INNOVATIES | 4e industriële evolutie | zakelijke evolutie

Wat betekenen de innovaties van de 4e industriële revolutie?

In de westerse wereld zijn we dagelijks met elkaar verbonden via nieuwe technologie en innovaties. Of we willen of niet. Maar de innovaties leveren soms overlast op voor de huidige generatie en die na ons. Deze connectiviteit maakt onze wereld een stuk kleiner. En de industriële technologie zorgt voor een totale transformatie van onze wereld. Ten goede en ten kwade.

Even terug in de geschiedenis:

  1. De eerste industriële revolutie kenmerkte zich door de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen. Ze begon rond 1750 in Engeland.
  2. De Tweede industriële revolutie, ook wel bekend als de technologische revolutie, was een periode van de algehele Industriële revolutie, die liep van de tweede helft van de 19e eeuw tot 1914.
  3. De derde industriële revolutie kenmerkte zich door digitalisering, communicatie en computers. Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw zijn we in staat om wereldwijd met elkaar te communiceren. Dit stelde bedrijven in staat om veel gemakkelijker te globaliseren.

Nu staan we dan aan het begin van de vierde industriële revolutie. De mogelijkheden van de huidige, nieuwe technologie en innovaties zijn ongekend en onbeperkt. We spelen er graag dagelijks mee. En nog steeds zijn er doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica, the Internet of Things, zelfrijdende auto’s, 3-D printing, nanotechnologie, biotechnologie, energie-opslag en kwantumcomputers. Ingenieurs, ontwerpers computerprogrammeurs en architecten bedenken steeds weer nieuwe toepassingen en ontwerpen.

Technologische innovatie
We zien de voorbeelden al dagelijks om ons heen en de kwaliteit van leven lijkt voor iedereen beschikbaar te komen. Met de uitbreiding van toepassingen van innovaties en de toenemende beschikbaarheid van kennis en informatie is de technologie steeds meer in staat om mensenwerk over te nemen. Technologische innovatie zal volgens de trendwatchers en onderzoekers uiteindelijk leiden tot hogere productiviteit en efficiency, maar ook tot minder traditionele banen.

Co-creator
Volgens de economen Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee gaan ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en robottechnologie sneller dan ooit. Ze beweren dat we met de innovaties evolueren naar een wereld van overvloed. Volgens hen moet je je richten op vaardigheden waarbij je iets toevoegt aan wat machines en computers al kunnen doen. Het is belangrijk dat je een doorzetter bent, dat je een co-creator bent die goed weet samen te werken met anderen, dat je een ideeënmaker bent en een goede onderhandelaar. Die talenten worden de komende jaren volgens de economen ontzettend belangrijk, belangrijker nog dan het kunnen programmeren van computers.

Opleiding
Maar nieuwe technologie vraagt om steeds hoger opgeleide mensen. Lager opgeleide mensen kunnen niet [meer] meekomen. Dat zorgt voor grote onrust, ontevredenheid en inkomensongelijkheid. De bestaanszekerheid van mensen met minder inkomen staat onder druk. Het verklaart waarom sommige mensen een toenemend gevoel van onrechtvaardigheid en stress ervaren.

Wijsheid
Vooruitgang moet van de mensen zelf komen. Dan hou je de toekomst zelf in de hand. Het is daarom essentieel dat de burgers van Nederland zich blijven vernieuwen, niet alleen economisch maar ook op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en onderzoek. En dat ze leren om zichzelf en hun land in evenwicht te houden. Maar ook wijsheid is belangrijk. Je kunt wel willens en wetens in de vaart der volkeren willen doorstoten, maar pas op de plaats om even goed na te denken over de gevolgen van je besluiten is net zo belangrijk.

Onderzoekende houding
Dat betekent dat burgers niet lijdzaam achterover leunen, maar zich juist een onderzoekende houding aanmeten, nieuwsgierig en zinvol actief blijven. Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen hun geluk en welzijn halen uit zinvol werk. We moeten niet wedrennen tegen de machine, maar onszelf evolueren naar een zinvol bestaan. En misschien betekent dit dat we trachten een evenwicht te vinden tussen nieuwe technologie enerzijds en actieve, vrije zelfredzaamheid anderzijds, zodat we én gemak kunnen ervaren én zelf in alle vrijheid in beweging blijven. Dan roesten we ook niet vast.

MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170306
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
zinvanjeleven

Word gelukkiger door zinvol leven

Er komt een moment dat je zoekt naar de zin van je leven. En dat is niet je brein!

peterkemperman_450

Een mens wordt perfect geboren

Holistisch psycholoog Peter Kemperman ziet de mens als grootste eenheid met alle potentie en dus talenten in zich.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?