JEANETTE TER HAAR | evolutionair bewustzijn | interview

Jeanette ter Haar in de Evolutiegids

Jeanette ter Haar (MSc) van Momocim:

‘Evolutionair bewustzijn is de motor voor groei en succes.’

De kritiek op het Angelsaksische denken in de managementliteratuur, en de nadruk die wordt gelegd op meten en controle, is fors. Er is behoefte aan bewustzijn, eerlijkheid, transparantie en medemenselijkheid. Deze calling is reden voor de Evolutiegids om in gesprek te gaan met gedragstherapeute, bedrijfskundige en evolutionaire leiderschapsgids Jeanette ter Haar. Volgens haar is er een reset nodig in het denken en voelen van mensen.

Jeanette ter Haar is een energetische persoonlijkheid met bijzondere talenten. Geboren met een direct lijntje naar het universum heeft ze zich ontwikkeld tot een zelfbewuste vrouw met een achtergrond in bedrijfskunde, human resource management en leiderschap. Ze is een gedragstherapeute en een mediator die in individueel en collectief verband werkt met organisaties, groepen en mensen. Haar doel is om mensen in hun leiderschapskracht te zetten en ze vanuit het bewuste zijn in beweging te brengen. Ze begeleidt mensen en organisaties bij het verwijderen van blokkades en zet organisaties vanuit een missie, visie en strategie in hun unieke leiderschapskracht.

“In de basis ben ik niks”, zegt Jeanette ter Haar stellig. Een mens is toch energie? “Energie is een kristallisatie van het iets en niets”, legt Jeanette uit. “En de ziel is ook ontstaan vanuit die leegte of volheid. Vanuit die non-dualiteit kan een evolutionair proces ontstaan. Lao-Tse heeft dat in zijn Tao te Ching heel mooi omschreven. Bij mijn bedrijf Momocim en mijn nieuwe organisatie Human Life Dynamics heb ik al twintig jaar geleden de Tao als uitgangspunt genomen. Ik houd me namelijk bezig met de dynamiek van het menselijk leven, want die is enorm”, benadrukt Jeanette. “We kunnen grootse dingen realiseren. We kunnen robots creëren die het werk voor ons doen, we kunnen ICT inzetten om het leven comfortabeler te maken. Maar het menselijk leven heeft iets wat niet te vervangen of na te bootsen is. En dan komen we bij de vraag uit: ‘Wat is een ziel of leven überhaupt?’ Ik ben blij dat ik niet weet wat een ziel, het leven of dat iets of niets is. Wat ik wel weet is dat die oneindigheid of eeuwigheid een continue beweging en dus verandering is. Een mens is voor mij een open systeem ofwel een open creatie. Het leven is pure dynamiek.”

Aandacht
Je schrijft op jouw website dat je heel nieuwsgierig bent naar het leven.
“Ik ben een bewuste waarnemer van het leven. Die nieuwsgierigheid vraagt om aandacht. Ik leer mensen  hoe ze met aandacht door het leven kunnen gaan. Hoe ze vanuit bewuste waarneming bewuste keuzes kunnen maken, in beweging en in de flow of de stroom van het leven kunnen komen. Mijn functie op aarde is om een voorbeeld van evolutionair bewustzijn te zijn en mensen bij de hand te nemen op weg naar hun eigen bewustzijn, groei en succes. Ik leer mensen in organisaties en in individuele gesprekken om bewust te leven en te werken, beter te luisteren naar hun schatkamer, beter te communiceren met anderen en constructief samen te werken. Leven is een prachtig spel van interactie, verandering, samenkomen en loslaten. De dynamiek die dat geeft is ontzettend leuk, want het is elke keer weer nieuw en anders. Geweldig!”

