KATE RAWORTH | De nieuwe economie in een donut

Kate Raworth

Econoom, Oxford-onderzoeker, auteur

Evolutionaire pionier die pluralisme in economie voorstaat. Kate Raworth gaat met haar boek Doughnut Economics in op de behoefte aan fundamentele verandering in het economie-onderwijs.

Volg Kate Raworth op:

  

De nieuwe economie in een donut


Econoom Kate Raworth is een rebelse Oxford-onderzoeker die nadenkt over de huidige, gangbare economische wetenschap. Dit oude denken overschrijdt volgens haar de grenzen en de mogelijkheden van onze aarde. In haar bestseller Dougnut Economics gaat ze in op de hedendaagse focus op groei en winst en haar visie op de nieuwe economie van verbinding.

De nieuwe economie, die econoom en Oxford-onderzoeker Kate Raworth in haar boek Dougnut Economics voorstaat, is gebaseerd op verbinding met de natuur, onderlinge verbinding, wederkerigheid en nieuwe waarden. Ze pleit voor een heroverweging van de economische wetenschap en dus ook van het economie-onderwijs. Ze pleit ervoor niet alleen te focussen op doelen als winst en groei, maar alle aspecten rondom de economie in gedachten mee te nemen en meteen het goede of juiste te doen. Het is daarbij nodig dat bedrijven en investeerders hun doelen gaan bijstellen.

“In de evolutie hebben we geleerd om altijd opwaarts en voorwaarts te gaan“, zegt Raworth. “Zo zien we ook de economie: opwaarts en voorwaarts gaan ofwel de illusie van exponentiële groei. Sinds 1970 is de economie verviervoudigd en zal tot het jaar 2050 nog sterker groeien.” Volgens Raworth bepalen deze beelden hoe de meeste politici en beleidsmakers naar de economie kijken. Meer dan 1 miljard mensen zijn verstoken van levensbehoeften als water, voedsel, gezondheidszorg, energie, onderwijs, onderdak. Voeg daar nog klimaatverandering, vervuiling, uitputting van de aarde en vernietiging van het leven toe en het plaatje van de grootste uitdagingen aller tijden is rond.

Met bovenstaande figuur van het nieuwe economische denken werpt Kate Raworth een radicaal nieuwe blik op starre dogma’s van de traditionele, economische wetenschap en plaatst ze daar een sociaal en duurzaam alternatief tegenover. Ze schopt de heilige huisjes één voor een onderuit. “We lopen tegen de grenzen van de mogelijkheden van onze planeet aan. Bovendien hebben we te maken met ongelijkheid. Volgens Forbes bepalen 66 miljardairs de mate van welzijn en gezondheid van 3,5 miljard mensen! 21 Procent van de wereldbevolking leeft van 1 dollar per dag! Onze politici weten dat. Deze politici zijn als piloten die zonder kompas vliegen.”

“Maar we kunnen die politici een waardevol kompas in handen geven. Dat kompas is de donut (zie hierboven). Maar we hebben nu al te maken met klimaatverandering, verlies aan diversiteit en toename van CO2 (de buitenste ring van de donut). We hebben nu al te maken met sociale tekorten (de binnenring van de donut). De uitdaging is om 9 miljard mensen in het jaar 2050 op een goede manier te laten leven binnen de mogelijkheden van onze aarde. Dat vraagt om véél meer efficiency bij het gebruik van de bronnen van onze aarde en véél meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid bij de verdeling van deze bronnen.

Kate Raworth wijst ook naar de mens zelf. “Denk eens na wat jij kunt doen om deze planeet te redden? Hoe kun jij jouw leefstijl zodanig veranderen dat je een bijdrage kunt leveren aan een betere verdeling van goederen en voedsel? Wat kun jij doen als ouder, buurtbewoner werknemer, zzp-er en als consument? Wat zijn jouw mogelijkheden om een omkering mogelijk te maken? Hoe kun jij ervoor zorgen dat we met z’n allen terugkeren naar de binnenste ring van de donut? Zodat er weer een veilige omgeving gecreëerd kan worden voor al het leven op aarde. Wat kan jij met jouw bedrijf doen om een gezonde aarde en welzijn voor alle mensen te creëren? Wat kun jij als politicus, NGO-er of VN-lid doen om het tij te keren?”

Volgens Kate Raworth moeten we weg van het kortetermijndenken van zelfbelang en egoïsme en moeten we evolueren naar een langetermijnvisie van gezamenlijk belang. Klinkt dat je bekend in de oren? Ja, we hebben dat al van diverse kanten gehoord. En steeds blijven we inactief. Activiste Kate Raworth bied je met haar bestseller Doughnut Economics (nog niet vertaald in het Nederlands) een alternatief aan. Het is een goede handleiding voor mensen en onderwijsdeskundigen die niet alleen opwaarts en voorwaarts willen gaan maar ook Wevolutie voorstaan.

Auteur Mary Span | ©LOGE21 | 171029

header_evolution10

Pleidooi voor ecologisch broederschap

In feite zitten we aan het begin van de 21e eeuw nog in een tweespalt van oud en nieuw denken.

phillipp_blom

Onze toekomst staat op het spel

De rijke democratieën willen geen toekomst. Ze willen behouden wat ze hebben. Volgens Philipp Blom de verkeerde weg.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Lift Your Life & Your World & Share it!

Log in with your credentials

Forgot your details?