verbinden. Wat bleek? De bewoners waren eerder bang voor bosbranden dan voor overstromingen. Ze dachten gewoon niet aan zeespiegelstijging omdat ze nog nooit enige mate van overstromingen hadden gehad. Ze dachten dat ze ver genoeg van de (San Francisco) Bay woonden en dat als het water zou stijgen, het hen niet zou beïnvloeden. De onderzoeksvragen waren gecentreerd rond overstromingen, maar de gemeenschap stond erop dat de zinderende hitte het meest dreigende probleem was. De organisatoren zeggen dat de feedback van de gemeenschap hen heeft geholpen om de provincie ervan te overtuigen dat hitte het meest directe klimaatrisico voor de mensen was. Met weinig schaduw van schaars groen absorberen zwarte asfaltstraten en betonnen trottoirs zonlicht en stralen ze warmte uit naar de buurten. Leiders van de gemeenschap en de provincie begonnen samen te werken om de temperatuur te verlagen door gratis bomen te planten in de tuinen van mensen.

En een klimaatteam zorgde ervoor dat de gemeenschap zich inzette voor het dijkproject om zich te kunnen beschermen tegen toekomstige overstromingen. De grote les hier was dat het betrekken van en het luisteren naar de bewoners hen de mogelijkheid bood om in het woongebied te blijven wonen ondanks de steeds groter worden klimaatverandering.

Schade Groningen heeft enorme impact

De gaswinning in Groningen is van meet af aan een kwestie van cijfers geweest met weinig oog voor de menselijke gevolgen van de industrie. Achter de kilo’s dossiers die bewoners over hun huizen in bezit hebben, gaan bergen problemen schuil die niet in cijfers zijn uit te drukken. Stress, angst, woede en verdriet, soms resulterend in sociale problemen en gezondheidsklachten, leggen mensenlevens lam. De Rijksuniversiteit Groningen doet sinds 2016 onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinning. Er is aantoonbaar verband tussen de waargenomen schade aan een huis en de gezondheid van een bewoner. Het meemaken van een beving, de opgelopen schade en het gebrek aan vertrouwen doen een aanslag op het veiligheidsgevoel met alle gevolgen van dien.

Het gaat er bij rampen zoals in Groningen en bij de recente overstromingen in Limburg echt om in de schoenen van de bewoners te staan, dus te proberen hun situatie, conflicten en barrières waarmee ze worden geconfronteerd te begrijpen. En ook met hen samen te werken om een betere weg vooruit te vinden. Een belangrijk punt daarbij is dat systeemveranderingen vrijwel altijd ook institutionele veranderingen vragen. De organisatoren moeten beseffen dat ze moeten luisteren. Van onderaf luisteren zorgt ervoor dat we de belangrijkste uitdagingen identificeren waarmee gemeenschappen worden geconfronteerd. Op die manier kunnen we met elkaar de meest haalbare en holistische oplossing vinden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210805
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Burgers worden buitenspel gezet

01-08-21: De overheid luistert nauwelijks naar burgers. Ook de Raad van State volgt vaak in alles het bestaand beleid van de regering. De rechtsbescherming van de burger wordt aangetast. Nederland wordt hierover keer op keer door ‘Europa’ op de vingers getikt. Is burgerparticipatie een wassen neus? Bron: Volkskrant.

Klimaatrapport IPCC: ‘Het is code rood voor de mensheid’

09-08-21: De aarde is al bijna 1,2 graden opgewarmd. Het risico is groot dat de drempel van anderhalve graad opwarming snel is bereikt, waarschuwt secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties. De concentraties van broeikasgassen zijn op recordniveau. Extreme weer- en klimaatrampen nemen toe in frequentie en intensiteit. De klimaatverandering kan zichzelf versterken. De grote vraag: hoe kunnen we dit met z’n allen fixen? Begin 2022 volgen nog delen van het rapport over de gevolgen voor mensen en over het terugdringen van de uitstoot. Afsluitend verschijnt een samenvatting voor beleidsmakers. Bron: IPCC.
Samenvatting:
  • Aarde is 1,1 graad opgewarmd.
  • Boven land gaat het sneller: nu 1,6 graad warmer (oceanen 0,9 graad).
  • Hittegolven nemen sterker toe dan de gemiddelde temperatuurstijging.
  • Overal op aarde zijn gevolgen waarneembaar.
  • Er is meer aandacht voor regionale klimaatveranderingen.
  • Er is ook meer aandacht voor de zeer lange termijn. Zo zal de zeespiegel door huidige opwarming vele eeuwen blijven doorstijgen.
  • De zekerheid over het opwarmende effect van CO2 is sterk toegenomen.
  • Politieke en economische ontwikkelingen bepalen sterk de hoogte van de toekomstige opwarming.
  • In het ongunstigste geval is het in 2100 op aarde gemiddeld 5,7 graden warmer.

eco-sociaal in De Evolutiegids

Hoe worden we eco-sociaal?

Er wordt al te gemakkelijk met de eco-vinger naar de schuldige consument gewezen. Maar dat is niet de manier waarop we de wereld beter kunnen maken. Hoe dan wel?

Welzijnseconomie in De Evolutiegids

Welzijnseconomie, het nieuwe buzzword?

Wat hebben Nieuw-Zeeland, Schotland, IJsland, Costa Rica, Californië en Wales met elkaar gemeen? De welzijnseconomie.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?