INTEGRALE LEIDER leidt en dient | zakelijke evolutie

Dienstbare weg naar verbinding

De dienende weg van de integrale leider

De dienende weg van de leider is hot. Mensen roepen luidkeels dat leiderschap anders moet: holistisch, menselijker, dienend, verbindend, innovatiever en duurzamer. Allemaal willen ze plezierig leven en werken, dienstbaar aan zichzelf én anderen. Wat ze niet willen is mechanistisch leven en werken, met regels, voorschriften, beperkt tot een robot. We willen weg van het materialisme. Vraag jezelf daarom eerst af wie je werkelijk wilt zijn. Wil jij die holistische of integrale leider zijn die een dienende weg voorstaat?

Door de nieuwe technologie en robotisering vragen steeds meer ouderen en jongeren naar de zin van hun leven en werk. Ze streven ernaar gelukkig te zijn en realiseren zich dat de weg niet via materiële zaken, ego en overtuigingen gaat. Velen in de industriële democratische landen zijn bezig zich een holistisch wereldbeeld eigen te maken. Deze holistische benadering ontwikkelt zich in hoog tempo tot een belangrijke culturele invloed. Holisme is het streven om een heel en vervuld mens te worden en te voelen dat je deel uitmaakt van het geheel. Mensen willen zichzelf daarin ontwikkelen en realiseren, maar weten niet hoe.

Verdieping

Hier hebben medioren en jonge senioren een belangrijke rol te vervullen. Eén van de belangrijkste dingen die je moet kunnen, is oog te hebben voor de emotionele en spirituele behoeften van mensen en die behoeften vervullen. Het welzijn hangt grotendeels af hoe gezond en evenwichtig de manier is waarop je deze zaken en jezelf bekijkt. Medioriteit in de 21e eeuw begint met de realisering dat je in een positie bent gekomen dat het niet meer om jou gaat. En dat is meteen de moeilijkste stap om te zetten. In de 20e eeuw ging het erom om mensen op hun plaats te houden. In de 21e eeuw gaat het vooral om dienend te zijn en te zorgen dat anderen hun plaats kunnen vinden. Tegelijkertijd is het een proces van verdieping. Je kunt pas dienend zijn als je heel en bewust in het leven staat. Daarvoor is inzicht in de menselijke aard nodig. Dat inzicht is niet rationeel, het is van het hart.

Spiritueel kapitaal

Helaas ligt de focus nog teveel op het aanleren van technieken en vaardigheden, kennis en inhoud. Gelukkig is er een kentering merkbaar. Meer en meer staat de kwaliteit van het leven binnen de verbanden thuis, werk en in de maatschappij centraal. Het is nodig dat je je gaat afvragen wie je werkelijk bent, wat je diepste drijfveer is, je diepste reden van bestaan. Ouderen als Erica Terpstra, Herman Wijffels en Tex Gunning zijn de spirituele leiders die daarin het voortouw nemen. Ik breek daarom een lans voor mensen, die die ernaar streven de samenleving en de aarde in het geheel en het leven zelf te dienen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150730
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

In Nederland heeft het gedachtegoed van Robert K. Greenleaf over servant leadership net als in Amerika een nieuwe beweging op gang gebracht. Het gaat uit van de leider als dienaar . Deze leiderschapsstijl die met de naam Servant Leadership een schijnbare contradictie in zich lijkt te herbergen, blijkt een krachtige combinatie te zijn waarbij leiden en dienen een delicaat evenwicht vormen.

Mindfullness

Gezond leiderschap

Elke gedachte beïnvloedt de gezondheid

mentalefitness

Mentaal leiderschap

Mentale bewustzijnstraining geeft je een frisse kijk op het leven.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?