Jeanette ter Haar van Momicim

Niks
Maar wat doe jij eigenlijk praktisch gezien? “Nou niks”, zegt Jeanette en barst in lachen uit. “Een vervelend antwoord voor jou. Ik doe coaching, training, changemanagement, mediation, ik geef HR-, bedrijfs- en leiderschapsadvies, ik geef lezingen. Ik leer mensen iets toe te eigenen wat van niemand en iedereen is. Zoals de natuur van niemand en iedereen is. Vanuit mijn intuïtie leer ik mensen hoe ze zich een stuk prettiger kunnen voelen in hun lijf en in hun hoofd. Ik geef ze out-of-the-box opdrachten en haal mensen daardoor uit hun comfortzone. Ik leer mensen innerlijk te harmoniseren en ze structuur te geven. Ook dat, want de natuur is een en al structuur en kaders. Dat is belangrijk want anders kun je niet expliciet leven. En nu kom ik bij het tastbare en niet tastbare ofwel energie. Energie kun je niet altijd zien of voelen. Sommigen kunnen dat van nature. Als we met aandacht bij die energie blijven, kunnen we dat wél. En die energie vertelt ons iets, geeft ons antwoorden op onze vragen en zet ons in beweging. Als je in die stroom van beweging zit, komen mensen en zaken naar je toe. Want je bent een en al aantrekkingskracht geworden. Je bent aantrekkelijk en magnetisch geworden.”

Hoe reageren mensen na een training of sessie met jou? “Ze kennen een innerlijke rust, zijn blij, opgelucht, meer geaard, vrij, open, speels en veilig.” De ballast is weg. “Ja, maar ze leren ook nieuwe stappen te zetten.” En waar nodigen organisaties jou voor uit? “Voornamelijk voor HR-organisatieontwerp, managementvraagstukken,  (team)samenwerking, talentontwikkeling en communicatie. Als ook voor de juiste persoon op de juiste plek en voor het aannemen van nieuw personeel. Maar ik geef ook relatietraining. De interactie tussen mensen kan verstorend werken in relaties en in de samenwerking tussen mensen als er geen sprake is van duidelijke communicatie. Dan beperken mensen zich door vast te houden aan hun eigen beelden en hun eigen behoeftes. Door niet verder te kijken en door te vragen kan de relatie en organisatie niet groeien vanuit sociale cohesie. De menselijke verwevenheid is niet vrij in het  werkelijke zijn wat verstorend werkt in de ontwikkeling van relaties en organisaties. Wat helpt is een onvoorwaardelijke dialoog in geven en ontvangen.” Je gaat dus met mensen de diepte in. Ontmoet je dan weerstand of snappen mensen waarom je met ze de diepte in gaat? “Beiden. Dat is een van de redenen waarom ik de processen laat voor wat ze zijn. Ik kijk naar de vraag en de impuls tot verandering. En als dat komt, dan is iemand of de organisatie aan ontwikkeling toe. Vanuit bewustzijn voel en volg ik het (levens)proces en zie het stromen. Hierdoor ontstaat een weten. En vanuit dat weten coach ik door dienaarschap. Het dienaarschap is voor mij heel erg belangrijk, want je kunt pas een meester worden als je geleerd hebt te dienen. Iedereen kan het proces dat ik net geschetst heb in zichzelf leren voelen en volgen. Van daaruit kunnen mensen vanuit hun eigen weten zinvol creëren.”

Bewust kiezen
Voor Jeanette ter Haar is het in het proces belangrijk te zien of mensen de veranderingen die gaande zijn kunnen dragen. Sommigen vinden het leven complex geworden. Jeanette: “Als we er een naam aan geven maken we het complex. Als je Iets in gedachten of in taal benoemt, dan zet je het in de materie. Dat proces noemen we reïficatie. Dan verstoffelijk je een begrip of concept, want we zijn de creators van het leven.” Het is goed dat je dit benoemt. Wat gebeurt er volgens jou in deze tijd? “Wat ik zie is dat er heel veel stromingen bij elkaar komen. En daardoor kan verwarring ontstaan. Daarom is het heel belangrijk dat je bewust kiest, en je jezelf vanuit dit bewustzijn laat verrassen en verwonderen. Dus vraag je jezelf af: ‘Wat is je stroming?’ ‘Wie ben jij?’ ‘Wat kom je hier in het leven doen?’ Of: ‘Wat ga je laten?’ ‘Wat is jouw doel en jouw betekenis voor de wereld?’ En dan gaat het niet om het concretiseren van je missie en visie. Nee, je gaat naar binnen. Voelen! En vanuit die innerlijke impuls kun je creëren. Als je die impuls of die beweging kunt uiten – want dat doen we veel te weinig – dan ga je mee met de stroom. En als er een gezamenlijke uitwisseling is met een ander – zoals bij sex – , dan word je enorm gevoed en kun je heel veel geven en ontvangen. Dat is zó prachtig! Dan kun je in een soort verwondering komen. Als je niet de wens hebt om je te verwonderen, dan gebeurt er niet iets wezenlijks”, verklaart Jeanette ter Haar.

