KATE RAWORTH | donuteconomie | sociale evolutie

Kate Raworth

Econoom, Oxford-onderzoeker, auteur

Evolutionaire pionier die pluralisme in economie voorstaat. Kate Raworth gaat met haar boek Donuteconomie in op de behoefte aan fundamentele verandering in het economie-onderwijs.

Volg Kate Raworth op:

  

De nieuwe economie in een donut


Econoom Kate Raworth is een rebelse Oxford-onderzoeker die nadenkt over de huidige, gangbare economische wetenschap. Dit oude denken overschrijdt volgens haar de grenzen en de mogelijkheden van onze aarde. In haar bestseller Donuteconomie laat ze zien dat we politiek, maatschappelijk en economisch verslaafd zijn aan groei en winst. Volgens haar gaat dat ten koste van het ecosysteem en gelijkheid.

De nieuwe economie, die econoom en Oxford-onderzoeker Kate Raworth in haar boek Donuteconomie/Dougnut Economics voorstaat, is gebaseerd op verbinding met de natuur, onderlinge verbinding, wederkerigheid en nieuwe waarden. Ze pleit voor een heroverweging van de economische wetenschap en dus ook van het economie-onderwijs. De economieleer is nog gebaseerd op de theorieën uit studieboeken van de jaren 50 van de vorige eeuw en die zijn weer gebaseerd op die van 1850. Ze zijn dus sterk verouderd. Ze pleit voor radicale verandering, waarbij we ons niet alleen focussen op doelen als winst en groei maar ze pleit er juist voor om alle aspecten zoals menselijk welzijn en planetaire integriteit in gedachten mee te nemen en meteen het goede of juiste te doen. Pas dan kunnen we nadenken welke economische theorie bij een nieuwe wereld past.

“In de evolutie hebben we geleerd om altijd opwaarts en voorwaarts te gaan“, zegt Raworth. “Zo zien we ook de economie: opwaarts en voorwaarts gaan ofwel de illusie van exponentiële groei. Sinds 1970 is de economie verviervoudigd en zal tot het jaar 2050 nog sterker groeien.” Volgens Raworth bepalen deze beelden hoe de meeste politici en beleidsmakers naar de economie kijken. Meer dan 1 miljard mensen zijn verstoken van levensbehoeften als water, voedsel, gezondheidszorg, energie, onderwijs, onderdak. Voeg daar nog klimaatverandering, vervuiling, uitputting van de aarde en vernietiging van het leven toe en het plaatje van de grootste uitdagingen aller tijden is rond.

Met bovenstaande figuur van het nieuwe economische denken werpt Kate Raworth een radicaal nieuwe blik op starre dogma’s van de traditionele, economische wetenschap en plaatst ze daar een sociaal en duurzaam alternatief tegenover. De donut in haar boek gebruikt ze om haar theorie te visualiseren. Ze vindt dat de mensheid zich moet bewegen binnen de donut. De bovengrens is het ecologische plafond: gaan we daaraan voorbij dan krijgen we klimaatverandering en verzuring van de oceanen. De ondergrens van de donut, de binnenring, bestaat uit het sociale fundament: zakken we daaronder, dan ontstaat armoede en andere menselijke ellende. Ze schopt daarmee de heilige huisjes één voor een onderuit. “We lopen tegen de grenzen van de mogelijkheden van onze planeet aan. Bovendien hebben we te maken met ongelijkheid. Volgens Forbes bepalen 66 miljardairs de mate van welzijn en gezondheid van 3,5 miljard mensen! 21 Procent van de wereldbevolking leeft van 1 dollar per dag! Onze politici weten dat. Deze politici zijn als piloten die zonder kompas vliegen.”

“Maar we kunnen die politici een waardevol kompas in handen geven. Dat kompas is de donut (zie hierboven). Maar we hebben nu al te maken met klimaatverandering, verlies aan diversiteit en toename van CO2 (de buitenste ring van de donut). We hebben nu al te maken met sociale tekorten (de binnenring van de donut). De uitdaging is om 9 miljard mensen in het jaar 2050 op een goede manier te laten leven binnen de mogelijkheden van onze aarde. Dat vraagt om véél meer efficiency bij het gebruik van de bronnen van onze aarde en véél meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid bij de verdeling van deze bronnen.

