KIES JE BEROEP | zorgtechnicus

Zorgtechnicus, een nieuw beroep in zorg en welzijn

Als gevolg van bezuinigingen op de verpleeghuiszorg moeten ouderen met een beperking of een chronische ziekte vaak langer thuis blijven wonen. Technische aanpassingen in de woning of zorg op afstand kunnen helpen dit mogelijk te maken. Als zorgtechnicus leer je alles over de toepassingen van techniek in de zorg. Dankzij jouw kennis van anatomie en ziektebeelden kun je goed omgaan met mensen die een ziekte of beperking hebben. 

WERKEN ALS ZORGTECHNICUS

Uitleggen wat een zorgtechnicus doet is lastig, omdat we er nog geen beelden bij hebben. Binnen de zorg en welzijn neemt techniek een steeds belangrijkere plaats in en dat vraagt om nieuwe vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgend personeel. Dankzij de techniek kunnen cliënten langer zelfstandig blijven wonen of sneller na een operatie thuis revalideren. Maar voor het bedenken van technische toepassingen en het onderhoud heb je goed geschoolde zorgtechnici nodig.

Je bent eigenlijk steeds bezig met het ondersteunen van het zorgproces met technische activiteiten. En wat dacht je van jouw bijdrage bij een bedrijf dat bijvoorbeeld apparaten voor zorgdomotica bouwt, installeert en onderhoudt? Zo werk je thuis bij mensen en de andere dag in een zorginstelling. Het vak kent geen sleur.

Dankzij jou en de tablet kan meneer Jansen van 80 jaar in contact komen met een medewerkster uit de thuiszorg, zodat hij langer zelfstandig kan wonen. Als meneer Jansen zich niet goed voelt, kan hij gebruik maken van het alarmsysteem in zijn woning. Jij hebt dit systeem geïnstalleerd en hem uitgelegd hoe het werkt. Jij hebt er ook voor gezorgd dat de robot die meneer Jansen helpt met diverse taken in het huis, zoals het openen van deuren, goed ingesteld is en dat deze robot probleemloos blijft werken, ook als hij andere taken krijgt.

FEITEN

Opleiding: mbo-opleiding Zorgtechnicus. (www.zorgtechnicus.nu). Je volgt vier jaar lang een fulltime opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL) op niveau 4. 

Studenten die de opleiding Zorgtechnicus hebben afgerond weten alles van rolstoeltechniek, domotica en robotica. Daarnaast beschikken ze over medische kennis en zijn ze vertrouwd met wet- en regelgeving op hun vakgebied. Mede daarom staan er vakken als anatomie en fysiologie op het programma. Bovendien spreken ze de taal van de zorg. Indien nodig is een zorgtechnicus in staat om snel te schakelen met artsen, specialisten en verpleegkundigen. 

Het vakkenpakket (w.o. elektronica, ict, mechanica, anatomie, bedrijfskunde, rekenen) zit behoorlijk stevig in elkaar. Behalve dat studenten technisch onderlegd zijn, wordt van studenten verwacht dat ze na hun opleiding sociaalvaardig zijn. De opleiding ligt op het snijvlak tussen twee disciplines: het harde van de techniek en het zachte van de zorg. De opleiding staat open voor jongeren die geen moeite hebben met wis- en natuurkunde.

TOEKOMSTVERWACHTING

De kans op een goed betaalde baan voor aankomende zorgtechnici is groot. Gezien de toenemende vergrijzing neemt de werkgelegenheid in de zorg alleen maar toe.

De markt staat te trappelen om goed opgeleide zorgtechnici en de behoefte daaraan wordt alleen maar groter. Stages worden gelopen bij de partners in het project, waaronder bijvoorbeeld Sevagram, Medireva en Adelante. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in apparatuur die het leven op oudere leeftijd draaglijker kunnen maken, staan eveneens te springen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?