KLIMAATVERANDERING | reden voor hoop? | duurzame evolutie

New York

Klimaatverandering: korte antwoorden op lastige vragen

Klimaatverandering is als een inktvlek, ook al zegt president Donald Trump dat het een verzinsel en een complot is. In werkelijkheid gaat de opwarming van de aarde zienderogen sneller dan we denken. Uniek in de evolutie van onze planeet. Voor veel mensen is klimaatverandering een ver van hun bedshow. Daarom geven wij hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Trump zal de energietransitie namelijk niet kunnen verhinderen.

Hoeveel moeilijkheden staan ons te wachten?

Voor toekomstige generaties: teveel om op te noemen.

De concentraties koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer worden beïnvloed door emissies. Op de lange termijn zullen de emissies continu stijgen. De temperatuur zal blijven toenemen, tot 2.8 graden Celsius in 2080. Klimaatverandering met extreme weersomstandigheden, zoals droogtes, verzilting en overstromingen, zullen het gevolg zijn. De zeespiegel zal gemiddeld met 36 centimeter stijgen en ’s zomers verdwijnt het poolijs. Er komt methaangas vrij, omdat de permafrost in het Noorden begint te ontdooien en dat zorgt weer voor verdere opwarming. Geen goed nieuws dus.

Kunnen we iets aan klimaatverandering doen?

Rijd minder auto, vlieg minder, zorg voor minder afval

Het grootste verschil dat je kunt maken is om minder te vliegen. Koop, huur of deel een elektrische of hybride auto, installeer zonnepanelen op je dak en zorg voor hergebruik van afval en vermindering van waardevernietiging. Dit laatste heet circulair leven. En dat begint bij jezelf. In 2015 gingen ruim 400 huishoudens uit 21 gemeenten de uitdaging van circulair leven aan. Zij leerden dat de keuzes die zij maken, van inkoop tot afvalscheiding, een enorme impact hebben op de hoeveelheid afval en vooral de herbruikbaarheid hiervan. De voorlopige resultaten mogen er zijn: terwijl de gemiddelde Nederlander 210 kilo restafval per jaar produceert, is dat bij de deelnemende proefpersonen slechts 22,5 kilo, bijna 90% minder.

Wat is het optimistische scenario?

Globale opwarming lijkt meer chaos te creëren in sommige delen van de wereld. Dat wordt er helaas niet beter op.

In het meest optimistische scenario, grijpt de mensheid snel in om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zo de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden. De drempel van 2 graden Celsius opwarming van de aarde die door het IPCC als ‘veilig’ wordt bestempeld, is volgens die wetenschappers een gevaarlijke richtwaarde. De opwarming van de aarde heeft volgens hen al bij 1 graad Celsius al catastrofale gevolgen.

Kan vlees globale opwarming verminderen?

Ja, vooral rundvlees.

De grootste bron van de zure neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zijn veehouderij (61%) en verkeer (18%).
In 1997 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest. Uitgestort over de gemeente Amsterdam zou dit een laag van 25 cm stinkende gier opleveren. De productie en consumptie van vlees is de belangrijkste bijdrage (18%) aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect). Wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land evenveel reduceren als wanneer drie miljoen auto’s van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden.

Wat is het slechts denkbare scenario?

Teveel om hier op te noemen.

Er zijn vele scenario’s, maar de grootste vrees is de ineenstorting van de voedselproductie. Dat gaat gepaard met escalerende prijzen en hongersnoden. Geen mooi vooruitzicht.

Kan de techniek ons helpen?

Zelfs Bill Gates rekent niet op de huidige techniek.

Veel bedrijven zijn inmiddels duurzaam bezig, de technologische verbeteringen in de circulaire economie nemen toe. Maar het gaat te langzaam. De huidige pogingen om het tij te keren blijken niet voldoende te zijn. De overgang naar duurzame energie is dringender dan ooit. Toch speuren machtige oliegiganten naar nieuwe voorraden in de meest kwetsbare gebieden ter wereld. Nog een grote vervuiler is steenkool. Toch gaat wereldwijd de bouw van nieuwe kolencentrales gewoon door. Kernenergie is geen optie meer. De techniek is te duur. Een minister voor klimaatverandering zou een optie kunnen zijn om nieuwe technieken en innovaties te stimuleren. Bill Gates rekent niet op de huidige techniek, maar hoopt wel op technologische wonderen.

