LEVENSWIJSHEID VOOR EVOLUTIE | persoonlijke evolutie

Levenswijsheid voor evolutie

Levenswijsheid die iedereen zou moeten leren

Veel mensen worstelen met zichzelf en de boodschap dat iedereen innovatiever moet worden. Dat zijn leerprocessen waar mensen vaak geen raad mee weten. Het is geen geheim dat ons onderwijssysteem niet ideaal is. Veel levenswijsheid wordt niet onderwezen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen vijf fundamentele levensvaardigheden je sneller op het pad van evolutie brengen.

Hoe we leren op school en in bedrijven is achterhaald. Het niveau van het lager en middelbaar onderwijs in Nederland glijdt weliswaar af (de laaggeletterdheid en segregatie nemen toe, evenals het lerarentekort), maar het onderwijs is gemiddeld gelukkig nog op niveau. Dat is de belangrijkste conclusie uit de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs, die zij in 2018 en 2019 presenteerden. De inspectie dringt aan op een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, maar praat niet over de praktische vaardigheden die je in leven en werk ook nodig hebt. Te vaak betekent dit dat je slecht toegerust bent om de bredere uitdagingen in het leven aan te kunnen. Leren zou veel meer levenswijsheid en – beschouwing moeten bevatten en minder formele kennisoverdracht.

Nieuwe ogen
Levenswijsheid is vooral: steeds met nieuwe ogen kijken. Je hebt het niet alleen nodig voor een goede kwaliteit van leven, maar ook voor de werkgever. Een werkgever heeft namelijk naast beroepsvaardigheden ook baat bij een stabiele en ondernemende medewerker die het verschil weet te maken. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vijf fundamentele levensvaardigheden geïdentificeerd, die je helpen om in het leven te kunnen evolueren.

Het gaat hierbij om vaardigheden als effectief communiceren, aangaan en onderhouden van positieve relaties, besluiten nemen, problemen oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfbewustzijn, empathie, omgaan met emoties en stress, zelfbeeld en geloof in persoonlijke effectiviteit. Als je handelt volgens de vijf Life Skills, ben je pro-actiever en meer eigenaar van de eigen evolutie.

1. Besluitvorming en probleemoplossing
Een manier om beslissingen te nemen en problemen effectief op te lossen is door het
 DECIDE-systeem van Kristina Guo te volgen, dat ze in eerste instantie ontwikkelde voor managers in de gezondheidszorg:

 1. Definieer het probleem.
 2. Bepaal de criteria en beperkingen.
 3. Overweeg alle alternatieven.
 4. Identificeer het beste alternatief.
 5. Ontwikkel en implementeer een actieplan.
 6. Evalueer en controleer de oplossing en feedback indien nodig.

2. Creatief en kritisch denken
We zijn gewend uit te gaan van een maakbare wereld, wat je erin stopt komt er ook uit. Door de dynamische wereld om je heen neemt de complexiteit van vraagstukken toe. Het is vrijwel onmogelijk geworden om alles nog te overzien. We moeten accepteren dat het niet meer mogelijk is om alle kennis te verzamelen voordat keuzes worden gemaakt. De werkelijkheid blijkt altijd net weer even anders te zijn. De kunst is op een goede manier met deze onzekerheid om te gaan. Dit vraagt vooral een combinatie van creatief en kritisch denken. Op één niveau weten we allemaal wat kritisch denken betekent: het betekent goed kunnen nadenken en voelen, bijna het tegenovergestelde van onlogisch en irrationeel denken.

3. Effectieve communicatie en interpersoonlijke vaardigheden
Effectieve communiceren betekent dat je jezelf kunt uitdrukken, zowel verbaal als non-verbaal, op manieren die geschikt zijn voor allerlei culturen en situaties. Dit betekent het kunnen uiten van meningen en verlangens, en ook van behoeften en angsten. Het zorgt ervoor dat je in een tijd van nood advies en hulp kunt vragen. Goede communicators verdienen meer geld, hebben een hoger zelfbeeld, hebben betere huwelijken en worden vaker door werkgevers gekozen. Hoewel sociale angst in de weg kan staan, is het opzettelijk oefenen van communicatie enorm belangrijk om verder in het leven te kunnen evolueren.

