ISELINGE HOGESCHOOL | Ans van Eijndhoven | interview

Ans van Eijndhoven van Iselinge Hogeschool

Ans van Eijndhoven, opleidingsdirecteur van Iselinge Hogeschool (predicaat: topopleiding):

‘Ik wil er zijn voor iedereen die hart heeft voor het onderwijs’

Opleidingsdirecteur en mensenmens Ans van Eijndhoven houdt van alle aspecten van de pabo. Begonnen als lerares in het primair onderwijs ontwikkelde ze zich tot opleidingsdirecteur van Iselinge Hogeschool. Van Eijndhoven wil vanuit faciliterend leiderschap een positieve bijdrage leveren aan mensen bij de pabo, het basisonderwijs én de Achterhoek.

Ans van Eijnhoven is opleidingsdirecteur bij Iselinge Hogeschool. Ze is een mensenmens met een grote affiniteit voor de ontwikkeling van kinderen. Ans van Eijndhoven is begonnen met lesgeven in het primair onderwijs. Nu maakt ze pabo-studenten startklaar voor het basisonderwijs. “Die gretigheid om met kinderen te werken is de aanleiding geweest om in het primair onderwijs te gaan werken. Ik heb intussen in alle groepen gestaan behalve bij de kleuters. Ik heb niet alleen voor de klas gestaan maar ook managementfuncties gehad. Want ik heb óók belangstelling voor leidinggeven. Ik vind het fantastisch als mensen zich kunnen ontwikkelen en als ik mensen in beweging kan brengen. Dan moet je wel zorgen voor een goede setting. En dan bedoel ik dat je moet zorgen dat de medewerkers goed toegerust zijn, dat ze de mogelijkheden krijgen om zich professioneel te ontwikkelen, dat er kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven en dat de hogeschool goed georganiseerd is. Ik vind het geweldig als onze hogeschool een ontwikkelingsgroei doormaakt. Dat is ons gelukt. We behoren nu tot de tien beste pabo’s van Nederland.”

ansvaneijndhoven

Faciliterend leiderschap
Wat trekt jou in leidinggeven? “Ik vind het ongelooflijk boeiend om met mensen samen te werken. Je kunt in het onderwijs niet om samenwerking in teamverband heen. Je bent niet meer de kapitein op eigen schip. Je bent niet meer de ouderwetse meester die de klas binnengaat, de deur dicht doet en zich opsluit in eigen wereld. De deur naar de wereld moet open blijven!”, zegt Ans van Eijndhoven nadrukkelijk. “Je hebt immers ook te maken met de omgeving van de school. Dus de ouders, de schoolbesturen, het scholenveld, de politiek en de maatschappij. We beïnvloeden elkaar en dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Leidinggeven is eigenlijk faciliteren en zorgen dat je de stip op de horizon helder maakt voor iedereen. Overigens hebben we onze missie en visie gezamenlijk bepaald. Het is de kunst van een goed leider om docenten en medewerkers op weg naar dat punt op de horizon veel professionele ruimte te geven.” Zijn ze zelfsturend? “Dat vind ik een te groot woord. Ze kunnen binnen bepaalde kaders en afspraken zelfstandig en in vrijheid werken. Ze kunnen hun eigen professionele ontwikkeling sturen door opleidingen te volgen. Allemaal in het kader van een leven-lang-leren. Ze hebben hun ontwikkeling in eigen hand en zo moet het ook zijn, vind ik. Daarbij vind ik het belangrijk dat docenten en medewerkers hun talenten inzetten. Als iemand goed is in het geven van hoorcolleges, dan moet je dat vooral stimuleren. En anderen moeten hún vaardigheden en talenten in kracht kunnen omzetten. Voor mij hoeft iemand niet alles te kunnen. Het gaat erom dat je de juiste keuzes maakt en dat je je sterke punten kwalitatief goed inzet voor beter onderwijs. Het is de kunst om de talenten van mensen te ontdekken en dat goed te faciliteren.”