Volgens Kate Raworth moeten we weg van het kortetermijndenken van zelfbelang en egoïsme en moeten we evolueren naar een langetermijnvisie van gezamenlijk belang. “Het streven naar groei ondermijnt ons welzijn”, zegt Raworth. “Want we houden vast aan een nooit eindigende groei. Als we naar de natuur kijken zien we groei, rijping en bloei. We moeten af van het idee van oneindige groei. We moeten zorgen voor stabiliteit, want hoeveel kan onze planeet nog aan? Welke vitale factoren maken een planeet stabiel en hoe hangen systemen daarin met elkaar samen?”, vraagt ze zich af. “Hoeveel kan onze planeet Aarde nog aan voordat het ineenstort?” Klinkt dat je bekend in de oren? Ja, we hebben dat al van diverse kanten gehoord. En steeds blijven we inactief, vooral nu de economie weer aantrekt. Maar iedere keer als we iets kopen, veroorzaken we verspilling, uitbuiting, vervuiling en vernietiging. We zijn blind voor de schade die we aanrichten op deze planeet.

Kate Raworth wijst daarom ook naar de mens zelf. “Het belangrijkste is dat we afstappen van eindeloze groei. Denk eens na wat jij kunt doen om deze planeet te redden? Hoe kun jij jouw leefstijl zodanig veranderen dat je een bijdrage kunt leveren aan een betere verdeling van goederen en voedsel? Wat kun jij doen als ouder, buurtbewoner werknemer, zzp-er en als consument? Wat zijn jouw mogelijkheden om een omkering mogelijk te maken? Hoe kun jij ervoor zorgen dat we met z’n allen terugkeren naar de binnenste ring van de donut? Zodat er weer een veilige omgeving gecreëerd kan worden voor al het leven op aarde. Wat kan jij met jouw bedrijf doen om een gezonde aarde en welzijn voor alle mensen te creëren? Wat kun jij als politicus, NGO-er of VN-lid doen om het tij te keren?”

Activiste Kate Raworth biedt je met haar bestseller Donuteconomie een alternatief aan. Het is een goede handleiding voor mensen en onderwijsdeskundigen die niet alleen opwaarts en voorwaarts willen gaan maar ook WEvolutie voorstaan.

Auteur Mary Span | ©EVOLUTIEGIDS | 171029

Deel de kennis van De Evolutiegids

Meetbare natuur

03-07-21: Sinds kort is er bij de VN een nieuwe meetstandaard voor de waarde van de natuur: de zogeheten natuurlijk kapitaalrekeningen. Ook de Wereldbank meet sinds kort de waarde van de natuur voor de samenleving net als Oxford-econoom Kate Raworth die een alternatief economisch model ontwikkelde: de donuteconomie. Het CBS meet in de Monitor Brede Welvaart onder meer hoe het in Nederland gaat met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Lees hier meer over in het artikel van Frank den Butter. De VN houdt al jaren bij hoe gelukkig de bevolking van de lidstaten is, zie hier het World Happiness Report 2021.

Amsterdam wordt Donutstad

08-04-20: Op verzoek van Amsterdam schreef Kate Raworth de stadsdonut voor de hoofdstad. Een raamwerk waarin de stad wordt bekeken door 4 perspectieven: sociaal, ecologisch, lokaal en mondiaal. Die zijn verankerd in de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025. Het doel is om in 2030 het gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren, en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren in Amsterdam. Amsterdam is de eerste stad ter wereld die echt met het donutmodel aan de slag gaat. Het donutmodel van Kate Raworth beschrijft hoe de overheid, bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een circulaire economie die rekening houdt met mensenrechten en het milieu. Bron: Kate Raworth en gemeente Amsterdam.

Change the world, verander de wet

05-01-19: Circulair is pas echt duurzaam als het in lijn is met de wet. Daarvoor is een fundamentele hervorming van de economie, wetten en regelgeving nodig. De Europese Unie kan de wereldleider worden van dit nieuwe ontwerp. Zodat de grondstoffen en de energie die we gebruiken de kringlopen van de levende wereld respecteren en zodat de waardecreatie zich niet concentreert in de handen van enkelen. Een economisch systeem gebaseerd op eeuwige groei, zal nooit te verzoenen zijn met een effectief klimaatbeleid. Over planetaire grenzen valt niet te onderhandelen. Als je de wereld wilt veranderen, moet je de wet wijzigen. Bron: Kate Raworth in Mo.be.
header_evolution10

Pleidooi voor ecologisch broederschap

In feite zitten we aan het begin van de 21e eeuw nog in een tweespalt van oud en nieuw denken.

phillipp_blom

Onze toekomst staat op het spel

De rijke democratieën willen geen toekomst. Ze willen behouden wat ze hebben. Volgens Philipp Blom de verkeerde weg.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?