Interpersoonlijke relatievaardigheden helpen om op een positieve manier te kunnen communiceren met de mensen. Ze gaan over het vermogen om op een positieve manier relaties aan te gaan en deze te behouden, wat van groot belang is voor mentaal en sociaal welzijn.

4. Zelfbewustzijn en empathie
Zelfbewustzijn en empathie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Samen vormen ze een begrip van de ervaringen, emoties en gedachten die zowel in jezelf als in anderen plaatsvinden. Onderzoeker Phillippe Rochat beschreef zelfbewustzijn als het meest fundamentele vraagstuk in de psychologie en niet zonder reden. Weinig in het leven zou niet verbeterd worden door een grondig begrip van iemands eigen motivaties. Onderzoek heeft aangetoond dat het beoefenen van mindfulness kan leiden tot zelfbewustzijn en empathie, tot kritische vaardigheden die stress kunnen verminderen en een beter begrip van anderen kunnen bevorderen.

Empathie wordt vaak verward met gevoelig zijn. Iemand die niet empathisch is wordt vaak ten onrechte beschouwd als een gevoelloos iemand. De mate van empathie is in feite het best merkbaar wanneer het gaat om het bij een ander aanvoelen en invoelen van gevoelens die men zelf niet heeft. Een gebrek aan empathisch vermogen betekent niet dat iemand zich niet probeert te verplaatsen in een ander. Het betekent dat je niet aanvoelt wat er precies in de ander omgaat. Om gevoelens, die onlosmakelijk met het zelfbewustzijn verbonden zijn, onder woorden te kunnen brengen, is het nodig om die gevoelens in jezelf te herkennen. Een verminderd kennen van jezelf zal dan ook tot minder herkennen van gevoelens leiden en een verminderd bewustzijn van jezelf.

5. Omgaan met emoties en omgaan met stress
Omgaan met emoties: Wanneer je niet wordt ingehaald door negatief denken, blijven je gevoelens positief en voelen je je vrolijk, liefdevol en vredig. Wanneer je angstig, boos of depressief bent, is dit een zeker teken dat je gedachten negatief en disfunctioneel zijn geworden. Het ontwikkelen van dit bewustzijn en het nemen van de beslissing om negatief denken uit te schakelen kan je leven in een positieve richting sturen.

Omgaan met stress: 95% van alle ziekten wordt veroorzaakt door stress. Overtuigingen als ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘Er is iets mis met mij’ veroorzaken tot 95% van alle ziekten en aandoeningen. Veerkracht in het leven is daarom essentieel. Er zijn tien manieren om veerkracht te leren te bevorderen en om de uitdagingen van je leven aan te kunnen gaan:

 • Maak en onderhoud de verbinding met vrienden en familieleden.
 • Zie crises als een leerproces. Problemen zijn namelijk niet onoverkomelijk.
 • Accepteer dat leven een dynamische beweging is en dus ook verandering inhoudt.
 • Ontdek de passie in je leven.
 • Ontwikkel realistische doelen en werk ze uit.
 • Neem actie.
 • Ontdek het leven en zoek naar mogelijkheden om te leren.
 • Creëer een positieve kijk op jezelf.
 • Houd de dingen in het juiste perspectief. Wanneer je oog in oog staat met een grote uitdaging, kun je gemakkelijk een tunnelvisie hebben. Stijg er bovenuit en bezie het geheel.
 • Pas goed op jezelf door aandacht te schenken aan je behoeften en gevoelens en door in goede conditie te blijven.

Psychische problemen kosten de maatschappij in Nederland volgens een inschatting van de OESO jaarlijks 20 miljard euro, aan extra zorg, ziekteverzuim, productieverlies en arbeidsongeschiktheid. Geen wonder dat de Wereldbank sociaal-emotionele vaardigheden noemt als belangrijk kapitaal voor de arbeidsmarkt. Het wordt tijd dat we meer onderwijseffort steken in zelfleiderschap van leerlingen, hen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen evolutie.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190506
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

WE NEED EDUCATION OF THE HEART | DALAI LAMA

Als je wat tijd hebt, geniet dan van deze video en ik hoop dat het een zaadje van wijsheid in je plant…

Oprah Winfrey steelt vaak de show, want ze is nog steeds de koningin van levenswijsheid. Lees meer…

De levenslessen van Oprah Winfrey

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?