Momocim in Culemborg

Verwonderen
Veel mensen leven onbewust. Hoe kunnen zij dan in die verwondering komen?
Jeanette ter Haar: “Hoe sterker je in de materie zit, hoe onbewuster je bent. We scheiden dan de dingen en de mensen van elkaar. Hoe meer je verder kijkt dan de materie, je met je innerlijk verbindt en in deze energie komt, hoe meer we kunnen waarnemen. En dan kun je jezelf verwonderen over de schepping en het leven. Het is helemaal niet zweverig. Het is een natuurlijk proces van energieuitwisseling en groei. We zijn nooit gescheiden, we zijn een met alles wat is. Geweldig!” Eigenlijk ben je bezig om mensen bewust te laten worden. “Ja, ik raak mensen aan in hun verschillende energielagen. Mensen kunnen zo ook elkaar energetisch aanraken. Dat is een fantastisch gevoel. Het is werkelijk contact maken. Dan kan er rust ontstaan. En het voelen van die rust geeft weer een impuls voor nieuw leven, een geboorte van een nieuwe gedachte, een gevoel of een handeling. Dit is voor mij het echte innoveren.”

Boeddha
Wat is voor jou evolutionair leiderschap? “Dat is non-duaal zijn. Niet oordelend en onthecht leven. Dus zijn vanuit het niets en iets worden. Er ontstaat iets. Weet je, Boeddha bleef dertien jaar onder de boom zitten om te zijn. En ik zeg: kom daarna in actie vanuit je innerlijke gevoel. Niet vanuit het denken. Als je in de rust komt, krijg je een gevoel van overgave. Je laat zelfs je bewustzijn los. Je wordt als Boeddha. Nou, vanuit die overgave kun je creëren, kun je het zijn bewust ontwikkelen door dienend betekenis in de wereld brengen. Wat moed en actie vraagt.” Je zegt als het ware dat we allemaal medescheppers van het leven zijn. “Natúúrlijk zijn we dat! Ik vind het wel een zwaar woord. Maar helaas redeneren en scheppen we vanuit onze onveiligheid. En dat veroorzaakt verstorende relaties, miscommunicatie, crises en rampen.” In feite ben je een evolutionaire leiderschapsgids die mensen naar binnen begeleidt. “Ik ga zelfs zo ver door te zeggen dat ook organisaties zich kunnen verbinden met hun bewustzijn. In organisaties hebben mensen structuren en systemen bedacht, maar daarbij vergeten om innerlijk te voelen wat juist is. Er ontstaan dan subculturen van mensen die zich achter hun muren verschansen. En daardoor ontstaan weer overtuigingen en meningen. Als een gedreven gevangene zitten we verkrampt achter het stuur in de auto. We sturen of we sturen helemaal niet, we geven gas of niet. In feite zijn we aan het sturen met onze wil, onze overtuigingen en onze verwachtingen. We hebben helemaal niet door dat we in feite stilstaan of dat we met een slakkegangetje rijden. Iedereen gaat langs ons heen zonder dat we het waarnemen, want we zijn veel te druk met willen en wensen. Als we non-duaal zijn, zitten we ontspannen achter het stuur. Open en we nemen waar. We zien wat er in de realiteit van dat moment plaatsvindt. Het stuur gaat niet vanzelf, want dat denken mensen vaak. We moeten wel de leiding nemen en de richting bepalen, niet vanuit de conditioneringen van onze hersenen maar vanuit bewuste ervaring en verwondering.  Als je uit het denken stapt, dan leef je werkelijk”, besluit Jeanette ter Haar haar verhaal.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 140722
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Jeanette ter Haar helpt Free A Girl

In India worden duizenden meisjes gedwongen tot prostitutie en opgesloten in bordelen, in hokjes van 1 bij 2 meter. Ik laat mij 12 uur lang opsluiten in zo’n hokje. Help mij om minimaal € 2.500 op te halen, zodat Free a Girl nog meer meisjes kan bevrijden! Steun de actie Lock me Up – Free a Girl door nú te doneren 

evolution

Evolutionair leiderschap

Wevolutie is praktisch integraal leiderschap voor een betere wereld.

Paulien Assink van PAL en authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap

Paulien Assink, reisleider in authentiek leiderschap: ‘Ik geef het beste van mezelf aan de wereld.’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?