KOSMISCHE EVOLUTIE | de verbinding | spirituele evolutie

Get connected

We zijn kosmisch meer verbonden dan we denken

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, tussen ons en de kosmos, tussen ons en alle levensvormen en materie. Deze verbinding – de ruimte tussen dingen – bevat de sleutel tot het leven van elk organisme. De hogere werkelijkheid is die van kosmische evolutie.

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, tussen ons en de kosmos, tussen ons en alle levensvormen en materie. Deze verbinding – de ruimte tussen dingen – bevat de sleutel tot het leven van elk organisme, en dus ook de sleutel tot een levensvatbare toekomst voor onszelf. Deze ontdekking in de wetenschap leidt tot een begin van het herstel van onze holistische kijk op onszelf als mensen die onlosmakelijk verbonden zijn met alles wat we om ons heen waarnemen. Niets ter wereld bestaat op zichzelf.

Eenwording
Nieuwe ontdekkingen in de neurobiologie onthullen dat onze constante impuls die van eenwording is. Zodra we in contact komen met onze omgeving creëren we er verbondenheid mee en wel onmiddellijk. We maken deel uit van een immens superorganisme, te vergelijken met een mierenhoop. Wij zijn geboren met het instinctieve verlangen ons te ontwikkelen tot een teamspeler.

Teamspelers
Dit werpt een heel ander licht op het individualisme van de 20ste eeuw. Bij het individualisme staat het recht op zelfbeschikking centraal, zonder dat anderen ons opdringen hoe we te leven hebben. De gevolgen zijn overal om ons heen zichtbaar: gebrek aan menselijkheid over en weer. Individualisme creëert wedijver onder mensen en dat doodt in zekere zin de verbondenheid onder mensen. De individualistische winnaarstijdgeest van nu is de oorzaak van veel van de crises waarmee we nu in onze samenleving worstelen.

De breinwetenschap heeft nu aangetoond dat we ons altijd onbewust met elkaar verbinden met synchroniciteit als gevolg. Met andere woorden: we stemmen ons op elkaar af, in gedrag en in handelingen. We willen teamspeler zijn. Dat is in volkomen tegenspraak met het individualisme in de samenleving!

Ruimere visie
Deze verbondenheid komt op vier manieren tot uiting: de behoefte om erbij te horen, de behoefte aan overeenstemming, de behoefte om te geven en de behoefte om aan de beurt te komen. De mens is van nature een kuddedier of we het willen of niet. De nieuwe ontdekkingen geven aan dat de meeste mensen in de ontwikkelde wereld niet in harmonie met hun ware natuur leven. Het gegeven dat we voortdurend invloed uitoefenen op alle materie en er zelf ook door worden beïnvloed, vraagt om een omslag in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om een ruimere visie op de term wij. We hebben behoefte aan nieuwe leefregels. We hebben behoefte aan een andere manier van zijn.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN©EVOLUTIEGIDS | 2016
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Zorggroep Noordwest Veluwe

Servant leadership in bedrijf

Bij Zorggroep NW Veluwe hebben ze dienstbaar leiderschap ingevoerd.

Gemeente Zutphen

Verbindend leiderschap in de wijk

PvdA-er Frans Manders heeft Zutphen op de kaart gezet met sociale cohesie in de wijk.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?