ZINGEVING | de kracht van samen | sociale evolutie

De slag om Grolle 2018

De kracht van samen

sociale evolutie bij De EvolutiegidsHoewel elk mens de behoefte heeft om ergens bij te horen, werd dit in de 20e eeuw niet altijd erkend. Het sociale aspect voor een bevredigend en zinvol leven werd opzijgeschoven als sentimenteel. Het sociale isolement in onze samenleving nam daardoor toe. Maar gelukkig omarmen we groepsvorming steeds meer.

Zo’n twintig procent van de mensen beschouwt eenzaamheid als een belangrijke reden om zich ongelukkig te voelen. En meer dan 30 procent van volwassenen voelt zich in Nederland eenzaam. Bijna 31 procent daarvan was emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie of suïcide. In rijke landen komt meer zelfdoding voor dan in arme landen.

In onze tijd van sociaal isolement is het daarom belangrijker dan ooit dat we groepsvorming bevorderen en werken aan betekenisvolle relaties, juist ook omdat veel traditionele vormen van communicatie en gezamenlijke religieuze beleving verdwijnen. Overal in de samenleving besteden mensen minder tijd aan vrienden en buren, en meer tijd aan smartphones, televisie en computers.

Maar gelukkig is er de Slag om Grolle. Het lijkt op een reünie van oud-scholieren – behalve dat deze mensen in Groenlo gekleed zijn in 17e eeuwse kledij met omslagdoeken, witte kragen en pofbroeken. Het zijn enthousiaste mensen die samen scènes uit de Slag om Grolle in 1627 opvoeren. De leden zijn hele gewone mensen van allerlei kunne: studenten, bouwvakkers, accountants, ondernemers en ouders met hun kinderen. Zo’n 1400 deelnemers en 1700 vrijwilligers uit zestien verschillende landen komen op dit evenement af. Om samen de slag uit 1627 op 11.000 m2 in scène te zetten.

Slag om Grolle in Groenlo

Maar wat is zo bijzonder aan deze bijeenkomst? De Slag om Grolle is voor het eerst in 2005 georganiseerd en trekt nu zo’n 40.000 bezoekers. Maar belangrijker nog is dat de deelnemers een band krijgen als ze elkaar regelmatig zien en iets met elkaar doen. Bovendien gaat men eerder vriendschapsrelaties aan met mensen met vergelijkbare ervaringen en waarden. Ze delen waarden als loyaliteit, dienstbaarheid en nabuurschap. Want het nabuurschap heeft in de Achterhoek een sterke traditie. De deelnemers voelen zich verbonden met elkaar. Maar of het nu beste vrienden of gewoon kennissen zijn, de leden nemen de relaties die ze met elkaar hebben serieus. Ze steunen elkaar ook als een co-acteur ziek is. Het is het stamgevoel en de 17e eeuwse omstandigheden die maken dat er zo’n topsfeer hangt. Het maakt dat het leven zin heeft, vooral ook als het evenement succesvol is.

Hoewel hechte relaties belangrijk zijn om een zinvol leven te leiden zijn het niet de enige banden die we moeten cultiveren. Face-to-face kwaliteitsinteracties tussen twee mensen zijn net zo belangrijk. Het gevolg is dat beiden zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Dit soort interacties kunnen al plaatsvinden tijdens een bezoek aan een supermarkt, waarbij twee mensen een kort moment van verbinding aangaan. Ze laten daarmee de ander weten dat hij of zij de moeite waard en belangrijk is. De een helpt de ander om zich wat minder eenzaam of alleen te voelen. Is er daarbij echter sprake van sociale afwijzing kan dat zowel degene die afwijst als degene die afgewezen wordt een waardeloos gevoel geven. Dat geeft aan dat sociale verbinding belangrijk is en dus zinvol.

Ook op het werk kunnen sociale interacties zinvol werken, doordat werknemers zich gezien en gehoord voelen als er sprake is van aandacht. Het kan mensen weer op de been helpen, teams blijken beter samen te werken en het stelt organisaties in staat om beter te functioneren. Zó belangrijk is aandacht in interacties tussen mensen.

Je kunt niet iemand dwingen om kwaliteitsinteracties aan te gaan, maar je kunt er wel voor kiezen om aardig te reageren. Mensen voelen zich dan gezien en zullen jouw voorbeeld sneller volgen. Je kunt een voorbijganger groeten of de deur voor iemand open houden. Jij kunt een ander het gevoel geven dat hij of zij erbij hoort. Dat lijken misschien kleine dingen, maar ze verlichten je omgeving. En dat is behoorlijk zinvol.

P.S.
De organisatie van de Slag om Grolle heeft bekendgemaakt dat de volgende editie op 18,19 en 20 oktober 2019 in Groenlo zal plaatsvinden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190130
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Eenzaamheid, een serieus evolutieprobleem

Eenzaamheid, een serieus evolutieprobleem

Een op de drie Nederlanders zegt wel eens eenzaam te zijn ondanks de roep om broederschap. Vriendschap is harder nodig dan ooit.

action-for-happiness

Zinvolle actie voor de wereld

De kritiek op de moderne economie resulteert steeds vaker in bewegingen voor het juiste. Action for Happiness is er een van.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?