SOCIALE EVOLUTIE | de roep om inleving en eenheid

Leer kinderen de kracht van inleving en eenheid in relaties

De wereld wordt gekenmerkt door geweld tussen mensen en onze ambivalente houding tegenover de natuur. We zijn het gewoon gaan vinden. Als we echt een gevoel willen ontwikkelen voor de eenheid van de mensen en de aarde is er geen basis voor geweld. Door in plaats daarvan de overeenkomsten te benadrukken leren we ons in elkaar en onze planeet in te leven. Laten we beginnen onze kinderen de kracht van inleving in relaties te leren. Op hun beurt zullen zij de wereld inspireren.

De jeugd van de 21e eeuw is opgegroeid in hectische tijden waarin het geweld tussen mensen, aggressieve markteconomie, overbevolking en migratie een continu gegeven zijn. Wie zijn toevlucht neemt tot geweld richt zich niet op de onderliggende problemen, slaagt er niet in om ze op te lossen en maakt ze vaak alleen nog maar erger. Aangezien de mensencrisis – zoals ik dat noem – een feit is, zullen de kinderen van nu te maken krijgen met de gevolgen en zich dus steeds meer bewust worden van de problemen. Ze zullen gemotiveerd zijn er iets aan te doen. Daarom is beter onderwijs zo belangrijk. Om kinderen te leren dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen om voor elkaar en het milieu te zorgen. Ze zijn onze ware redding.

Sociaal omdenken
We raken uit balans als we ons alleen maar op de verschillen richten. Daarom zijn er zoveel problemen. De kinderen en de kwetsbare mensen van deze wereld lijden daar het meest onder. Nu dit alles steeds meer ontmaskerd wordt en openbaar gemaakt wordt leren mensen de ware oorzaken te zien. In feite wordt het collectief bewustzijn daarmee versterkt. Maar we zijn er nog niet! Door ons op de overeenkomsten te richten leren we ons in elkaar in te leven, ondanks de grenzen die ons verdelen. We kunnen leren om in verbondenheid te leven. Verandering voor mensen van de 20e eeuw is weerbarstig. Hun wij-zij-denken creëert obstakels voor eenheid. Wil je daar verandering in brengen dan is er sociaal omdenken nodig. Te beginnen bij de jongere generatie.

Sociaal-emotioneel leren
Bij het omdenken naar een harmonieuze samenleving begint deze dus het beste bij de kinderen van deze wereld. Kinderen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven in de ander, zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen. Wanneer kinderen leren conflicten op te lossen en op hun eigen gedrag te reflecteren, kunnen zij betere relaties onderhouden. Achterblijvende sociaal-emotionele ontwikkeling verhoogt namelijk de kans op gedrags- en sociaal-emotionele problemen. En dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). Door SEL leren de kinderen omgaan met zichzelf en de ander. SEL werkt preventief: door een positieve en veilige sfeer op school, kun je bijvoorbeeld al pesten voorkomen. Een ander programma van sociaal leren is Call to CareScholen zouden vandaag de dag niet alleen de intellectuele vaardigheden moeten ontwikkelen, maar ook positieve eigenschappen zoals zelfbewustzijn, maatschappelijk bewustzijn, zorg en compassie. Het zijn kenmerken die zullen leiden tot betrokken burgerschap, gezonde, positieve relaties en zinvol werk.

Zelfmanagement
Als we de mensheid als een eenheid zien door het ‘wij’-denken, gaan we inzien dat iedereen wint bij gesprekken en onderhandelingen. De dialoog is daarom simpele noodzaak. Als win-win bij jezelf begint en zich op die manier verspreidt over de wereld, zou het zinvol kunnen zijn om te leren actief te luisteren. Te luisteren naar wat een ander zegt in een conflict zonder direct te reageren en te oordelen. Door te onderwijzen hoe je het gehoorde kunt samenvatten. Vervolgens door in een ‘ik-boodschap’ te communiceren hoe je je voelt als iemand iets doet wat je boos maakt, zodat er een opening komt naar een oplossing. Het helpt kinderen te begrijpen hoe de ander in elkaar steekt en besef van zichzelf te krijgen.

Leren vanuit je hart
Er komt nog een aspect bij: ‘leren vanuit je hart’. Leren met het hart versterkt de ratio en brengt het broodnodige evenwicht in je leven. Daar hoort een kalme geest bij. En die creëer je het best met eenpuntige concentratie, mindfulness of gewaar zijn van wat er in jezelf gebeurt. Als je je eenmaal bewust bent van je emoties, merk je dat je geïrriteerd of ongelukkig bent. Je kunt dat voelen in je hart en vervolgens analyseren. Je kunt dan gaan kiezen voor dankbaarheid of positiever denken.

We zouden de tijd moeten nemen om innerlijke rust en dankbaarheid te ontwikkelen, maar daar is wel innerlijke training voor nodig. Met die training kom je gemakkelijker bij je hart, bij je ware aard en je gevoel. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gemoedsrust samenhangt met de zorg voor anderen. Vanuit die basis kunnen kinderen leren vanuit hun hart en met een gezonde geest positief in het leven te staan.

Juiste scholing
We vormen met z’n allen een systeem van verbondenheid. Wij staan niet los van elkaar. Niemand komt tot evolutie zonder ondersteuning van zijn omgeving. Het idee is dat de juiste scholing met moreel onderricht, ethiek en besef van eenheid op de lange termijn zal helpen om de grote wereldproblemen op te lossen, van de opwarming van de aarde en de vervuiling van het milieu tot de kloof tussen arm en rijk en allerlei andere conflicten.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180716
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Action for Hapiness, building a happier world

Action for Happiness

Hoezeer we ook trots zijn op onze evolutie, toch is een beweging als Action for Happiness keihard nodig.

Wat is bewustzijn?

Zelfrealisatiegids Freek van Leeuwen geeft een beschouwing over geest en materie, onbewustzijn en zelfbewustzijn.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?