JAN TERLOUW | pleidooi voor solidariteit | sociale evolutie

Jan Terlouw in de Evolutiegids

Jan Terlouw’s pleidooi voor betrokkenheid en solidariteit

sociale evolutie bij De EvolutiegidsKernfysicus, oud-politicus, auteur en spreker Jan Terlouw blijft boeien. Ook weer als hij op 7 maart 2018 een lezing houdt ter viering van het 20-jarig jubileum van boekhandel Jansen & De Feijter in Velp. Hij biedt een nieuw perspectief en gaat uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Zijn pleidooi voor betrokkenheid met de natuur slaat aan…

Kernfysicus, D66-politicus, auteur en begenadigd spreker Jan Terlouw (1931) is niet te stoppen. Steeds weer moedigt hij mensen aan om op een positieve manier te kijken naar de uitdagingen waar we nu voor staan. De 86-jarige geeft geen signalen af er snel mee te willen stoppen en hij maakt de indruk onvermoeibaar te zijn. Want na de lezing moet hij direct door naar Brussel ondanks zijn verkoudheid. Dit keer houdt hij de afgeladen zaal in Velp een spiegel voor. En zijn toehoorders – veelal 65-plussers – hebben hun oren gespitst op wat hij te vertellen heeft.

Tweedeling
Tijdens de lezing probeert Jan Terlouw te beschrijven wat er momenteel aan de hand is. “Er is zo’n onbegrip over de markt! Er zijn mensen die denken dat een vrije markt dé oplossing is. Maar in de vrije markt heerst de wet van de jungle en winnen de sterkste mensen. Die nemen vervolgens de macht in handen en spelen de baas. Er ontstaat een oligarchie, bijvoorbeeld in de landbouw waar grote inkopers de boeren dwingen om meer uit een hectare land en hun dieren te halen. Dat wordt ze gewoon opgelegd door de vragende partij. Dat moet u goed tot u door laten dringen”, houdt Jan Terlouw zijn toehoorders voor. “Een markt werkt alleen goed bij strenge randvoorwaarden die de overheid instelt en controleert zodat het evenwicht tussen vraag en aanbod blijft bestaan. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er een tweedeling ontstaan. Weet u waar de 700 miljard dollar die in 2017 in de wereld is verdiend terecht is gekomen? Bij tachtig procent van de 1 procent rijkste mensen! 
Dat alles gaat ten koste van de politiek want die heeft zijn bevoegdheden doorgeschoven naar de markt. Weet u dat maar 17 procent van wat er verdiend wordt naar de echte economie gaat? De rest gaat naar de geldhandel. Dat is nog maar één trend in het wereldbeeld van vandaag. De macht van de democratie en de politiek is dus verschoven naar de macht van het kapitaal. Dát is er aan de hand!”

Club van Rome
Jan Terlouw gaat nog een trend verder. “Wij zijn de natuur naar onze hand gaan zetten. In een eeuw tijd hebben wij in een razendsnel tempo technische innovaties gerealiseerd. Het ging allemaal nog wel tot vijftig jaar geleden. Toen begon het uit de hand te lopen. Toen loosden industrieën vrijelijk giffen in de natuur. Weet u dat de wetten op de land-, water- en luchtverontreiniging pas dateren van eind jaren zestig? En wanneer het rapport van de Club van Rome Grenzen aan de Groei is gepubliceerd? In 1972. Zó kort geleden nog maar. In het rapport waarschuwden de auteurs voor de eindigheid van grondstoffen. De boodschap: ‘Stop het niet in afvalbergen, want dan ben je het kwijt.’ Er zijn nu vele evaluaties van dit rapport en de auteurs hebben op alle punten gelijk gekregen behalve waar beleid is gevoerd. Bijvoorbeeld bij kwik. Men ontdekte namelijk dat kwik een gevaarlijk gezondheidsrisico met zich meebracht. Om die reden is kwik niet op.”

Temperatuur
Jan Terlouw noemt nog een paar trends: duurzaamheid en klimaatverandering. “Weet u uit welk jaar de term duurzaamheid stamt? Die komt uit het Noorse rapport Brundtland Our common future van 1987. Er zijn vele definities voor de term duurzaamheid, maar voor mij betekent duurzaamheid dat je de wereld niet slechter achterlaat dan je het hebt aangetroffen. 
Klimaatverandering is een andere zeer recente trend. In de vorige eeuw ontdekten wetenschappers dat de temperatuur van het water en de atmosfeer aan het stijgen was. Heel weinig, hoor. Een tiende graad. Maar toch.”

