KLIMAATTOP | komende 8 jaar cruciaal | duurzame evolutie

Aangepast 2 november 2021 | 13 september 2021 | Mary Span | Evolutiegids

‘Als we niet versnellen, verliezen we een duurzame kans’

’s Werelds grootste klimaattop sinds Covid-19 bracht vele mensen in Glasgow en online samen om problemen en oplossingen te presenteren, van koraalriffen tot landbescherming. ‘Rise above politics’, zei koningin Elisabeth in een videoboodschap. We hebben alleen nu een kans en die wordt steeds kleiner.

Nadat bosbranden en extreme klimaatgebeurtenissen over de hele planeet – om nog maar te zwijgen van het laatste IPCC-rapport – deze zomer onderstreepten dat klimaatverandering al een angstaanjagende realiteit is, opende de IUCN-conferentie van 3 tot 11 september 2021 om NGO’s, wetenschappers, bedrijven, inheemse volkeren en vertegenwoordigers van overheden van over de hele wereld samen te brengen.

Dieren worden met uitsterven bedreigd

Het IUCN-congres, de organisatie voor natuurbehoud, fungeert als een uniek, inclusief wereldwijd milieuparlement, waar regeringen, NGO’s en inheemse volkeren allemaal een stem hebben. Als je wilt weten hoe het ervoor staat, bel dan de IUCN in Zwitserland, want daar wordt de Rode Lijst van bedreigde soorten dieren en planten samengesteld. Volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) worden momenteel ongeveer een miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd.

Het congres riep op tot bescherming van 30% van de planeet en 80% van de Amazone en tot het stoppen van mijnbouw in diepzeeën. Nu geldt dat voor 16 procent van het land en 8 procent van de oceanen. Voor de komodovaraan komt de oproep eigenlijk te laat, maar die wordt inmiddels intensief beschermd.

Er is ook hoopvol nieuws

Gelukkig had de IUCN ook hoopvol nieuws. Dankzij internationale vangstquota en afspraken tegen illegale visserij zijn vier soorten tonijn op de weg terug. Drie ervan, de vanwege de Japanse sushi bekende blauwvintonijn, albacore en geelvintonijn, worden niet meer direct bedreigd. 

De vraag is natuurlijk wel wat die 30 procent inhoudt. De biodiversiteit, de soortenrijkdom in de natuur, is de afgelopen vijftig jaar met 60 procent afgenomen, en één miljoen soorten dreigen komende decennia uit te sterven, stelde een gezaghebbend VN-rapport in 2019. Ecosystemen die ons dragen en voeden dreigen te kapseizen door de manier waarop we roofbouw plegen op de natuur. De ecologische aftakeling van de planeet heeft een point of no return bereikt. Bescherming alleen volstaat niet meer om een mondiale ecologische catastrofe te voorkomen, er moet ook hersteld worden. Regeringen hebben niet voldoende geld vrijgemaakt om de biodiversiteit te beschermen. Daarom doet het congres een beroep op bedrijfs- en ontwikkelingsbanken om de ecologische transitie te financieren.

Start geen gaswinning in Waddenzee

Op het congres is een motie van de Waddenvereniging aangenomen. De motie roept de Nederlandse regering op om geen nieuwe gaswinning te starten onder de Waddenzee, aangezien het een beschermd natuurgebied is en ook Unesco werelderfgoed.

Tijdens de openingsceremonie van Cop26 (van 31 oktober tot 12 november 2021) in Glasgow riep niet alleen koningin Elisabeth op om boven de politiek te gaan staan als het om klimaatverandering gaat, ook de ervaren natuuronderzoeker David Attenborough riep leiders op om ‘ons verhaal te herschrijven’ en ‘van deze tragedie een triomf te maken’. Hij voegde eraan toe: ‘We zijn tenslotte de grootste probleemoplossers die ooit op aarde hebben bestaan.’ Glasgow is een belangrijk moment voor landen, steden en bedrijven en anderen om de klimaatovereenkomst van Parijs op schema te houden.

De wereld boekt belangrijke vooruitgang in de strijd tegen klimaatverandering. De overgang naar elektrische voertuigen versnelt bijvoorbeeld snel, het gebruik van hernieuwbare energie groeit exponentieel, sommige landen hebben ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie voor 2030 naar voren gebracht en veel landen en bedrijven scharen zich nu achter ambitieuze netto-nuldoelstellingen.

Het probleem zit ‘m in de opwarming van de aarde.

Tegelijkertijd zijn de huidige nationale klimaatverbintenissen (of NDC’s, nationaal bepaalde bijdragen) nog niet voldoende om de wereld op het goede spoor te zetten om te voorkomen dat de opwarming van 1,5 graad Celsius wordt overschreden. En de meest klimaatgevoelige landen krijgen niet de steun die ze nodig hebben om bossen te beschermen, meer schone energie te gebruiken of zichzelf beter te beschermen tegen klimaateffecten. Het eerste succes op de klimaattop is dat meer dan 100 landen zich eraan hebben verbonden de ontbossing tegen 2030 te beëindigen en om de methaanemissies te verminderen.

We moeten echter geen al te grote veranderingen verwachten van al die klimaattoppen. Er is meer nodig, namelijk de medewerking van iedereen. Maar het zou wel een opstapje kunnen zijn voor meer acties tegen nog meer schade aan de natuur. De komende acht jaar zijn cruciaal voor herstel.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210913 | 211102
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Bosecologie in De Evolutiegids

Er is geen ‘ik’ in het bos, maar een sociaal ‘wij’

Suzanne Simard ontdekte verborgen netwerken van bossen, maar deze worden overal vernietigd. Hebben we nog een keuze voor herstel?

Klimaatmanagement in De Evolutiegids

Begin ’n luistersessie!

Maar al te vaak is klimaatbeleid een top-downbenadering en mondiaal. Hoe kan het anders?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?