LEVENVERRIJKEND ONDERWIJS | geweldloosheid | sociale evolutie

Geweldloos samenleven kun je leren

Als er een conflict is, doe je soms de meest vreselijke uitspraken. Maar ben je je ervan bewust dat dit niet de manier is om een conflict op te lossen? De kunst is om na te gaan wat van een conflict een probleem maakt. Wat maakt dat je blokkeert in een bepaalde situatie en uit je dak gaat?

Tja, als je een conflict met iemand hebt, ben je niet echt bezig een verbinding tot stand te brengen. Als je te maken krijgt met spanning in relaties of met conflicten, dan moet je jezelf afvragen of je ten eerste wel een verbinding met die ander wilt. En wil ik de ander laten weten wat ik nodig heb of waar ik behoefte aan heb? Of wil je daarvoor in de plaats met een vinger wijzen naar de ander en je oordelen spuien? Als je wel bereid bent om de verbinding aan te gaan, ben je dan bereid om te luisteren wat er in die ander omgaat?

Als je de verbinding met die ander wenst en je bereid bent om te luisteren, dan kan een verbindend gesprek tussen jou en de ander echt plaatsvinden. Maak daarom in de eerste plaats aan de ander duidelijk wat er in jou leeft in plaats van de ander te beschuldigen of je mening over die ander kenbaar te maken. Je laat daarentegen de ander weten wat je waarneemt in de communicatie met de ander. Doe dat echter nooit op een beschuldigende manier. Je houdt het feitelijk en neutraal. Je laat de ander weten wat je steeds ziet in de communicatie met de ander: “Ik zie dat er met mijn voorstel niets wordt gedaan.” Vervolgens vertel je de ander wat je daarbij voelt. Je kunt zeggen: “Ik word daar een beetje gefrustreerd van.” Of: “Ik word daar nogal moedeloos van.” Daar laat je het niet bij. Je zegt ook wat jouw behoefte is: ‘Ik zou graag willen weten wat je van mijn voorstel vindt.” Ten slotte eindig je met een verzoek: “Wanneer heb je tijd om samen met mij dit voorstel te bespreken?”

Dus dat is jouw verhaal. Je vertelt wat je feitelijk ziet, wat je voelt, wat jouw behoefte is en wat jouw verzoek is. 

Je dient ook aandacht te hebben voor het verhaal van de ander. Je luistert naar wat hij of zij feitelijk ziet, wat de ander voelt, wat zijn of haar behoefte is en wat het verzoek is. Als de communicatie op die manier verloopt, ben je bezig om in wederzijds respect een nieuwe verbinding te leggen met de ander. Daarmee kun je het conflict duurzaam oplossen.

Geweldloze communicatie is een krachtig middel om geweld te vermijden. Het zet je aan om na te denken over de manier waarop je je uit en naar de ander luistert. Je luistert naar je eigen behoefte en naar die van de ander. Het creëert een manier van samenleven, waarin ongelijkwaardige relaties plaatsmaken voor samenwerking. Geweldloze communicatie is het tegenovergestelde van wat we in onze opvoeding opgedaan hebben. Wat je leert is dat je niet oordeelt, je eigen en andermans behoeften leert begrijpen, je leert scherp en aandachtig te luisteren en echte empathie te ontwikkelen. Je kunt je afkeuring of woede leren uitdrukken door feitelijk en neutraal je verhaal te doen van wat je ziet en voelt.

Vrede komt niet zomaar te voorschijn. Het is een kwestie van ontspanning of innerlijke vrede, inspanning, bijleren en positief in het leven staan. Vrede wordt stap voor stap opgebouwd, zowel van binnen als van buiten. Juist door vrede te vinden in jezelf – door bijvoorbeeld meditatie of mindfulness – kun je bijdragen aan de vrede buiten jezelf. Door compassie of diepe betrokkenheid bij de ander of anderen kun je vanuit mededogen jouw wereld verruimen. Vanuit compassie kun je het leed van anderen verzachten of kun je de kwaliteit van leven van anderen verhogen. Dat is wat Gandhi deed. Door geweldloos te handelen steeg hij uit boven egoïsme en kon hij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Zijn manier van geweldloze communicatie is heden ten dage onmisbaar voor het realiseren van een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.

Maar helaas hebben de meesten niet geleerd hoe we überhaupt geweldloos kunnen communiceren. Het wordt ons niet geleerd en we zien het niet als voorbeeld. Geweldloos samenleven kunnen we echter wél leren. Maar daarvoor is het nodig dat we al van jongs af aan leren hoe we dat kunnen doen. Een investering in geestelijke hygiëne zou niet gek zijn. En het zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten worden om geweldloos door het leven te gaan. Het is niet genoeg om steeds onze meningen en oordelen in de media te verkondigen, maar het zou juist aan de orde moeten zijn om het goede voorbeeld te laten zien. Ik roep het onderwijs daarom op om na te denken over meer levenverrijkend onderwijs.

Noot: De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg noemde zijn model van Geweldloze Communicatie in het onderwijs: life enriching education en bundelde zijn onderwijservaringen in het boek Levenverrijkend Onderwijs. Dit is een alternatieve wijze van denken, spreken en gebruik van macht die behoorlijk verschilt van hoe de meeste mensen op deze wereld geleerd is om te communiceren en interacties aan te gaan.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 171025
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
meditatie_aanzee

Vind of handhaaf je innerlijke rust

De belangrijkste eerste stap is je wens naar innerlijke vrede. Dat vraagt om jouw bereidheid om de weg naar binnen te gaan.

yoganand11

Het heeft zin om in het licht te leven

Het zou mooi zijn als er meer aandacht komt voor de geestelijke ontwikkeling van mensen”, zegt Yoganand van Ananda Yoga Centrum. Een gesprek.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?