Hoeveel zal het zeeniveau stijgen?

De vraag is niet hoeveel, maar hoe snel.

Volgens het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) zal de zeespiegel gedurende de 21e eeuw wereldwijd met 26 tot 82 centimeter stijgen
. Voor de Nederlandse kust houden de KNMI-scenario’s rekening met een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter in 2100 ten opzichte van het niveau van 1990. Maar de vraag is niet hoeveel het zeeniveau stijgt, maar hoe snel. De wetenschap baseert zich op de geschiedenis, maar in de historie is dit nog nooit vertoond. Studies geven aan dat het verminderen van emissies de stijging zal vertragen. Dan moeten we wel snel zijn met onze maatregelen!

Zijn de voorspellingen voor klimaatverandering betrouwbaar?

De voorspellingen komen niet altijd uit, maar zijn wel gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

De huidige generatie modellen is weliswaar beter dan ooit in het nabootsen van het complexe klimaatsysteem, maar merkwaardig genoeg produceren deze geavanceerde modellen eerder méér dan minder onzekerheden in hun voorspellingen. Modellen zijn per definitie niet in staat om het zeer complexe systeem  van het aardse klimaat betrouwbaar na te bootsen. De verwachte hoeveelheden broeikasgassen en aerosolen aan het einde van deze eeuw zijn gebaseerd op economische modellen die een slag slaan naar het gebruik van fossiele energiedragers over negentig jaar. De energiemarkt is bovendien in beweging. Er is niemand die kan overzien wat dat betekent voor de situatie over 10 jaar, laat staan over 90 jaar.

Waarom stellen mensen klimaatverandering in twijfel?

Hint: conservatieve politiek

De enige manier waarop we de gevolgen van klimaatverandering nog enigszins in eigen hand kunnen houden, is door acuut de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De noodzaak is er, de technologie is er, maar de politieke wil ontbreekt. De conservatieve politiek weigert een probleem te zien omdat de voorgestelde oplossing hen niet bevalt en omdat ze meer heil zien in marktoplossingen dan in de wetenschap. Daarnaast zijn de mensen te ver af komen te staan van de natuur en zien ze het probleem niet of te laat. De mens is namelijk historisch gezien dramatisch slecht geweest in het begrijpen van grote dreigende gevaren voor hun eigen samenleving. Ons brein is geprogrammeerd om te reageren op harde, zekere informatie. Bedreigingen die zich over generaties mensen uitvouwen triggeren ons instinct niet.

Is er reden voor hoop?

Ja, alleen als je dit artikel deelt met 50 anderen.

Wetenschappers waarschuwen al sinds 1970 voor klimaatverandering. De Club van Rome schreef er een uitgebreid rapport over. Voor het eerst werd duidelijk dat de economische groei gevolgen kon hebben, vooral voor het milieu. Als we zo zouden doorgaan, zouden over enkele jaren onze grondstoffen, en met name olie, uitgeput zijn. Toen een jaar later de oliecrisis begon, leek dit de conclusies van het rapport te bevestigen. Critici meenden dat de schrijvers veel te veel van een doemscenario waren uitgegaan. Helaas werden alle waarschuwingen genegeerd door de politiek. De politiek en bedrijven zijn gericht op de korte termijn, waardoor maatregelen om het tij te keren zo goed als uitblijven. Sinds die tijd is CO2 in de atmosfeer dramatisch toegenomen. Zijn we te laat?

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 161028
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Andries Heidema

Cleantechregio Stedendriehoek innoveert en wordt energieneutraal

Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, wil ideeën voor de circulaire economie in de regio samen met burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden verzilveren.

Klimaatuitdaging stroperij

Klimaatuitdaging stroperij

In de stroperij en illegale handel gaan mensen voor het snelle geld. De stropers uit lokale gemeenschappen zijn zich echter niet bewust van hun rol in de internationale illegale handel. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?