Free the Feminine (& Masculine)!

Het vinden van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke is momenteel het belangrijkste proces op aarde. #MeToo is daar een uiting van. De meeste conflicten die zich nu voordoen, zijn met dit vraagstuk verbonden. Internationale vrouwendag laat vrouwen centraal staan, maar deze bevrijdingsdag is net zo belangrijk voor mannen.

Vaak wordt de vraag gesteld of een vrouwendag nog wel nodig is. Ja, want vrouwen worden nog te weinig gezien in de top van de zakenwereld, te weinig gewaardeerd want ze verdienen nog steeds niet hetzelfde als mannen en zijn te weinig vertegenwoordigd in de media. Bovendien besteden vrouwen meer tijd aan zorgtaken dan de man en is ze maar voor 50% economisch zelfstandig. Huiselijk geweld tegen vrouwen gebeurt vaker dan andersom. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De meeste conflicten op aarde hebben te maken met de disharmonie tussen de seksen.

Internationale Vrouwendag

Maar wat nog te weinig belangstelling krijgt is het feit dat een man ook over vrouwelijke eigenschappen beschikt maar die nog te vaak onderdrukt. Ook de vrouw beschikt over mannelijke eigenschappen en zet die te weinig in. Het in balans komen van het vrouwelijke en mannelijke element is enorm belangrijk, omdat het ultieme doel van onze evolutieweg is gericht op het verlaten van de dualiteit om naar eenheid over te gaan.

Hoewel het waar is dat vrouwen vreselijk hebben geleden – en nog steeds lijden – onder een door mannen gedomineerde samenleving, hebben ook mannen hun portie van leed gehad. Zo hebben mannen teveel accent gelegd op dominantie, onderlinge competitie, macht en geweld. Ze hebben hun emoties en vrouwelijke essentie begraven, met veel pijn voor zichzelf en anderen.

De ware kracht van de man is geven en die van de vrouw het ontvangen. Niet andersom! De vrouw heeft in de afgelopen eeuwen teveel het accent gelegd op het dienen van anderen en het zichzelf weggeven of wegcijferen. De mannelijke opportunistische levensstijl met veel agressie en geweld mag plaats inruimen voor de zorgzame vrouwelijke kant. De rol van zowel man als vrouw is elkaar vanuit hun eigen kracht te voeden.

Het is goed dat we Internationale Vrouwendag vieren, want het is tijd voor een collectieve healing! Gelukkig zijn we daar al druk mee bezig. Collectieve healing heeft gewoon z’n tijd nodig. Laten we elkaar die tijd gunnen…

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190307
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Te weinig vrouwen in Nederlandse top

09-03-19: ‘Nog steeds te weinig topfuncties in de top’, aldus minister Van Engelshoven van emancipatie. ‘Het is tijd om bedrijfsnamen te noemen.’ Van de 200 grootste bedrijven heeft slechts 13% voldoende vrouwen in topfuncties. Ahold en ING scoren het slechts. Eind 2019 wordt de wettelijke norm van 30% geëvalueerd. Bron: NOS.
Esther Mirjam Sent

Vrouwelijke toppers blijven nodig

Prof. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pleit voor een grotere diversiteit binnen de top van organisaties.

saoedischevrouw

Evolutie van Arabische vrouwen

In moderne tijden vechten vrouwen nog altijd voor hun rechten, zo ook in Saoedi Arabië.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?