ISELINGE HOGESCHOOL | Ans van Eijndhoven | Learning community

Educatiemagazine Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool creëert learning community

Iselinge Hogeschool is een paraplu, waaronder veel schuilgaat. Het terrein waarop de hogeschool zich beweegt – het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs –  is namelijk weids en dynamisch. Voortdurend zijn alle betrokkenen van de hogeschool en de basisscholen in de regio Oost-Gelderland bezig zich verder te professionaliseren en te innoveren. Op weg naar Nieuw Meesterschap en het liefst samen met alle stakeholders in het onderwijs én daarbuiten.

Iselinge Hogeschool is een belangrijke onderwijsmotor én een kenniscentrum voor de regio Oost-Gelderland. Bij de hogeschool vind je behalve de lerarenopleiding op hbo- en universitair niveau voor het primair én voortgezet onderwijs, ook nascholing, trainingen en onderwijsbegeleiding. Alles binnen de Iselinge community. Maar de hogeschool stelt zich ook open voor andere partijen zoals regionale en landelijke samenwerkingspartners, onderwijsgerelateerde bedrijven en kennisinstituten. Onderwijs is van samen, vindt opleidingsdirecteur Ans van Eijndhoven. En wel samen met docenten, studenten, kinderen, medewerkers, decanen, schoolleiders, schoolbesturen, alumni, pabo’s, universiteiten en alle andere betrokkenen.

ed4

Learning Community
“Wij zijn er absoluut van doordrongen dat je een learning community alleen kunt realiseren door alle lagen van het onderwijs met elkaar te verbinden en door kennis te combineren”, zegt opleidingsdirecteur Ans van Eijndhoven. “Als de regio Oost-Gelderland volledig wil profiteren van de kansen in bijvoorbeeld de maak- en de duurzame industrie, moet er veel meer aandacht worden besteed aan wetenschap & techniek in het basisonderwijs. Want science is voor iedereen te begrijpen … als je maar een houding van verwondering hebt.”

“Professionalisering van docenten, leerkrachten en studenten is uitermate belangrijk. Ik noem het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap, waarbij enkele hogescholen het evenwicht willen terugbrengen tussen de prestatiegerichtheid en de vormende taak van het onderwijs. Sterker nog: zij willen aantonen dat vanuit vormend onderwijs ook opbrengstgericht gewerkt kan worden.  Maar professionaliteit moet ook meer integraal worden benaderd. Daarom nodig ik partijen uit om te participeren en mee te denken. En om verbinding te leggen met anderen in het onderwijs en onderwijsgerelateerde instellingen. Verbindingen tussen professionaliteit van docenten en aanstaande leerkrachten en onderwijskwaliteit. Tussen lopende verbeterprocessen binnen basisscholen en de professionalisering van docenten. Tussen afzonderlijke processen die uiteenlopende partijen nu uitvoeren. Tussen het primair onderwijs en de samenleving, hogescholen, universiteiten en andere kennisinstituten. En verbindingen tussen de professionalisering van docenten en aanstaande leerkrachten en die van schoolleiders en schoolbesturen. Een professionele leercultuur is voorwaarde voor het geven van goed onderwijs en goed presterende leerkrachten.”

Vakmanschap
Iselinge Hogeschool wil de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs verkleinen. Ans van Eijndhoven: “Het zou mooi zijn als leraren, schoolleiders, beleidsmakers, directies van ondernemingen, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen in de regio meer en vaker gebruik gaan maken van de aanwezige en gefundeerde onderwijskennis in Iselinge Learning Community Oost-Gelderland. Maar laten we ook leren van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap of internationalisering. Op die manier dragen wij met z’n allen bij aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de kenniseconomie.”

Nieuw Meesterschap
“Met de titel Nieuw Meesterschap verwijzen wij naar onze wervingscampagne Nieuwe Meesters. Wij vinden namelijk dat het vakmanschap van de leerkracht centraal moet staan. Een student of een startende leerkracht staat nog aan het begin van een leven-lang-leren. Hij of zij moet zich nog ontwikkelen tot een persoonlijke meester in het onderwijsvak van de 21e eeuw. Centraal daarbij is de vraag hoe je als professional in het beroep staat. Daarom dagen wij studenten in het kader van Opleiden in de School uit om zelfgestuurd te leren. Zo ontwikkelen zij een eigen normatief kader om van daaruit op zoek te gaan naar hun drijfveren en motieven, naar wat hen inspireert en naar hoe zij, op hun beurt, zelf anderen kunnen inspireren.”

“Wij nodigen iedereen die zich met onderzoek en ontwikkeling in het primair onderwijs bezighoudt uit hun kennis en ervaringen, hun denkprocessen, hun inzichten en good practices met ons en anderen te delen via Iselinge Learning Community Oost-Gelderland. U bent van harte welkom.”

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2014
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Beste pabo van Oost-Nederland

Ans van Eijndhoven: ‘Iselinge Hogeschool is voor iedereen die hart heeft voor onderwijs’.

Beste werkgever

Sarien Shkolnik van het Graafschap College: ‘Innovatie kan alleen als je het ambacht goed beheerst’.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?