Man-vrouw zijn
Is dat iets wat vrouwelijke leiders gemakkelijker afgaat dan mannen?
“Nee”, zegt Van Eijndhoven beslist. “Ik vind dat de term vrouwelijk leiderschap wat genuanceerder gezien moet worden. Het is prettig als een leider vrouwelijke eigenschappen bezit, maar ook mannelijke eigenschappen zijn belangrijk. Men denkt altijd dat vrouwen meer genuanceerd zijn, gemakkelijker contact maken, meer begrip hebben voor de thuissituatie. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat je moet kijken naar wat goed leiderschap inhoudt. Voor mij is een goed leider iemand die in staat is te luisteren naar mensen, die weet hoe je een team in beweging kunt krijgen, die weet te innoveren en die zorgt voor voortgaande ontwikkeling. Als je dat als leider voor elkaar kunt krijgen, maakt het voor mij niet uit of dat een man of vrouw is. Kijk, ik heb mensen in mijn team die van de innovatie zijn of die van de mensen zijn. Ik heb mensen die van de stabiliteit zijn of die van de borging zijn. Al die elementen heb je nodig om met elkaar te kunnen bouwen.” Dat betekent dat je ook goed moet selecteren wie je in je team haalt. “Ja, maar ook dat je besluit wie je op een bepaald moment in een bepaald ontwikkelingsproces inzet. Het is als leider belangrijk dat je overzicht hebt. Of je nou een man of een vrouw bent, maakt niet zoveel uit. Je moet vooral je eigen krachten kennen en goede keuzes kunnen maken. Wat je zelf niet hebt, moet je op een andere manier organiseren.”

iselinge5

Nieuwe Meesters
Wat vind je zo leuk aan werken in het algemeen? Je had ook kunnen stoppen of in deeltijd kunnen gaan werken. “Ik wil graag midden in de maatschappij staan. Ik wil meedoen en graag betekenis hebben en geven.” Hoe deed je dat toen je zelf nog jonge kinderen had? “Ik was een van de eersten die voor deeltijd hebben gepleit. Dat klinkt nu heel raar, maar in de zeventiger jaren was dat er nog niet of nauwelijks. Ik kreeg dat voor elkaar. Ik heb mijn deeltijdwerk toen moeten verantwoorden voor een hele zaal vol met ouders die dat maar niks vonden. Ik moest bewijzen dat ik het werk thuis en op school kon combineren. Bovendien had je toen nog een enorm bolwerk aan leidinggevende mannen op scholen. De vrouwen liepen er achteraan.” Ze lacht even hartelijk. “Ik vond dat niet kloppen. Ik vond dat ik het anders moest doen. Ik wilde vooral volwaardig mee kunnen draaien. Dat betekende dat ik tegen dat mannelijke bolwerk moest opboksen. Hoe ik dat deed? Me voor de volle 100% inzetten.” Ans van Eijndhoven vertelt dat ze in haar jeugd op een meisjesschool heeft gezeten. “Het is mijn slechtste periode geweest”, schaterlacht ze. “Niet dat er nare dingen zijn gebeurd, maar ik vond een omgeving met louter vrouwen gewoonweg verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. De middelbare school was gelukkig gemengd. Daarna ben ik de pedagogische academie gaan volgen en die was toendertijd ook gemengd. Dat is nu niet meer zo. Helaas kiezen te weinig jongens voor het meesterschap, want kinderen hebben een mannelijk rolmodel nodig. Daarom zijn we recent met een campagne ‘Nieuwe Meesters’ begonnen om naast meisjes ook jongens voor de pabo te interesseren. Want ook mannen kunnen zorgzaam zijn, net als vrouwen. Ze hebben wel sneller een hekel aan reflecteren. Het aldoor praten over relaties vinden ze soms maar niks. Als je daarentegen tegen ze zegt: ‘Kom we gaan debriefen’, dan klinkt dat al anders voor ze. Het beroep van onderwijzer had vroeger status. Het is jammer dat dit nu niet meer zo gezien wordt. We moeten er snel vanaf dat de pabo wordt geassocieerd met vrouwen en met minder status. Leraar zijn is een uiterst belangrijk beroep! Daarom koesteren wij de jongens hier op onze hogeschool.”

“Het is goed dat er een organisatie als Talent naar de Top bestaat, omdat de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het werk nog steeds scheef liggen. We moeten leren denken in diversiteit, niet alleen in leiderschap maar ook in teams en in samenwerking. We zouden met z’n allen werk moeten maken van diversiteit. Man & Vrouw diversiteit wordt namelijk niet vanzelf realiteit.”

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 130315
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Iselinge en Graafschap College starten met 2-jarige hbo-opleiding

Hogeschool Iselinge en het Graafschap College in Doetinchem willen begin 2019 starten met de opleiding Pedagogisch professional kind en educatie. Dit is een tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5. Ter vergelijking: de vierjarige pabo-opleiding is niveau 6. (Bron: Iselinge Hogeschool | 14-05-18).
humanrobot

Evolutie van de mensrobot

Hoever gaan we in de evolutie van de mensrobot?

abouleishdr

De 21e eeuwse leider zit in Egypte

Dr. Ibrahim Abouleish, 21e eeuwse leider in de kracht van de zon.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?