Alarmerend rapport
“De VN hebben vervolgens in 1988 een Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van wetenschappers opgericht om de risico’s van klimaatverandering te evalueren. Sinds zijn oprichting heeft het IPCC een reeks rapporten over de toename van CO2 in de atmosfeer van de aarde gepubliceerd. Maar de wetenschappers waren heel voorzichtig in hun conclusies, want de conclusies lagen politiek nogal gevoelig. Enkele leden van de commissie kwamen uit olieproducerende landen en die moest je vanwege de olieleveranties niet teveel voor het hoofd stoten. Pas in 2006 kwam het IPCC met een rapport dat de hoogstwaarschijnlijke oorzaak het verbranden van kolen, olie en gas was. Het was niet genoeg om de milieuconferentie van Kopenhagen in 2009 te laten slagen. Maar in 2014 kwam het IPCC met een zeer alarmerend rapport. Die kwam met de boodschap dat nog in deze eeuw de temperatuur van water en atmosfeer met meer dan 1,5 of 2 graden zal stijgen. Dat is hoogst ernstig! Wij weten uit de geologische geschiedenis wat een hogere temperatuur kan bewerkstelligen: tientallen meters hogere zeespiegel bijvoorbeeld. Een klein deel van de aarde was in het verleden maar bewoonbaar. Dat kan wéér gebeuren met alle gevolgen van dien. Pas tijdens de eenentwintigste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs, eind 2015, bereikten de bijna tweehonderd deelnemende landen procedureel en niet inhoudelijk overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. 
De situatie is alarmerend. Wij hebben echt niet veel tijd meer om het tij te keren.”

Goed nieuws
Maar Jan Terlouw gaat niet bij de pakken neerzitten. “Weet u wat het goede nieuws is? Dat het best anders kan. De oceanen zijn naast de temperatuurstijging ook ernstig vervuild met plastic. En niet zo’n beetje ook. Het zit overal in. Dat moet stoppen. We zijn bezig met het kappen van bossen. En weet u waarom? Voor onze koeien. We zijn bezig om onze landbouw volstrekt industrieel te maken. En of daar de grutto en de insecten verdwijnen, dat doet er niet toe. Tachtig procent van de insecten en dertig soorten bijen zijn verdwenen! Je merkt het ook. Als je van Frankrijk terugrijdt naar Nederland zitten er bijna geen vliegjes meer op de voorruit. We zijn met z’n allen de natuur op een ongelooflijke manier aan het verwoesten. Dat hoeft helemaal niet. Het kan best anders.”

Zonne-energie
“Wat moet er gebeuren?”, vraagt Terlouw. “We moeten ophouden met het verbranden van olie, gas en kolen. Er is een overvloed aan energie in de wereld, namelijk zonne-energie. Van alle zonne-energie gaat 98 procent zo weer het heelal in. Waarom niet de Sahara als Europa’s grootste energiebron gebruiken? Om Europa van energie te voorzien, hoef je in theorie slechts 0,3% van de Sahara te bedekken met zonnepanelen. Dus investeer in zonnepanelen in woestijnen. Wij kunnen het! We moeten de natuur weer behandelen als betrokken vrienden en niet als uitbuiter. En ontwikkelingslanden kunnen een duurzame groei niet voor elkaar krijgen zonder onze hulp. We zullen hen moeten ondersteunen. Allemaal met in ons achterhoofd dat niemand aan de klimaatbedreigingen ontsnapt. Wellicht dat dat onze betrokkenheid en solidariteit een beetje doet groeien.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN©EVOLUTIEGIDS | 180307
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Gij zult niet stelen

29-12-18: ‘Rijken worden rijker, armen worden armer; het kapitaal neemt de macht over van de politiek. Ons systeem maakt diefstal mogelijk. In 2017 zijn we 700 miljard rijker geworden. 80 procent van dat bedrag is bij 1 procent van de bevolking terechtgekomen.’ Jan Terlouw in Trouw.
janterlouw

En wéér ontroert Jan Terlouw

Hij was weer even bij De Wereld Draait Door: Jan Terlouw. Wederom met een missie.

kijkonsnou1

Zóveel is Nederland veranderd

Het gaat best goed in Nederland, maar wij Nederlanders zijn betterweters. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?