KLIMAATDEAL PARIJS | werkt het? | duurzame evolutie

16 december 2020 | Mary Span | Evolutiegids
Werkt de klimaatdeal van Parijs?

Op 12 december 2020 was het vijf jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs werd getekend en velen stellen de kritische vraag: werkt het? Was het klimaatakkoord realistisch? Hier schetsen wij vijf transformaties die nodig zijn om de klimaatmentaliteit werkelijk te kunnen veranderen.

In 2020 hebben meer dan 50 landen zich ertoe verbonden om halverwege de eeuw een energieneutrale uitstoot te realiseren, en meer dan honderd landen hebben verklaard dat ze dergelijke toezeggingen binnenkort zullen aankondigen. Honderden steden hebben doelstellingen op het gebied van netto-nulemissies bepaald en een groeiend aantal financiële instellingen volgt dit voorbeeld. In september 2020 verraste president Xi Jinping van China de wereld door zijn toezegging om uiterlijk in 2060 koolstofneutraliteit te realiseren. Dergelijke toezeggingen zouden vijf jaar geleden nog ondenkbaar zijn geweest.

De indrukwekkende toezeggingen zijn geweldig, maar is dat genoeg? Hoe kunnen we werkelijk een omslagpunt bereiken?

Ten eerste een mentaliteitsverandering. Succes kan niet worden bereikt door traditioneel leiderschap. We moeten af van eigenbelang en overstappen naar gezamenlijk belang, een belang van wevolutie.

Ten tweede een nieuw economisch verhaal. Burgers, economen en politieke leiders erkennen steeds meer dat duurzaamheid en slim klimaatbeleid nieuwe technologie stimuleert en het risico voor investeerders verkleint, wat allemaal leidt tot hogere investeringen en meer en betere banen. Nog niet alle leiders zien dit in of willen overgaan naar meer duurzaamheid. We zien wel dat de duurzame boodschap bij leiders begint te landen. Een mooi voorbeeld van anders denken is de stad Amsterdam die de donuteconomie van Kate Raworth omarmt. Dat behalve in Amsterdam wereldwijd in meer dan vierhonderd andere steden, regio’s en landen initiatieven zijn ontstaan om iets met die donut te doen, komt niet omdat er zoveel nieuws in het boek van Raworth staat. Het komt omdat het ook niet-ingewijden duidelijk maakt dat we de economie anders moeten organiseren. En belangrijker: dat dat ook kan. Dat maakt blijkbaar een grote hoeveelheid positieve energie los.

Ten derde biedt het wereldwijde stimuleringspakket van $ 10-20 biljoen een kans om de voortgang naar koolstofneutraliteit en veerkracht te versnellen. Er is overweldigend veel bewijs dat investeren in de schone economie van morgen meer banen en meer gelijkheid oplevert dan investeren in de grijze economie van gisteren. De EU heeft haar economische stimulans expliciet gekoppeld aan haar Green Deal (die erop gericht is van Europa tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent te maken).

Ten vierde belooft de regering Biden dat de VS opnieuw zal toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Zijn regering zal de Amerikaanse klimaatdoelstellingen aanscherpen. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden. Een G3 bestaande uit Europa, China en de Verenigde Staten zou een transformerende rol kunnen spelen bij het ontsluiten van nog meer klimaatactie.

Ten vijfde biedt de groeiende macht van burgeractivisten, vooral jongeren, veel hoop. We zijn er krachtig aan herinnerd dat wereldwijde oplossingen ten goede moeten komen aan alle leden van de samenleving – vooral arme mensen in zuidelijke gebieden en gekleurde gemeenschappen – die het eerst en het ergst te lijden hebben onder klimaatverandering en andere milieuproblemen.

Er is geen vaccin tegen klimaatverandering, maar er kan een evolutionair keerpunt komen voor klimaatactie. We zullen hard aan de slag moeten gaan om verdere rampen te kunnen voorkomen. 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 201216
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
waterspecial1

Waterspecial

Deze waterspecial gaat in op het leven in en op het water, klimaatverandering, vervuiling, conflicten, innovaties, economie, watermanagement en over overleven.

Kan genetische aanleg het klimaat redden?

In een heroïsche strijd tegen rivalen en tegen de krachten van de natuur, vechten dynastieën voor hun eigen voortbestaan ​​en voor de toekomst van volgende generaties.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?